Græn skref

Verkefnið Græn skref í starfsemi Reykjavíkurborgar snýst um að efla vistvænan rekstur í starfsemi borgarinnar ásamt því að skapa fordæmi í því að minnka umhverfisáhrif sveitarfélagsins með kerfisbundnum hætti. 

Vinnustaðurinn

Hjá Reykjavíkurborg starfa um 10.000 manns og er borgin einn af stærstu vinnustöðum landsins. Reksturinn er umfangsmikill og hefur umtalsverð umhverfisáhrif, bæði vegna athafna starfsmanna og vegna tengdrar þjónustu sem borgin veitir. Rekstri borgarinnar fylgir losun gróðurhúsalofttegunda, meðal annars frá bílum, meðhöndlun úrgangs og ýmsum verkframkvæmdum. Einnig hefur borgin óbein áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda, meðal annars í gegnum ákvarðanir sem snerta innkaup.  

Allar stofnanir Reykjavíkurborgar eiga að vera þátttakendur í Grænum skrefum samkvæmt skilyrðum í Loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar 2021-2025. Einnig eru grænar áherslur í allri starfsemi Reykjavíkurborgar samkvæmt Græna planinu. Með þátttöku sinni leggja stofnanir borgarinnar sitt af mörkum til að hafa jákvæð áhrif á umhverfið, bæta starfsumhverfi starfsfólks síns og draga úr rekstrarkostnaði.  

Aðgerðir Grænna skrefa

Umhverfisstjórnunarkerfið Græn skref byggist á fjölmörgum aðgerðum í sjö flokkum sem hafa áhrif á umhverfið, og eru aðgerðirnar innleiddar í fjórum áföngum eða skrefum. Verkefnið er unnið þvert á öll fagsvið borgarinnar en verkefnisstjóri verkefnisins hefur aðsetur á umhverfis- og skipulagssviði. 

Tilgangur Grænna skrefa

Að gera alla starfsemi Reykjavíkurborgar umhverfisvænni

Reykjavíkurborg rekur um það bil 360 einingar eða stofnanir sem eru ólíkar að stærð og starfsemi. Sama þó að einingin sé lítil eða hafi fáa starfsmenn, þá geta allar stofnanir lagt sitt af mörkum og hvert framlag til umhverfismála skiptir máli. Við þurfum að horfa til þess að Reykjavíkurborg er einn vinnustaður og allar stofnanirnar mynda saman eina heild.  

Að draga úr kostnaði í rekstri Reykjavíkurborgar

Vistvæn innkaup fela í sér meiri skilvirkni og betri greiningu á því hvað á að kaupa inn og hver þörfin er. Með þessu er hægt að ná hagræðingu í innkaupum. Í Grænum skrefum er einnig mikil áhersla lögð á að minnka sorp, prentun, matarsóun, orkunotkun og draga þannig úr óþarfa sóun. Þar með næst einnig mikill sparnaður. 

Að gera aðgerðir Reykjavíkurborgar í umhverfismálum sýnilegri

Reykjavíkurborg hefur sett sér ýmsar stefnur þar sem umhverfismál eru nefnd eða eru stór hluti af. Má þar nefna umhverfis- og auðlindastefnu, loftslagsáætlun, stefnu um líffræðilegan fjölbreytileika, samgöngustefnu og svo auðvitað aðalskipulagið sem tekur á öllum þessum málum. Í Grænu skrefunum eru forgangsatriði úr þessum stefnum sett í framkvæmd. 

Að auka vellíðan starfsmanna og bæta starfsumhverfi þeirra

Ef við höldum umhverfi okkar hreinu og snyrtilegu líður okkur betur og með betri flokkun á sorpi og snyrtilegri aðstöðu til þess eykst ánægja starfsfólks. Ef vinnustaður leggur áherslu á að fækka bílum eða fækka eknum ferðum og hvetur til hreyfingar þá hefur það mjög jákvæð áhrif á heilsufar starfsfólks og starfsandann. Það hefur einnig jákvæð áhrif á starfsemina að bæta alla verkferla sem óhjákvæmilega gerist þegar farið er að vinna í svona verkefni eins og Grænu skrefunum. 

Að gera Reykjavíkurborg að fyrirmynd annarra í umhverfismálum

Reykjavíkurborg tekur þátt í ýmiss konar samstarfi við aðrar borgir um umhverfismál og er einnig þátttakandi í alþjóðlegum verkefnum sem snúa að loftslagsmálum. Við viljum geta sýnt það með stolti hvaða árangri við höfum náð og hverju lítil borg getur áorkað.