Geislabaugur

Leikskóli með ungbarnadeild

Kristnibraut 26
113 Reykjavík

Um leikskólann

Opnunartími Geislabaugar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Geislabaugur tók til starfa í júlí 2004 í Grafarholti. Stutt er í ósnerta náttúru og njóta börnin góðs af því þegar farið er í gönguferðir. Lóðin í kringum leikskólann er stór og gefur mikla möguleika á góðri hreyfingu og hefur hluti hennar verið girtur af fyrir matjurtagarð og leiksvæði fyrir yngstu börnin. Á leikskólanum Geislabaugi eru 36 starfsmenn og 104 börn á 5 deildum. Deildirnar heita Stjarnan, Lindin, Lautin, Fjallið og Sólin.

Leikskólastjóri er Þóra Jóna Jónatansdóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Leiðarljós Geislabaugs eru gleði, virðing, sköpun og jafnrétti

 

Geislabaugur notast við hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem börnin eru hvött til að virkja öll skilningarvit, málin sín hundrað og skapandi hugsun. Grunnhugmyndir í Reggio Emilia eru sóttar m.a. til Jean Piaget, sem leggur aðaláherslu á vitsmuna- og siðgæðisþroska barnsins, þ.e. að barnið byggi upp eigin þekkingu í gegnum skynjun sína og samskipti við annað fólk. Að læra um eigið umhverfi skiptir einnig miklu máli í uppgötvun barnsins og styrkir sjálfsvitund þess. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf á Geislabaugi? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Geislabaugi? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Geislabaugi? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

 

Miðstöð Geislabaugs

Leikskólinn Geislabaugur tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliðir Geislabaugar eru: Thelma Björgvinsdóttir og Unnur Rún Eðvaldsdóttir