Heimagisting (hámark 90 dagar á hverju almanaksári)

Einstaklingur sem vill reka heimagistingu, sbr. lög nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, með síðari breytingum, og reglugerð nr. 1277/2016, þarf að skrá starfsemina hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu og hafa starfsleyfi útgefið af heilbrigðisnefnd sem er eitt af skilyrðum til að fá skráningu/skráningarnúmer hjá Sýslumanni.  Einstaklingur sem ætla að reka heimagistingu í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur þurfa að hafa starfsleyfi útgefið af heilbrigðisnefnd Reykjavíkur
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur bendir á að svo hægt sé að samþykkja starfsleyfi fyrir gististað, þ.m.t. heimagistingu, þarf að liggja fyrir samþykkt skipulag vegna starfseminnar og samþykki byggingaryfirvalda. Vegna gististaða af tegundinni heimagisting er einungis er heimilt að leigja út húsnæði sem samþykkt er sem íbúðarhúsnæði. 
Vakin er athygli á að rekstaraðilar þurfa að greiða fyrir útgáfu starfsleyfis og einnig fyrir heilbrigðiseftirlit/úttekt (flokkur 1) á staðnum skv. gildandi gjaldskrá Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Gjaldið fyrir starfsleyfi fyrir heimagistingu kr.  34.500. Til viðbótar þessu þarf að greiða fyrir eftirlit heilbrigðiseftirlitsins og fyrir eftirlit með heimagistingu er það kr. 34.500 eins og gjaldskráin er nú. Þurfi heilbrigðiseftirlitið að koma í eftirfylgniferðir er einnig rukkað fyrir það. 

 

 

 

 

Umsóknarferill – Starfsleyfi v. heimagistingar

• Starfsleyfisumsókn má finna á vef Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur.  Samþykktar teikningar af húsnæði má finna í þjónustuveri Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14, eða á teikningavef borgarinnar.  Í umsókn um starfsleyfi þarf að tilgreina gestafjölda.
• Útfylltri starfsleyfisumsókn er hægt að skila í Þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12-14 eða senda á netfangið heilbrigdiseftirlit(hjá)reykjavik.is
Á starfsleyfisumsókn skulu koma fram nákvæmar upplýsingar um reksturinn, þ.á.m. hvort um samþykkt íbúðarhúsnæði er að ræða, fastanúmer fasteignar, fjöldi herbergja sem leiga á út, áætlaður hámarks gestafjöldi og annað sem umsækjandi vill taka fram.  Hægt er að skoða teikningar af húsnæði á teikningavef Byggingarfulltrúans í Reykjavík og varðandi fastanúmer eru upplýsingar á vefnum skra.is
• Starfsleyfisumsókn eru tekin til meðferðar hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur og eftirlit og úttekt á staðnum er boðað séu ofangreind skilyrði fyrir hendi. 
• Vafaatriðum varðandi húsnæðið skal beint til skipulags- og byggingarfulltrúa Reykjavíkur.  Ef skipulags- og byggingarfulltrúi gefa neikvæða umsögn t.d. að ekki sé um samþykkt íbúðarhúsnæði/-rými að ræða er starfsleyfisumsókn hafnað.  Umsækjanda er leiðbeint að leita til byggingarfulltrúa varðandi mögulegar breytingar á notkun húsnæðis.
• Að öðru leiti þarf heimagisting að standast kröfur skv. ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, með síðari breytingum og reglugerðar nr. 941/2002 um hollustuhætti, með síðari breytingum.  Hér er aðallega um að ræða að húsnæðið standist heilbrigðiskröfur er varðar hreinlæti, umgengi, viðhald, loftræsingu, ónæði og hávaða, öryggismál og slíkt. 
• Ef engin frávik koma í ljós við heilbrigðiseftirlit er starfsleyfisumsókn lögð fyrir afgreiðslufund Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur til samþykktar.  Afgreiðslufundir eru haldnir á þriðjudögum fyrir hádegi.
• Vakin er athygli á að heimagisting er gististaður án framleiðslu matvæla eða veitinga og að gæludýr eru óheimil á gististöðum.
• Bréf er sent til rekstraraðila fyrirhugaðrar heimagistingar þar sem tilkynnt er um afgreiðslu umsóknarinnar auk greiðsluseðils vegna starfsleyfisins sem einnig birtist í heimabanka viðkomandi.  Skilyrði fyrir að starfsleyfi taki gildi er að greitt hafi verið fyrir leyfið og einnig að skráning hjá Sýslumanni hafi gengið í gegn, þ.e. skráningarnúmer fengið.  Athugið að sérstaklega er gjaldfært fyrir heilbrigðiseftirlitið/úttekt á staðnum.

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 15 =