Furuskógur

Leikskóli 

Áland / Efstaland 28
108 Reykjavík

Um leikskólann

Opnunartími Furuskógar er frá 7:30 til 16:30

Furuskógur er sex deilda leikskóli sem varð til við sameiningu Furuborgar og Skógarborgar. Í skólanum eru 6 deildir og þar dvelja að jafnaði 110 börn á aldrinum 1-6 ára. Starfstöðvar eru tvær og til aðgreiningar eru þær kenndar við götuheiti. Í Furuskógi v/Áland eru 60 börn á þremur aldursskiptum deildum sem heita: Birkilundur, Grenilundur og Skógarlundur. Í Furuskógi v/Efstaland eru 52 börn á þremur aldursskiptum deildum sem heita: Dvergasteinn, Álfasteinn og Huldusteinn. Staðsetning skólans er í Fossvogi, nánasta umhverfi er mjög fjölbreytt, leikvellirnir halla móti suðri og er gróðursæld mikil. Í næsta nágrenni er Fossvogsdalurinn, Skógræktin og fleiri staðir, sem börnin kunna vel að meta.

Leikskólastjóri er Ingibjörg Brynjarsdóttir

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Furuskógar eru vinsemd, virðing og gleði

 

Helstu áherslur í starfi leikskólans er að hafa barnið í brennidepli, veita umhyggju og stuðla að vellíðan barnanna með lýðræðislegum vinnubrögðum, lífsleikni og einstaklingsmiðuðu námi. Skapandi starf, útinám, örvun lesþroska og efling stærðfræðilegrar hugsunar eru meðal helstu viðfangsefna og miða að því að ýta undir reynslu og virkni barnsins. Rauður þráður í starfinu er sköpun, útinám og lífsleikni

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Furuskógar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan í Furuskógi? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Furuskógi? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira.

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar.

Börn að leik á útisvæði leikskólans Furuskógar.

Miðstöð Furuskógar

Leikskólinn Furuskógur tilheyrir Norðurmiðstöð. Norðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Laugardal og Háaleiti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Furuskógar er Bryndís Hall