Götu- og torgsala | Reykjavíkurborg

Götu- og torgsala

Götusala er hvers kyns sölustarfsemi á almannafæri, svo sem á torgum, götum, gangstéttum og í almenningsgörðum. Á þessari vefsíðu eru upplýsingar sem umsækjendur eru hvattir til að kynna sér áður en sótt er um rafrænt á „Mínum síðum“.  

Götu- og torgsala glæðir borgina lífi og eykur fjölbreytni í miðborginni.

Götusala er leyfisskyld og eru leyfi gefin út til ákveðins tíma. Götusala á við um hvers kyns sölustarfsemi sem fer fram á almannafæri, svo sem á torgum, götum, gangstéttum og í almenningsgörðum. Minniháttar góðgerðasölur, svo sem tombólur barna og ungmenna, eru þó undanskildar þessum reglum.
Undir götu og torgsölu fellur ekki námskeiðshald, kennsla, kynningar, sýningar, minniháttar góðgerðasala og viðburðir, hvort sem er í vögnum, bílum, gámum eða undir beru lofti. 

Hvað telst til götusölu og hvar er hún leyfð?

Um götu og torgsölu gildir samþykkt borgarráðs frá 6. desember 2017 - hér með fylgiskjölum sem pdf skjal.

Til götu- og torgsölu telst eftirfarandi:

Markaðssala einyrkja   

Markaðssala einyrkja er leyfi fyrir um 5 fermetra svæði.  Hægt er að sækja um tímabundin söluleyfi sem gilda frá 1. hvers mánaðar á skilgreindum markaðssvæðum á tímabilinu  1. apríl – 1. nóvember.  Sala er heimiluð frá kl. 09:00‐21:00. Sækja þarf um leyfi fyrir  tvo mánuði að lágmarki og skal leiga greidd fyrir undirritun samnings.
Eftirfarandi svæði eru skilgreind sem markaðssvæði einyrkja: Bernhöftstorfa, Lækjartorg, Ingólfstorg og Frakkland (garður efst á Frakkastíg) og getur leyfishafi flutt sig milli þessara staða að vild. 
Leyfishafa er gert skylt að víkja séu afnotaleyfi veitt vegna stærri viðburða á ofangreindum svæðum. 

Dag-  og nætursala  í miðborginni         

Tímabil sölu er tólf mánuðir og nýtt sölutímabil hefst 15. maí 2018. 

Dagsala er heimiluð frá kl. 09:00 – 21:00. 
Eftirfarandi svæði innan miðborgarkjarnans eru skilgreind sem dagsölusvæði (skýringar á flokkun söluaðstöðu):

 • Frakkastígur (Frakkland) - 1 sölusvæði (A og C) Öll umferð dráttarbíla bönnuð
 • Skólavörðuholt -  2 sölusvæði (A,C og D)
 • Mæðragarður - 2 sölusvæði  (A,C, og D)
 • Fógetagarður – 3 sölusvæði (A og C) Öll umferð dráttarbíla bönnuð
 • Hlemmur – 2 sölusvæði (A,C og D)
 • Arnarhóll – 1 sölusvæði (A og C)
 • Kalkofnsvegur  - 1 sölusvæði  (A og C) 
 • Vitatorg 4 sölusvæði (A,C og D) Öll umferð dráttarbíla bönnuð
 • Bernhöftstorfa 2 sölusvæði (A og C) Öll umferð dráttarbíla bönnuð

  Staðsetning sölusvæða er skv. teikningum í fylgiskjali 2.   
  Staðsetning innan sölusvæða er skv. teikning í fylgiskjali 3.    

Nætursala er heimiluð frá 22:00 – 04:30. 

