Matvælaeftirlit

Leiðarljós matvælaeftirlitsins er að tryggja sem kostur er að neysluvatn og matvæli borgarbúa séu örugg og heilnæm. Enn fremur, að gætt sé þeirra meginsjónarmiða um verndun þeirra gæða sem felast í ómenguðu neysluvatni og matvælum.

The role of the food inspectorate

Monitoring of food safety and integrity in food companies. Monitoring of drinking water collection and distribution and bypass in well zones of water protection zones. Food Infection Research. Monitoring of hygiene practices in accommodation establishments. Complaints about food companies, food and lodging establishments. Monitoring of food labels, promotions and advertisements. Monitoring the use of food additives and defence products. Sampling, for example, of drinking water, foodstuffs on the market and in companies. Issuance of work permits for food companies and accommodation establishments. Business license reviews for resorts and restaurants and opportunity permits, cf. law no. 85/2007 on restaurants, places to stay and entertainment. Preparation and distribution of training and mentoring materials for food companies, their staff and the general public.

Leyfisveitingar

Matvælaeftirlitið gefur út starfsleyfi til fyrirtækja sem framleiða eða dreifa matvælum samkvæmt lögum um matvæli, hollustuhætti og mengunarvarnir.

Færanleg matvælastarfsemi

Undir færanlega matvælastarfsemi falla eiginlegir matsöluvagnar, önnur sölustarfsemi með matvæli á hjólum, sölubásar með matvæli og matvælamarkaðir.

Innflutningur matvæla

Upplýsingar fyrir þá aðila sem hyggjast flytja inn matvæli hingað til lands og selja til smásala eða stóreldhúsa (heildverslanir með matvæli).

""

Lög, reglur og samþykktir

Hér er að finna tengla á vefsíður um lög og reglur um starfsleyfisskylda starfsemi ásamt samþykktum Reykjavíkurborgar og leiðbeiningum um starfsleyfisskylda starfsemi

""

Niðurstöður eftirlits

Hér er að finna niðurstöður úr reglubundnu eftirliti Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur í starfsleyfisskyldum fyrirtækjum í Reykjavík

""

Fræðsla og leiðbeiningar

Hér er að finna fræðslu og leiðbeiningar frá Matvælaeftirlitinu fyrir matvælafyrirtæki

""

Matvælaupplýsingar

Hér er að finna reglur um matvælaupplýsingar sem koma fram á umbúðum matvæla, sem eru settar með það að meginmarkmiði að vernda neytendur

""

Gjaldskrá

Hér er að finna gjaldskrá fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit

""

Gististaðir

Hér er að finna skilgreiningar og kröfur til gististaða

""

Rekstrarleyfisskyld fyrirtæki

Hér er að finna upplýsingar um rekstrarleyfisskyld fyrirtæki. Sækja þarf um rekstrarleyfi til sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu, til viðbótar við starfsleyfi Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

""

Neysluvatnssýni

Hér er að finna upplýsingar um niðurstöður rannsókna á neysluvatnssýnum

Department of Health

Inquiries and/or Tips

Interview hours Mon-Fri at 8:30–9:00

  • Email: health surveillance@reykjavik.is
  • Borgartún 12, 105 Reykjavík
  • Tel. 411 1111