Sólborg

Leikskóli

Vesturhlíð 1
105 Reykjavík

Leikskólinn Sólborg. Séð frá leiksvæði með fuglahúsum og leiktækjum

Um leikskólann

Opnunartími Sólborgar er frá 07:45 til 16:30

Leikskólinn Sólborg er fjögurra deilda leikskóli sem staðsettur er í tveimur húsum. Börnin eru 75 talsins og skiptast á fjórar stofur: Reynistofu, Víðistofu (táknmálsdeild), Furustofu og Birkistofu. Starfsmenn á Sólborg eru 35. Leikskólinn Sólborg hefur sérhæft sig í að mæta þörfum barna með heyrnarskerðingu, heyrnarleysi og börnum sem hafa farið í kuðungsígræðslu.

Leikskólastjóri er Margrét Gígja Þórðardóttir

Aðstoðarleikskólastjóri er Brynhildur Axelsdóttir

Símanúmer deilda: 

  • Birkistofa     664-9009
  • Furustofa     664-9018
  • Reynistofa   664-9011
  • Víðistofa      664-9017

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Ráðgjafarskóli

Leikskólinn Sólborg er ráðgjafarskóli vegna heyrnarlausra og heyrnarskertra barna

Sólborg er sá leikskóli, sem hefur sérhæft sig í að mæta þörfum heyrnarlausra og heyrnarskertra barna. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands kynna þessa ráðgjöf fyrir foreldrum barnanna þegar heyrnarskerðing uppgötvast. 

Hugmyndafræði

Einkunnarorð Sólborgar eru virðing, leikni og samvinna

Sólborg er skóli án aðgreiningar þar sem áhersla er lögð á mikilvægi þátttöku og hlutdeildar allra í samfélaginu, aðgreiningu hafnað og hvatt til og komið með hugmyndir um hvernig skapa eigi sameiginlegt námsumhverfi fyrir alla, saman. Leikskólinn Sólborg hefur sérhæft sig í að mæta þörfum barna með heyrnarskerðingu, heyrnarleysi og börnum sem hafa farið í kuðungsígræðslu. Hugmyndafræðin byggir á því að nám fer fram á íslensku og íslensku táknmáli, auk þess sem börnin fá heyrnarþjálfun. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Sólborgar? Í skólanámskrá Sólborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Sólborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Sólborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira.

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Sólborgar

Leikskólinn Sólborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliðir Sólborgar eru: Margrét Gígja Þórðardóttir og Regína Rögnvaldsdóttir