Um Brúarskóla

Brúarskóli var stofnaður árið 2003 og er sérskóli fyrir börn sem eiga í alvarlegum geðrænum-, hegðunar eða félagslegum erfiðleikum. Brúarskóli er starfræktur á fjórum starfstöðvum í Reykjavík, í Vesturhlíð, tvær deildir í Brúarhúsum (yngri og eldri) í Húsaskóla, á Dalbraut við BUGL og á Stuðlum. 

 

Stuðningur við nemendur

Markmið Brúarskóla er vinna á jákvæðan hátt að því að bæta hegðun nemenda, kenna þeim nýja hegðun og hrósa fyrir allt það sem vel er gert. Styðja nemendur í því að finna sínar sterku hliðar og styrkja þær. Skólastarfið á að vera hvetjandi og uppbyggjandi. Tekið er mið af þörfum nemenda og af því hvað er honum fyrir bestu.

 

Hlutverk, markmið og aðferðir

Hlutverk

Brúarskóli er grunnskóli rekinn af Reykjavíkurborg fyrir nemendur í á grunnskólastigi:

 • Með alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda.
 • Sem eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum.
 • Sem eru komnir í vanda vegna fíkniefnaneyslu og/eða afbrota.

Starfsemi Brúarskóla skiptist í:

 • Kennslusvið:
  • Kennsla í Vesturhlíð (4. - 10. bekkur)
  • Kennsla í Brúarhúsum, Dalhúsum 41 (3. - 7. bekkur)
  • Kennsla við Barna- og unglingageðdeild (1. -10. bekkur)
  • Kennsla á Stuðlum (8. - 10. bekkur)
 • Ráðgjafarsvið:
  • Ráðgjafarsvið þjónar bæði Brúarskóla og almennum grunnskólum.

Markmið

Markmið skólans er að gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum grunnskóla. Megináhersla er lögð á að veita nemendum kennslu út frá áhuga og getu hvers og eins og að styrkja og bæta félags- og samskiptahæfni. Kennt er í litlum námshópum og kennslan er einstaklingsmiðuð.

 • Brúarskóli er tímabundið úrræði fyrir nemendur.
 • Mikilvægt er að allir þeir aðilar sem að málum nemandans koma s.s. foreldrar, heimaskóli, barnavernd o.fl. starfi náið saman á meðan nemandi er í Brúarskóla og á meðan á eftirfylgd stendur.
 • Í Vesturhlíð og Brúarhúsum fer stöðumat fram á 3-4 mánaða fresti. Til fundarins eru boðaðir fulltrúar heimaskóla og foreldrar. Fundinn sitja auk þess skólastjórnendur og umsjónarkennari ásamt fulltrúum þeirra þjónustukerfa sem tengjast fjölskyldunni. Þegar kemur að aðlögun aftur í heimaskóla er gerð áætlun um hvernig skuli staðið að ráðgjöf og eftirfylgd af hálfu Brúarskóla.

Aðferðir

Brúarskóli er fyrir nemendur sem hafa slaka samskiptafærni og eru það illa staddir félagslega og hegðunarlega að þeir eiga erfitt með að vera í almennum skóla án mikils stuðnings. Brúarskóli hefur mörg tæki til að aðstoða nemendur, t.d.:

 • Markviss vinna með hegðun, ábyrgð á hegðun, lausnamiðuð nálgun við erfiða hegðun með áherslu á hvatningu og hrós
 • Óæskileg hegðun stoppuð, líkamlegt inngrip í neyð
 • Byggja upp jákvæðni gagnvart skólaumhverfi
 • Styrkja hvern einstakling á jákvæðan hátt út frá þroska stöðu hvers og eins
 • Efla félagsfærni, samskipti, reiðistjórnun (ART)
 • Leggja mat á raunverulega námsstöðu
 • Skipulagt og fyrirsjáanlegt umhverfi
 • Unnið út frá styrkleikum og áhugasviði hvers og eins