Múlaborg

Leikskóli

Ármúli 8a
108 Reykjavík

""

Um leikskólann

Opnunartími Múlaborgar er frá 7:45 til 16:30

Leikskólinn Múlaborg var formlega stofnaður í janúar árið 1975. Frá upphafi hefur Múlaborg verið leikskóli án aðgreiningar sem sérhæfir sig í sameiginlegu uppeldi fatlaðra og ófatlaðra barna. Múlaborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem 80 börn á aldrinum eins til sex ára dvelja samtímis. Deildirnar heita Kisu- Bangsa- Unga- og Hvolpadeild. Árið 2023 bættust við þrjár deildir Krumma-, Lunda- og Ugludeild.

Leikskólastjóri er Kristín Árnadóttir.

 

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Múlaborgar eru virðing, traust og jafnrétti

 

Múlaborg vinnur með hugmyndafræði John Dewey um reynslu, áhuga og virkni sem og fjölgreindarkenningu Howard Garner. Leikskólinn nýtir einnig fræði Jean Piaget og Lev Vygotsky um uppbyggingu þekkingar. Múlaborg er skóli án aðgreiningar - Skóli fyrir alla þar sem lögð er áhersla á jafnrétti í víðu samhengi sem felst m.a. í því að jafna rétt kvenna og karla en líka í því að einstaklingar með og án fötlunar geti fengið að njóta þess að læra, vinna og vera saman. Í Múlaborg er fagfólki og öðrum áhugasömum veitt ráðgjöf vegna kennslu barna með fötlun. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Múlaborgar? Í skólanámskrá Múlaborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Starfsáætlun fyrir námsárið 2022-2023 er í vinnslu

Hvað er framundan á Múlaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Múlaborgar

Leikskólinn Múlaborg tilheyrir Norðurmiðstöð. Norðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Laugardal og Háaleiti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna  hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið skólans.

Tengiliðir Múlaborgar eru: Brynhildur Guðmundsdóttir og Kalina Klopova

Framkvæmdir

Í nóvember 2022 var tekin í notkun viðbótarhúsnæði við leikskólann sem rúmar mun 60 börn. Eftir stækkunina getur leikskólinn tekið á móti 140 börnum. Stækkunin var einn liður í framkvæmdaáætluninni Brúum bilið sem miðar að því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla.