Umhverfiseftirlit

""

Umhverfiseftirlit Reykjavíkur stuðlar að heilnæmu, öruggu og ómenguðu umhverfi úti sem inni í borginni. Umhverfiseftirlit gefur út starfsleyfi og annast eftirlit með fyrirtækjum sem eru eftirlits- og starfsleyfisskyld samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Leyfisveitingar

Umhverfiseftirlitið sér um útgáfu starfsleyfa til fyrirtækja og stofnana sem veita almenningi þjónustu eða eru mengandi, ásamt sóttvarnavottorðum og tóbakssöluleyfum.

Niðurrif á húsnæði og asbesti

Sækja þarf um tímabundið starfsleyfi hjá Umhverfiseftirlitinu fyrir niðurrifi á húsnæði og asbesti. 

Vakin er athygli á því að fjögurra vikna auglýsingatími er á starfsleyfum fyrir niðurrif. Að loknum fjögurra vikna auglýsingatíma getur heilbrigðiseftirlitið veitt tímabundið starfsleyfi.

Inniloft, raki og mygla

Umhverfiseftirlit veitir ráðgjöf varðandi inniloft, raka og myglu í húsnæði.

""

Hávaði

Með hávaða er átt við hljóð sem er ekki verið að sækjast eftir. Hljóð sem einn upplifir hávaða getur verið list í eyrum annars. Hvernig fólk upplifir hávaðann ræðst t.d. af styrk hljóðsins, tíðni þess og tímalengd. 

Markmið reglugerðar um  hávaða er að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum af völdum hávaða. Reglugerðin tekur til hávaða t.d. á tónleikum og skemmtistöðum, umferð bíla og flugvéla auk hávaða tengdum framkvæmdum.

Umgengni á lóðum og númerslausir bílar

Umhverfiseftirlit fær tilkynningar um slæma umgengni á lóðum og númerslausa bíla á borgarlandi. Þegar staðfest er við eftirlit starfsmanns heilbrigðiseftirlits að númerslaus bíll eða lausamunur sé á borgarlandi er límdur viðvörunarmiði á bílinn/hlutinn og eiganda gefinn frestur til að fjarlægja hann af borgarlandi.

""

Fræðsla og leiðbeiningar

Hér finnur þú fræðslu og leiðbeiningu frá Umhverfiseftirlitinu um allskonar starfsemi.

""

Lög og reglur

Á vef Umhverfisstofnunar finnur þú lög og reglur, alþjóðlega samninga og ýmislegt um umhverfisábyrgð.

""

Niðurstöður eftirlits

Hér er að finna niðurstöður úr reglubundnu eftirliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í Reykjavík.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

Fyrirspurnir, ábendingar og kvartanir er hægt að senda í gegnum form á Mínum síðum.