Afsláttur lífeyrisþega af fasteignagjöldum

Reykjavíkurborg er heimilt að lækka eða fella niður fasteignagjöld hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum. Þá veitir Reykjavíkurborg einnig afslátt af fráveitugjaldi sem greitt er til Orkuveitu Reykjavíkur.

Hvað eru fasteignagjöld?

Fasteignagjöld eru árlega lögð á allar fasteignir, nema þær séu undanþegnar með lögum, og ber eigandi ábyrgð á greiðslu þeirra. Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, sorphirðugjald og gjald vegna endurvinnslustöðva.

Hvernig virkar afslátturinn?

Sveitarfélögin ákveða hvaða reglur gilda um niðurfellingu fasteignagjalda.

 

Fjármála- og áhættustýringarsvið sér svo um að afgreiða afslátt af fasteignaskatti og fráveitugjaldi eftir yfirferð á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega.

 

Athugið að ekki er veittur afsláttur af lóðaleigu, sorphirðugjöldum og vatnsgjöldum.

Hef ég rétt á afslætti?

Til að hafa rétt á afslættinum þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  • Vera elli- eða örorkulífeyrisþegi.
  • Vera með skráð lögheimili í eigninni.
  • Vera búsett/ur í eigninni.
  • Vera þinglýstur eigandi eignarinnar.
  • Vera með rétt á vaxtabótum vegna eignarinnar.

Hver eru tekjumörkin?

Tekjumörk vegna lækkunar fasteignaskatts og fráveitugjalds á árinu 2024 eru:

  • Réttur til 100% lækkunar

Einstaklingur með tekjur allt að 5.380.000 kr.
Samskattaðir einstaklingar með tekjur allt að 7.510.000 kr.

  • Réttur til 80% lækkunar

Einstaklingur með tekjur á bilinu 5.380.001 til 6.160.000 kr.
Samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 7.510.001 til 8.320.000 kr.

  • Réttur til 50% lækkunar

Einstaklingur með tekjur á bilinu 6.160.001 til 7.160.000 kr.
Samskattaðir einstaklingar með tekjur á bilinu 8.320.001 til 9.940.000 kr.

Við álagningu fasteignagjalda í janúar 2024 er hlutfall afsláttar elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða það sama og það var í árslok 2023. Álagning vegna tekna ársins 2023 liggur fyrir í júní 2024, stuttu síðar hefst vinna við útreikning afsláttar og verða allar breytingar tilkynntar bréflega í lok október 2024.
 

Þarf ég að gera eitthvað?

Það þarf ekki að sækja sérstaklega um afslátt vegna þessara gjalda. Fjármála- og áhættustýringarsvið sér um að framkvæma breytingar á fasteignaskatti og fráveitugjaldi eftir yfirferð á skattframtölum elli- og örorkulífeyrisþega.

Afsláttarþegar sem eiga von á endurgreiðslu geta skráð upplýsingar um bankareikning á Mínum síðum. Einnig er hægt að óska eftir skráningu upplýsinga um bankareikninga í síma 411 1111 og í netfanginu upplysingar@reykjavik.is.

Hægt er að senda inn erindi vegna fasteignagjalda í gegnum Mínar síður.

Hvaða lög og reglugerðir gilda um afsláttinn?

Sveitarfélögum er heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Sveitarfélögum er skylt að setja sér reglur um beitingu heimildarinnar. Reykjavíkurborg veitir einnig afslátt af fráveitugjaldi sem greitt er til Orkuveitu Reykjavíkur á grundvelli 4. mgr. 4. gr. laga nr. 9/2009 um uppbyggingu og rekstur fráveitna. Lækkun á fasteignaskatti og fráveitugjaldi er byggð á reglum sem borgarstjórn setur, sbr. 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. Reglur um vaxtabætur vegna eignar styðjast við B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekju- og eignaskatt. Ákvarðanir vegna þessara reglna eru kæranlegar til innanríkisráðuneytisins innan þriggja mánaða frá ákvörðuninni á grundvelli 111. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Fyrirspurnir

Þjónustuver veitir upplýsingar um álagningu fasteignagjalda og breytingar á þeim í síma 411 1111, í gegnum netspjall og netfangið upplysingar@reykjavik.is.