Verðlaunatillaga fyrir Gufunessvæðið kynnt

Skipulagsmál

""

Arkitektastofan jvantspijker + Felixx hreppti fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppni um Gufunessvæðið. Þetta var tilkynnt við hátíðlega athöfn í Borgarbókasafni – Menningarhúsi í Spönginni í Grafarvogi í gær.

Sex tillögur bárust í hugmyndasamkeppnina frá arkitektastofum sem valdar voru til þátttöku að undangengnu forvali.  Í áliti dómnefndar segir m.a. að allar tillögurnar sex séu vandaðar og vel unnar. Arkitektastofan jvantspikjer+Felixx hlaut fyrstu verðlaun fyrir tillögu sína Fríríki frumkvöðla.

„Vinningstillagan sýnir einstaklega vandaða vinnu og tekst það vandasama verk að vera frumleg á sama tíma og hún fer vel með anda staðar. Þetta er sannfærandi og raunhæf tillaga með skýra heildarhugmynd. Borgarmiðað og skilvirkt gatnakerfi ásamt góðum útirýmum og mannlegum kvarða eru sterkir og mótandi þættir í byggðinni á svæðinu sem fær sitt eigið aðdráttarafl með spennandi áherslu á frumkvöðla og framtíðaratvinnuþróun á svæðinu,“ segir m.a. í álitinu.

Sjálfbærar samgöngur og borgarbragur

Í vinningstillögunni segir að Gufunes eigi að verða eins konar ventill fyrir ungt fólk sem kýs grósku og borgarbrag í stað úthverfa. Tillagan nýtir óhefluð umhverfisgæði og staðaranda sem grunn að samfélagi þar sem tækifæri, hagkvæmni og upplifun verða í forgrunni. Í Gufunesi verður blönduð byggð fyrir íbúðir, smærri atvinnurekstur, skapandi iðnað, menningu, menntun, sýningar- og atburði, ferðamannaiðnað og sjálfbærar samgöngur. Tillöguhöfundar telja að Gufunes geti orðið einstakt hverfi í borginni þar sem iðnaðarmannvirki, manngert landslag, afþreying- og útivist, og stórfengleg fjallasýn við sjávarsíðu mynda órjúfanlega heild.

Tillaga jvantspijker + Felixx gerir m.a. ráð fyrr öflugum ferjusamgöngum á milli Gufuness og miðborgarinnar þar sem m.a. er gert ráð fyrir að fólk geti tekið með sér reiðhjól.

Tvær aðrar tillögur fengu viðurkenningu

Dómnefndin ákvað að veita tveimur öðrum tillögum sérstaka viðurkenningu. Hornsteinar arkitektar fengu viðurkenningu fyrir frábæra landslagshönnun og hönnun útivistarsvæða, ásamt Plús arkitektum og Landslagi sem fengu viðurkenningu fyrir sterka framtíðarsýn á frekari uppbyggingarmöguleika á svæðinu.

Báðar tillögurnar voru álitnar hafa þætti sem gætu styrkt vinningstillöguna við frekari úrvinnslu.

Þróunin í Gufunesi

Í mars 2013 skipaði borgarstjóri hóp til að fjalla um tækifærin í Gufunesi. Vinnuhópurinn, sem starfaði undir stjórn Dags B. Eggertssonar þáverandi formanns borgarráðs, lagði m.a. til að framtíðarskipulag svæðisins færi í opna hugmyndasamkeppni meðal fagaðila.

Hugmyndasamkeppnin var síðan auglýst í mars sl. og haldin í samstarfi við Félag íslenskra landslagsarkitekta (FÍLA). Markmiðið með samkeppninni var að kalla eftir hugmyndum að skipulagi og hönnun í samræmi við gildandi aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030.

Megintilgangur samkeppninnar var að skoða hvernig svæðið nýtist best fyrir nærliggjandi hverfi og borgina í heild. Leitað var eftir sterkri heildarsýn fyrir Gufunessvæðið.

Þáttakendur í hugmyndasamkeppninni

Samkeppnin var skilgreind sem lokuð hugmyndasamkeppni um rammaskipulag. Valdir voru sex aðilar að undangengnu forvali en þeir voru: April arkitekter, Hornsteinar arkitektar, jvantspijker + Felixx, Karl Kvaran + OLGGA architects, Plús arkitektar og Landslag og VA arkitektar.

Í dómnefndinni á vegum umhverfis og skipulagsráðs sátu eftirtaldir: Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, fyrir hönd umhverfis- og skipulagsráðs, formaður dómnefndar, Marta Guðjónsdóttir, f.h. umhverfis- og skipulagsráðs, Björn Axelsson skipulagsfulltrúi f.h. umhverfis- og skipulagssviðs, Helgi B. Thóroddsen, f.h. Arkitektafélags Íslands og Áslaug Traustadóttir, f.h. FÍLA. Björn Ingi Edvardsson landslagsarkitekt og verkefnisstjóri hjá skipulagsfulltrúa var ritari dómnefndar.

Allir þátttakendur í samkeppninni fá greitt fyrir tillögur sínar kr. 1,5 milljónir króna auk vsk. Verðlaunatillagan fær að auki eina milljón króna auk virðisaukaskatts. Reykjavíkurborg áskilur sér rétt til að nýta hverja tillögu að hluta eða í heild.

Áframhaldandi skipulagsvinna á svæðinu er ekki bundin við þátttakendur né verðlaunahafa eingöngu.

Talsverðar breytingar á starfsemi í Gufunesi hafa þegar verið ákveðnar. Reykjavík Studios hefur keypt gömlu Áburðarverksmiðjuna og hyggst reka þar kvikmyndaver. Þá hefur verið samið við Íslenska gámafélagið um að flytja starfsemi sína úr Gufunesi upp á Esjumela.

Dómnefndarálit

Kynningarspjald verðlaunatillögu

Verðlaunatillaga Jvantspijker + Felixx