Keldur

Framundan er uppbygging á nýju og vel tengdu íbúahverfi í Reykjavík. Markmiðið er að á Keldnalandi rísi spennandi nútímahverfi sem byggir á vistvænum samgöngum og stuðlar að kolefnishlutlausu borgarsamfélagi.

Reykjavíkurborg telur að í landi Keldna felist einstakt tækifæri til að þróa þétt, blandað, fjölbreytt og kolefnishlutlaust hverfi sem verður einstaklega vel tengt innan borgarinnar og á höfuðborgarsvæðinu.  Nýr þróunarás með hágæða almenningssamgöngum tryggir það. Áskorunin felst einnig í að flétta saman lifandi lífsgæðaborg og nálægð við náttúru.

Dagur B. Eggertsson borgarstjóri

Opin alþjóðleg samkeppni

Reykjavíkurborg og Betri samgöngur ohf. efndu til opinnar, alþjóðlegrar samkeppni um þróun Keldnalands í upphafi árs 2023. Samkeppnin var sett á laggirnar til að leita eftir vönduðum tillögum og þverfaglegu teymi til að koma að þeirri vinnu sem framundan er við gerð þróunaráætlunar svæðisins.

 

Samkeppnin fór fram í tveimur þrepum og var viðhöfð nafnleynd í báðum þrepum. Alls bárust 36 tillögur um nýtt sjálfbært borgarhverfi að Keldum í fyrra þrepi sem lauk 19. apríl.  Dómnefnd valdi fimm tillögur sem voru þróaðar áfram á öðru þrepi. Tilkynnt var um niðurstöðurnar 26. september.

Yfirlitsmynd yfir Keldnaland.

Vel tengt framtíðarhverfi

Keldur og Keldnaholt er byggt upp í samvinnu Reykjavíkurborgar og Betri samgangna. Verkefnið er liður í samgöngusáttmálanum og miðar að því að flýta uppbyggingu framtíðarhverfis á Keldum sem og framkvæmdum við Borgarlínu sem fer um hverfið endilangt.

Stefnt er að því að þjónusta Borgarlínu hefjist samhliða afhendingu á fyrstu 100 íbúðunum. Áætlaður ferðatími með Borgarlínu frá Keldum í miðborgina er um 20 mínútur.

Blönduð byggð

Ein helsta forsenda þess að hægt sé að umbreyta Keldum í blandaða byggð með íbúðum, þjónustu og atvinnuhúsnæði er þjónusta Borgarlínu. Borgarlínan byggir meðal annars á samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem brýtur uppbyggingu fyrsta áfanga Borgarlínunnar til 2034 niður í sex lotur.

Stefnt verði að því að hægt verði að þróa deiliskipulag fyrir fyrstu uppbyggingarreitina á svæðinu haustið 2023. Svæðið í heild er alls 116 hektarar.

Náttúrugæði

Keldur eru fallegt og grænt svæði og verður lögð áhersla á að nýta og taka mið af náttúrugæðum svæðisins. Þarna gefst tækifæri við uppbyggingu til að nýta ræktun sem er fyrir á svæðinu og flétta inn í borgarumhverfið svo úr verði grænir borgargarðar. Hverfið verður byggt upp í suðurhlíðum borgarinnar og liggur því vel við sólu.

Blágrænar ofanvatnslausnir eru sérstaklega mikilvægar á grænum svæðum eins og þessu sem er í nálægð við Korpu, Grafarlæk og Grafarvogsleiru. Ávinningur slíkra lausna er heilbrigðara og grænna umhverfi auk sjálfbærari vatnsbúskapar.

Vistvæn vottun

Stefnt er að því að byggðin verði BREEAM-vottuð en það er alþjóðlegur staðall notaður til að bæta, mæla og meta efnahagslega, félagslega og umhverfislega sjálfbærni uppbyggingar. Lögð er áhersla á að félagsleg blöndun verði tryggð á svæðinu og að mismunandi íbúðagerðir blandist sem mest saman og höfði til ólíkra samfélags- og og aldurshópa.

Fyrir gangandi og hjólandi

Auk góðra almenningssamgangna verður lögð áhersla á framúrskarandi göngu- og hjólaleiðir. Enn fremur verður áhersla á að skipulag verði á forsendum vistvænna og hagkvæmra samgangna. Útgangspunkturinn er að uppbygging svæðisins hafi sem minnst ytri áhrif til aukningar í bílaumferð á aðliggjandi stofn- og tengibrautum og að almenningssamgöngur verði fyrsti kostur í lengri ferðum.

Samnýtt bílastæðahús á lykilstöðum

Til að draga úr byggingarkostnaði og stytta framkvæmdatíma húsbygginga og draga úr áhrifum á grunnvatn er gert ráð fyrir að byggð verði nokkur bílastæðahús á svæðinu sem nýtast íbúum og atvinnustarfsemi á svæðinu. Bílastæðahúsin, sem hvert og eitt samnýtist fjölda íbúða og atvinnuhúsnæðis á nálægum lóðum, komi að mestu í stað einkabílakjallara og einkabílastæða inni á lóðum.

 

Horfa á til þess að húsin geti hýst miðlæga þjónustu fyrir aðliggjandi svæði til  á jarðhæð og að hægt verði að breyta þeim í atvinnu- eða íbúðarhúsnæði ef bílastæðaþörf minnkar í framtíðinni.

Nærliggjandi hverfi

Fyrir utan að vera vel tengt hverfi á þróunarás borgarinnar er mikilvægt að tengja Keldur vel við nærliggjandi hverfi. Lögð verður áhersla á að samþætta þetta nýja hverfi við aðliggjandi byggð í Grafarvogi og sömuleiðis á góðar tengingar yfir í Grafarholt og Úlfarsárdal.

Mannvænt og fjölbreytt

Stefna Aðalskipulags Reykjavíkur um borgarvernd, húshæð, götuna sem borgarrými, vistvænar byggingar, kaupmanninn á horninu, bílastæði og húsnæðismál verður leiðarvísir við gerð skipulags á svæðinu sem og áhersla á góð almenningsrými.  Markmiðið borgarinnar er að tryggja hágæða hönnun og vistvænar lausnir í hverfum borgarinnar jafnt nýjum sem eldri hverfum.

Áherslan er á sjálfbærni, mannvænni og fjölbreyttari hverfi. Byggðin á að vera þétt, fjölbreytt , skjólsæl og í manneskjulegum mælikvarða. Almenningsrýmin sólrík, skemmtileg og aðgengileg öllum.

 

Hvar fæ ég frekar upplýsingar?

Gögn:

Viltu vita meira eða ertu með athugasemd? Sendu tölvupóst á skipulag@reykjavik.is