Grænaborg

Leikskóli

Eiríksgata 2
101 Reykjavík

Grátt hús með grænu þaki sem hýsir leikskólann Grænuborg

Um leikskólann

Opnunartími Grænuborgar er frá 7:45 til 16:30

Leikskólinn Grænaborg var upphaflega opnaður árið 1931 þá staðsettur við Hringbraut og rekinn af Barnavinafélaginu Sumargjöf. Reykjavíkurborg tók við rekstrinum árið 1979 og flutti leikskólinn í núverandi húsnæði 1983. Húsnæði er í eigu Barnavinafélags Sumargjafar en er leigt af Reykjavíkurborg undir rekstur leikskólans. Í Grænuborg eru 76 börn samtímis á fjórum deildum. Deildirnar heita Dropadeild, Sólskinsdeild, Mánadeild og Stjörnudeild. Starfsfólk er um 20 talsins.

Leikskólastjóri er Gerður Sif Hauksdóttir

Símanúmer:

  • Leikskólastjóri   4114471
  • Sérkennslustjóri   4114481
  • Dropadeild   4114472
  • Mánadeild   4114474
  • Stjörnudeild   4114475
  • Sólskinsdeild   4114473

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans.

 

Hugmyndafræði

Gleði, virðing, umhyggja og vinsemd eru einkunnarorð Grænuborgar

 

Leikskólinn starfar samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu þar sem meginmarkmiðið er að skapa börnum öruggt og barnvænt umhverfi þar sem leitast er við að efla alla þroskaþætti barnsins. Einnig er stuðst við Fjölgreindakenningu Howards Gardner til að vinna með grunnþætti menntunar og námssvið leikskóla. Frjálsi leikurinn er rauði þráðurinn í starfinu og að börnin fái að njóta sín út frá eigin forsendum og hæfileikum. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Grænuborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Grænuborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Grænuborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira.

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Blá og grænmáluð risarör fyrir börn að skríða í gegnum, á leikskólalóð Grænuborgar

Miðstöð Grænuborgar

Leikskólinn Grænaborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. 

Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. 

Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Grænuborgar er: Hólmfríður Júlíana Pétursdóttir