Engjaborg

Leikskóli með ungbarnadeild

Reyrengi 11
112 Reykjavík

Börn og leiktæki á lóð Engjaborgar.

Um leikskólann

Opnunartími Engjaborgar er frá 07:30 til 16:30

Leikskólinn Engjaborg tók til starfa árið 1994 í Grafarvogi. Leikskólinn er fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Þar dvelja að jafnaði um 70 börn á fjórum deildum. Yngstu börnin eru á Suðurengi, svo fara þau á Austurengi, þá á Norðurengi og elstu börnin eru á Vesturengi. Starfsmenn Engjaborgar eru um 20. 

Leikskólastjóri er Pála Pálsdóttir

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Engjaborgar eru vellíðan, virðing og sköpun

 

Í Engjaborg er lögð áhersla á nám og velferð barna þar sem allir eru mikilvægir og hafa sömu réttindi. Námið fer fram í gegnum leikinn og lögð er áhersla á virkni og þátttöku allra, skapandi hugsun og frjálsan leik þar sem verkefni dagsins ráðast af áhugasviði og styrkleikum barnanna hverju sinni. Uppeldisstefna Engjaborgar byggir á félagslegri hugsmíðahyggju þar sem horft er á virkni barna í námi sínu. Uppeldisstefna leikskólans er jafnframt undir áhrifum hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem litið er á börnin sem hæfileikarík og virk.

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Engjaborg? Í starfsáætlun Engjaborgar finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Engjaborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. Endanleg skólanámskrá Engjaborgar er í vinnslu en hér má sjá drög að henni.

 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Engjaborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Engjaborgar

Leikskólinn Engjaborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Engjaborgar er: Eva Nína Einarsdóttir