Skammtímadvalir

Skammtímadvalir eru fyrir fötluð börn og ungmenni eða börn með miklar þroska- eða geðraskanir. Börn geta dvalið þar allt frá hluta úr degi yfir í 15 sólarhringa á mánuði. Hlutverk skammtímadvala er að veita börnum kost á að dvelja tímabundið utan heimilis síns og veita fjölskyldum þeirra stuðning.

Hvernig sæki ég um skammtímadvöl?

Skammtímadvalir eru hluti af stuðningsþjónustu fyrir börn og fjölskyldur þeirra. Fyrsta skrefið í að sækja um stuðningsþjónustu er að bóka símtal frá ráðgjafa.

""

Hvaða þjónusta er í boði?

Skammtímadvalir eru staðsettar víðsvegar um borgina og hver og ein hefur ákveðna sérstöðu sem m.a. byggir á aldri og þjónustuþörf notenda. Meðan á dvöl stendur fá börnin aðstoð og aðhald við sín daglegu verkefni og njóta umönnunar og afþreyingar.

Heimilt er að veita þeim sem orðnir eru 18 ára og búa í foreldrahúsum áframhaldandi skammtímadvöl á meðan beðið er eftir annars konar stuðningi.

Skammtímadvalir Reykjavíkurborgar

  • Álfaland
  • Árland
  • Eikjuvogur
  • Holtavegur
  • Hólaberg
  • Bæjarflöt (helgarskammtímavistun)

SkaHm 

SkaHm er vettvangur fyrir börn með alvarleg hegðunar- og þroskafrávik þar sem þau og fjölskylda þeirra fá heildstæðan stuðning og ráðgjöf. SkaHm er staðsett í Vesturbrún og þar geta börnin varið tíma með jafningjum sínum ásamt starfsfólki og fengið þjálfun í félagslegum samskiptum. 

Foreldrar, forsjáraðilar og börn fá ráðgjöf og stuðning í Vesturbrún eða inn á heimili fjölskyldunnar. Stuðningurinn getur að hámarki verið 15 sólarhringar í mánuði.

Skammtímadvalir