Árshlutareikningur afgreiddur í borgarráði

Fjármál

Ráðhús Reykjavíkur og brúin í hlutlausu veðri.

Árshlutareikningur Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar – september 2022 var afgreiddur í borgarráði í dag, fimmtudaginn 1. desember. Afkoma samstæðu borgarinnar var jákvæð umfram áætlanir en rekstrarniðurstaða A-hluta lakari en gert var ráð fyrir.

Rekstrarniðurstaða A- og B- hluta Reykjavíkurborgar var jákvæð um 6.777 milljónir króna en áætlanir gerðu ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu um 6.019 milljónir. Rekstrarniðurstaðan er því 758 milljónum betri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2022. Betri rekstrarniðurstöðu má einkum rekja til matsbreytinga fjárfestingaeigna hjá Félagsbústöðum sem námu 20,5 milljörðum króna eða 16 milljörðum umfram áætlun. Vísitala neysluverðs hækkaði mun meira en áætlað var og mældist verðbólga 7,8% á tímabilinu sem hafði veruleg áhrif á fjármagnsgjöld sem voru 12,1 milljarði hærri en áætlað var. 

Heildareignir samstæðunnar námu í lok september 834.386 milljónum króna en heildarskuldir ásamt skuldbindingum voru 437.749 milljónir. Eigið fé var 396.637 milljónir en þar af var hlutdeild meðeigenda 14.702 milljónir. Eiginfjárhlutfallið er nú 47,5% en var 48,5% um síðustu áramót. 

Rekstrarniðurstaða A-hluta, sem er að hluta eða öllu leyti fjármagnaður með skatttekjum, var neikvæð um 11.084 milljónir króna en áætlun gerði ráð fyrir að hún yrði neikvæð um 1.632 milljónir á tímabilinu. Niðurstaðan er því 9.452 milljónum lakari en gert var ráð fyrir. Tekjur voru 344 milljónum króna undir áætlun en rekstrarútgjöld voru 4.357 milljónum yfir fjárheimildum. Þá voru nettó fjármagnsgjöld 4.995 milljónum hærri en áætlun gerði ráð fyrir. 

Margt hefur áhrif á uppgjör fyrri árshelmings 

Ýmislegt setur svip sinn á uppgjör borgarinnar. Bylgja nýs afbrigðis af COVID-19 í upphafi árs fól í sér tímabundið álag á rekstur, einkum á sviðum skóla og velferðar. Stríð í Úkraínu, auk kórónuveirunnar, hefur leitt til skorts á hrávöru og hægt á framleiðslulínum með miklum áhrifum á heimsmarkað og aukinni verðbólgu í okkar helstu viðskiptalöndum. Þá hefur Seðlabankinn, vegna hækkana á húsnæðismarkaði, hárrar verðbólgu og þenslu innanlands, verið í hækkunarferli stýrivaxta og allt hefur þetta áhrif. 

Reykjavíkurborg hefur brugðist við erfiðri stöðu með samdrætti í fjárfestingum en gert er ráð fyrir að þær verði 25 milljarðar króna í stað fyrirhugaðra 32,4 milljarða, í árslok. Ný fjárhagsáætlun fyrir árið 2023-2027 gerir jafnframt ráð fyrir samdrætti í fjárfestingum miðað við fyrri áætlanir ásamt hagræðingaraðgerðum. Þá hefur fjármálastefna borgarinnar verið endurskoðuð með hliðsjón af fjárhagslegri stöðu og efnahagslegu ytra umhverfi samhliða framlagningu fjárhagsáætlunar 2023-2027. Samþykkt hafa verið lög frá Alþingi sem miða að því að gera sveitarfélögum kleift að takast á við vanda kórónuveirunnar til skemmri og millilangs tíma með tilslökun í fjármálareglum sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 fram til ársins 2025, sbr. lög nr. 22/2021.