Maríuborg

Leikskóli með ungbarnadeild

Maríubaugur 3
113 Reykjavík

Um leikskólann

Maríuborg var byggð sem fjögurra deilda leikskóli en fljótlega var lausri stofu bætt við sem fimmtu deild og er nú pláss fyrir 106 börn á aldrinum 12 mánaða til 6 ára. Leikskólanum er skipt upp í eldri og yngri kjarna. Í yngri kjarna leikskólans eru Maríustofa, Þúfa og Laut og í eldri kjarnanum eru Lundur og Brekka.

Leikskólastjóri: Agnes Veronika Hauksdóttir

Aðstoðarleikskólastjóri: Elín Ósk Guðmundsdóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Maríuborgar eru leikur, samskipti og námsgleði

 

Hugmyndafræði okkar og einkunnarorð styðjast við kenningar John Dewey, Howard Gardner, William Damon og Daniel Goleman. Lögð er áhersla á að efla og örva leik barnanna, styðja við og kenna jákvæð samskipti og stuðla að námsgleði, forvitni og fróðleiksfýsn. Maríuborg er leikskóli á grænni grein með Grænfána og því er umhverfismennt, sjálfbærni og náttúruvernd stór þáttur í  skólastarfinu.

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Maríuborgar? Í skólanámskrá Maríuborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Maríuborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hér má finna leikskóladagatal Maríuborgar. Í leikskóladagatali eru upplýsingar um starfsdaga og fleira sem gott er að vita fyrir foreldra og forsjáraðila. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Maríuborgar

Leikskólinn Maríuborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Maríuborgar er: Elín Ósk Guðmundsdóttir

Framkvæmdir

Færanlegt hús var sett upp við leikskólann á árinu 2018 sem rúmar námsaðstöðu fyrir elstu leikskólabörnin. Sú stækkun var liður í framkvæmdaáætluninni Brúum bilið sem miðar að því að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla.