Foldaskóli

Grunnskóli, 1.-10. bekkur

Logafold 1
112 Reykjavík

Foldaskóli við Logafold í Grafarvogi.

Skóladagatal Foldaskóla

Hér finnur þú skóladagatal Foldaskóla. Í skóladagatali eru skipulagsdagar skráðir ásamt öðrum mikilvægum upplýsingum fyrir foreldra og forráðamenn.

Matur í grunnskólum

Flestir grunnskólanemendur eru í mataráskrift. Skólamatur kostar það sama í öllum skólum. Ekki þarf að greiða mataráskrift fyrir fleiri en tvö börn frá sama heimili.

Um Foldaskóla

Foldaskóli tók til starfa haustið 1985 og er elsti grunnskólinn í Grafarvogi. Umhverfi skólans býður upp á mikla möguleika þar sem hann stendur í nálægð við voginn sem státar af fjölbreyttri náttúru og iðandi fuglalífi.

Skólinn er heildstæður grunnskóli með um 500 nemendur og um 80 starfsmenn. Flestir nemendur skólans koma úr Foldahverfi, Hamrahverfi og Húsahverfi en skólinn er safnskóli á unglingastigi fyrir þessi hverfi. Við skólann er starfrækt sérdeild, Foldaver, fyrir einhverf börn. Einkunnarorð skólans eru siðprýði, menntun, sálarheill en með þeim viljum við undirstrika áherslu á virðingu, umhyggju og jákvæð samskipti, góða alhliða menntun og vellíðan.

Í skólanum er faglegt og öflugt starfsfólk sem hefur það að markmiði að virkja og efla nemendur bæði náms- og félagslega. Lögð er áhersla á að koma til móts við þarfir nemenda með einstaklingsmiðuðu námi og fjölbreyttum kennsluháttum. Á yngri stigum er lagt upp úr samþættingu námsgreina og fá allir nemendur danskennslu auk hefðbundinna list- og verkgreina. Fjölbreytt námsframboð er á unglingastigi en þar geta nemendur valið úr mörgum námsgreinum þar sem lögð er áhersla á sköpun, læsi, félagsfærni og hreyfingu. Í Foldaskóla er öflugt umhverfisstarf og hefur skólinn verið grænfánaskóli síðan 2006 og heilsueflandi skóli frá árinu 2010.

Farsælt samstarf er við frístundaheimilið Regnbogaland og félagsmiðstöðina Fjörgyn sem hafa aðstöðu í skólanum. Þá er góð samvinna við Skólahljómsveit Grafarvogs og tónlistarskólana í hverfinu en kennsla á hljóðfæri fer að hluta til fram í skólanum á skólatíma. Í skólanum er lagt mikið upp úr góðu samstarfi foreldra/forsjáraðila, nemenda og starfsfólks með hag nemenda að leiðarljósi.

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliðir Foldaskóla er: Guðrún Helga Ástríðardóttir, Áslaug Þóra Harðardóttir, Bryndís J. Jóhannesdóttir, Ellen Klara Eyjólfsdóttir og Kristrún Guðjónsdóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is​
 

Skólastarfsemi

Starfsáætlun

Hvað er framundan í Foldaskóla? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars stefnu skólans fyrir síðasta ár, skipulag kennslu og ótalmargt fleira. 

Skólaráð

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans.

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í skólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að skólastarfi. Foreldrafélag  er starfrækt í öllum skólum Reykjavíkurborgar.

Er barnið þitt að byrja í skóla?

Á þessari síðu færðu gagnlegar upplýsingar um skólabyrjun. Eins og til dæmis hvað börnin þurfa að taka með sér í skólann og hvort börnin fái mat á skólatíma.

Skólahverfi Foldaskóla

Í Reykjavík eru mörg skólahverfi og barnið þitt hefur forgang í sinn hverfisskóla. Engu að síður eiga allir foreldrar kost á að sækja um skóla fyrir börn sín hvar sem er í borginni samkvæmt reglum um skólahverfi, umsókn og innritun. Hér finnur þú upplýsingar um hvaða götur tilheyra skólahverfi Foldaskóla.