Laugasól

Leikskóli

Leirulækur 4-6
105 Reykjavík

""

Um leikskólann

Opnunartími Laugasólar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Laugasól er sameinaður sjö deilda leikskóli Laugaborgar og Lækjaborgar við Leirulæk 4-6. Í húsi Lækjaborgar eru yngri börnin og í húsi Laugaborgar eru eldri börnin. Alls dvelja 145 börn á leikskólanum samtímis. 

Leikskólastjóri er Helga Ingvadóttir

 

Leikskólinn Laugasól

Viltu vita meira um  Laugasól? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Laugasólar eru virðing, fjölbreytileiki og sköpun

 

Megináherslur í menntun og uppeldisstarfi leikskólans er frjáls leikur, skapandi starf og umhverfismennt. Skólinn starfar samkvæmt hugmyndafræði John Dewey  og Caroline Pratt. Dewey lagði áherslu á að umhverfið væri jákvætt, vingjarnlegt og kennarinn vinsamlegur leiðbeinandi. Hann benti jafnframt á að börn læra af reynslu, eigin virkni og áhuga en ekki kennslu. Pratt byggði hugmyndafræði sína á framfarastefnu Dewey og hannaði út frá henni einingakubba sem notast er við í leik á Laugasól. 
 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Laugasólar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Laugasól? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Laugasól? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

 

Miðstöð Laugasólar

Leikskólinn Laugasól tilheyrir Norðurmiðstöð. Norðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Laugardal og Háaleiti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Framkvæmdir

Til stendur að breyta og bæta aðstöðu í Laugasól og stækka hann með endurgerð á kjallara skólahúsnæðisins. Við það stækkar skólinn um tvær deildir og verður þá níu deilda skóli sem rúma mun 190 -200 börn. Sú stækkun er liður í framkvæmdaáætluninni Brúum bilið sem miðar að því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Gert er ráð fyrir að framkvæmdum við breytingar á húsnæði leikskólans verði lokið sumarið 2024.

Athugið að áætlaðar dagsetningar um verklok geta breyst, þar sem þættir á borð við aðgengi að aðföngum, afleiðingar heimsfaraldurs og ófriðar á alþjóðavettvangi geta haft áhrif á framgang framkvæmda. Ennfremur getur ráðningarstaða haft áhrif á tímasetningar varðandi inntöku barna.

Myndir frá Laugasól