Mat á leikskólastarfi

Meginstef ytra mats í leikskólum er að matið sé leiðbeinandi, framfara- og umbótamiðað og stuðli að betra skóla- og frístundastarfi.

Leiðarljós matsins er að börnum og ungmennum í borginni líði vel, fari stöðugt fram og þau öðlist uppeldi og menntun fyrir líf og starf.

Mat á leikskólum 2013-2020

 

Viðmið um gæðastarf í leikskólum

Viðmið og vísbendingar um gæðastarf í leikskóla voru unnin af starfshópi um innra og ytra mat á skóla- og frístundasviði og voru gefin út árið 2014. Viðmiðin eru notuð við ytra mat á starfsemi leikskóla í Reykjavík. Þau eiga einnig að nýtast vel við innra mat starfsstaðanna sjálfra.

Viðmiðin skiptast í fimm kafla:

  1. Stjórnun
  2. Uppeldis og menntastarf
  3. Mannauður
  4. Leikskólabragur
  5. Innra mat

Viðmiðin eru fyrst og fremst byggð á lögum og reglugerðum um leikskólastarf og aðalnámskrá leikskóla (2011), auk Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, barnaverndarlögum og sveitarstjórnarlögum. Við mótun viðmiðanna var einnig tekið mið af stefnu- og starfsáætlun skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur (SFS), sérkennslustefnu leikskóla SFS og handbókum og verklagsreglum sem gefin hafa verið út af SFS fyrir leikskóla borgarinnar.

Meginstef ytra mats á leikskólastarfi er leiðbeinandi og framfara- og umbótamiðað og markmiðið er að það stuðli að betri starfsemi. Framtíðarsýnin er að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

Í kjölfar ytra mats skilar leikskólinn umbótaáætlun til fagskrifstofu leikskóla á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar þar sem sýnt er fram á hvernig leikskólinn ætlar að bregðast við þeim ábendingum sem fram koma í matinu um tækifæri til umbóta.

Tengd skjöl