Nóaborg

Leikskóli

Stangarholt 11
105 Reykjavík

""

Um leikskólann

Opnunartími er frá 7:45 til 16:30

Leikskólinn Nóaborg er fjögurra deilda leikskóli sem var tekinn í notkun í desember 1986. Að jafnaði dvelja um 74 börn samtímis í leikskólanum á fjórum aldursskiptum deildum sem nefnast Sólbakki, Ólátagarður, Saltkráka og Skarkalagata. Leikskólinn er staðsettur á mörkum Miðborgar og Hlíðahverfis, rétt fyrir ofan Hlemm og því auðvelt að ferðast í allar áttir hvort sem notaðir eru tveir jafnfljótir eða strætisvagnar. 

Leikskólastjóri er Anna Margrét Ólafsdóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Leikskólinn Nóaborg vinnur eftir Menntastefnu Reykjavíkurborgar og Aðalnámskrá leikskóla. Í leikskólanum leikum við okkur með læsi og stærðfræði auk þess sem lögð er áhersla á að vinna með félagsfærni barna. Unnið er með hljóðkerfisvitund barnanna með námsefni Lubba. Nóaborg er að fara af stað í vinnu með Lausnahringinn. Þá er leikskólinn að vinna að því að verða réttindaskóli UNICEF og vinnur sérstaklega með barnasáttmálann. Fyrirhugað er haustið 2024 að fara í Nordplus samstarf með leikskólum í nokkrum löndum þar sem unnið verður sérstaklega með 12. gr. Barnasáttmálans. Nóaborg fékk Regnbogavottun Reykjavíkurborgar á vormánuðum 2022.

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Nóaborgar? Í skólanámskrá Nóaborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Starfsáætlun Nóaborgar fyrir námsárið 2022-2023 er í vinnslu

Hvað er framundan á Nóaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Listaverk eftir börn á Nóaborg

Miðstöð Nóaborgar

Leikskólinn Nóaborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Nóaborgar er: Ragnheiður Sigurbjörnsdóttir