Brekkuborg

Leikskóli

Hlíðarhús 1
112 Reykjavík

Ljósblátt og hvítt hús leikskólans Brekkuborgar með tré og laufblöð í forgrunni

Um leikskólann

Opnunartími Brekkuborgar er frá 7:30 til 16:30

Í Brekkuborg dvelja að jafnaði rúmlega 70 börn samtímis og eru þau á aldrinum eins til sex ára. Í leikskólanum eru fjórar aldursskiptar deildir: Brekkulaut, Brekkulind, Brekkulundur og Brekkulyng. Í Brekkuborg er litið á umhverfið sem þriðja kennarann og býður húsnæði og lóð leikskólans upp á margvísleg tækifæri til náms og leiks. 

Leikskólastjóri er Svala Ingvarsdóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Brekkuborgar eru lýðræði, virðing og vinátta

 

Unnið er eftir hugmyndafræði Reggio Emilia sem aðlöguð er íslenskum aðstæðum, menningu og sérstöðu. Leikskólinn á að vera lifandi staður sem er í stöðugri þróun, þar sem börn og kennarar geta verið í góðu sambandi við hvert annað. Börnum eru skapaðar náms- og leikaðstæður sem örva alla þætti í þroska þeirra, ýta undir sjálfræði og sjálfstæði sem fær þau til að upplifa og rannsaka sjálf út frá eigin áhuga. Einnig fylgjum við hugmyndafræði Caroline Pratt en hún hannaði einingakubba úr við með það að markmiði að efla andlegan-, líkamlegan-, félagslegan- og tilfinningalegan þroska barnsins. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Brekkuborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Brekkuborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Brekkuborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Brekkuborgar

Leikskólinn Brekkuborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Laugardal og Háaleiti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Brekkuborgar er: Hrefna Valdimarsdóttir