Reykjavik City Democracy Policy 2021–2030

Kona setur atkvæði í kjörkassa

Reykjavik City’s first Democracy Policy, together with an action plan, was adopted by City Council on October 19, 2021.

Lýðræðisstefnan á íslensku

Polityka demokratyczna po polsku

Lýðræðisstefna Reykjavíkurborgar miðar að því að efla lýðræðislega þátttöku borgarbúa og formgera enn frekar möguleika borgarbúa til þess að hafa áhrif á málefni sem þá varða. Forsenda fyrir farsælli ákvarðanatöku um borgarmálefni eru vandaðar upplýsingar, víðtæk þátttaka og samtal fulltrúa mismunandi sjónarmiða. Að samráði loknu verði teknar ákvarðanir sem byggja í senn á niðurstöðum samráðs og áherslum kjörinna fulltrúa sem starfa í umboði kjósenda sinna hverju sinni. Stefnan gildir til ársins 2030 en aðgerðaáætlun sem fylgir henni og inniheldur mælanleg markmið gildir til ársins 2024.

Um lýðræðisstefnuna

Vinna við stefnuna hófst haustið 2019 í þverpólitískum stýrihópi þar sem áttu sæti fulltrúar þeirra flokka sem áttu sæti í Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði borgarinnar. Drög að stefnunni voru í umsagnarferli frá júlí til september árið 2021 og þegar búið var að bregðast við öllum þeim ábendingum og athugasemdum sem þar komu fram varð til sú stefna sem nú liggur fyrir.

Stefnudrögin voru unnin í opnu samráðsferli sem aðgengilegt var öllum. Covid setti vissulega svip sinn á ferlið en með rafrænum lausnum í bland við aðrar aðferðir tókst að bjóða upp á víðtækt samtal um lýðræði og þátttöku í Reykjavík.

The purpose of the Policy is threefold

  • For Residents - To support residents democratic participation; to increase residents' opportunities to influence their community, decision-making, and management of the municipality.
  • For Elected Representatives - To support elected representatives to gain insight into the opinions of residents in each instance; in making decisions based on the best available information; in supporting decisions and in explaining how they were made. The Policy supports elected representatives in deciding how and when they should consult with residents on matters relating to policy.
  • For the Administration - To enhance the ability of City of Reykjavik administration to prepare and conduct consultation in cooperation with elected representatives and residents. The policy encourages good cooperation between residents, elected representatives, and Reykjavik City services. Effective collaboration leads to a successful outcome in a democratic city.

The Consultation Process

Step 1

An open consultation process took place on the Better Reykjavik web site from February 2020 to June 2021. There, anyone who wanted to could put in their ideas about democracy and participation.

Step 2

A consultancy company held focus groups with randomly selected Reykjavik residents to discuss democracy issues. Summary of focus group discussions (IS).

Step 3

Reykjavik City held administrative workshops to prepare the drafting of the policy. Summary of workshops (IS).

Step 4

An open electronic meeting, Democratic Convention (IS), (I. “Stefnumót við lýðræðið”) was held on November 25, 2020 on the future of democracy in the City of Reykjavik. You can view the live subtitles in English. All were welcome and the meeting was thoroughly promoted. All information materials and registration forms for the meeting were available in three languages, and people had access to an interpreter. Summary of the Democratic Convention (IS).

Contact

For further information:

The expert on democracy issues and a member of the Steering Group for the formulation of democracy policies at the Reykjavik City Human Rights and Democracy Office is Sigurlaug Anna Johannsdottir.

  • Email: sigurlaug.anna.johannsdottir@reykjavik.is
  • Phone Number: 4114155