Stakkaborg

Leikskóli með ungbarnadeild

Bólstaðarhlíð 38
105 Reykjavík

Um leikskólann

Opnunartími Stakkaborgar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Stakkaborg hóf starfsemi sína í janúar 1983. Á leikskólanum dvelja samtímis um 70 börn. Á Sjónarhóli eru yngstu börnin (1-2 ára) og eru þau með sér útisvæði, á Undralandi er miðhópurinn (2-3 ára) og á Kattholti eru elstu börnin (3-5 ára). Starfsmenn eru 23 talsins.

Leikskólastjóri er Jónína Einarsdóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

 

Hugmyndafræði

Einkunnarorð Stakkaborgar eru gleði, hreyfing og vinátta

 

Hugmyndafræði leikskólans byggir meðal annars á kenningum John Dewey en í hans fræðum er lögð mikil áhersla á að barnið uppgötvi og læri af eigin reynslu, sé virkt og skapandi í leikjum sínum. Á Stakkaborg eru börnin virkjuð í hreyfingu m.a. með daglegri útivist og skipulagðri hreyfingu, yngstu börnin í salnum í leikskólanum og þau eldri í íþróttatíma í sal íþróttahúss Háteigsskóla. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Stakkaborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Stakkaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Stakkaborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Stakkaborgar

Leikskólinn Stakkaborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður  er: Hekla Dögg Sveinbjarnardóttir