Hverfasvæði    

Hverfasvæði er dagsala á borgarlandi utan miðborgar (sjá skilgreiningu á yfirlitskorti).  Sala er heimiluð frá kl. 09:00 – 21:00. Allt að 5 söluaðilar geta samtímis verið með leyfi á sama hverfasvæði. Um sölubifreiðar gildir sú meginregla að þær má aðeins staðsetja á bílastæðum og fjarlægð söluaðstöðu skal vera 50 m frá sambærilegri söluaðstöðu.  Sækja skal um leyfi fyrir 3 mánuði að lágmarki. Á hverfasvæði er heimilt að vera með söluaðstöðu í flokkum A,B,C,D,E og F (skýringar á flokkun söluaðstöðu).  Söluaðstaða skal falla vel að nærumhverfi og vera samþykkt af götu- og torgsölunefnd.

Sumarsala    

Sumarsala fer fram á skilgreindum svæðum í almenningsgörðum, sjá teikningar í fylgiskjali 3.  Öllum er heimilt að sækja um leyfi fyrir sumarsölu, óháð fjölda ársleyfa.

Sala er heimiluð frá 15. maí til 15.september.
Sumarsala er einungis heimiluð fyrir söluaðstöðu í flokkum A og C (skýringar á flokkun söluaðstöðu).


Stærri markaðsviðburðir      

Hægt er að sækja sérstaklega um afnot af borgarlandi utan skilgreindra sölusvæða götu- og torgsölu fyrir stærri markaði í margvíslegum tilgangi. Skilgreina þarf í umsókn óskir um landsvæði, stærð þess og staðsetningu, tímalengd afnota, fjölda söluaðila, vöruframboð, útlit og umgjörð sölustarfsseminnar.  Vakin er athygli á að fyrir stærri markaðsviðburði þarf að sækja um leyfi til afnota af borgarlandi (sjá upplýsingasíðu)

Flokkun söluaðstöðu ræðst af þeirri staðsetningu sem valin verður hverju sinni (skýringar á flokkun söluaðstöðu).

Sérstök sölusvæði vegna stærri viðburða       

Götu- og torgsölunefnd úthlutar sérstökum sölusvæðum vegna 17. júní, Reykjavík Pride og Menningarnætur í samráði við Menningar- og ferðamálasvið. Hægt er að sækja um leyfi samhliða umsóknum um nætur- og dagsölu.

 • Eindagi leigugjalds vegna 17.júní er 1.apríl.
 • Eindagi vegna Reykjavík Pride og Menningarnætur er 15.júní.

Leigugjald skal hafa verið greitt fyrir undirritun samnings.  
Leigugjald er ekki endurkræft. 
Samþykkt þessi gildir að öðru leyti ekki um sölustarfsemi á viðburðum á vegum einkaaðila enda liggi fyrir afnotaleyfi fyrir viðkomandi svæði.  
Flokkun söluaðstöðu ræðst af þeirri staðsetningu sem valin verður hverju sinni.
Í umsókn komi fram eftirfarandi: 

 • stærð
 • þyngd
 • staðsetning söluops
 • sorpílát
 • orkugjafa
 • raforkuþörf sölustarfseminnar (kW) þar sem við á
 • myndir af söluaðstöðu 
 • mynd af sölusvæði þegar sótt er um hverfasvæði
 • lýsing á því hvernig söluaðstöðu er komið að og frá sölusvæði. 
 • umsækjandi skal gera grein fyrir geymslustað söluaðstöðu utan sölutíma. 
 • Einnig skal tilgreina ósk um sölusvæði.  (Þetta á ekki við um 17. júní, Reykjavík Pride og Menningarnótt).

Hver og einn söluaðili má að hámarki hafa tvö ársleyfi í kjarna miðborgar, þó aðeins eitt nætursöluleyfi.  

Lögð er áhersla á að söluvarningur sé viðbót við það vöruframboð sem fyrir er hjá nærliggjandi verslunar- og þjónustuaðilum.

Leyfisveitanda er heimilt að fella leyfi úr gildi hafi leyfishafi ekki hafið sölustarfsemi innan mánaðar frá undirritun samnings. 


Hvernig er sótt um leyfi fyrir götusölu?         

Sótt er um leyfi fyrir götu- og torgsölu á vefsvæðinu  Rafræn Reykjavík / Mínar síður. 
Reikningur fyrir leigugjaldi verður sendur á þann aðila sem skráður er fyrir aðgangi að Rafrænni Reykjavík. Fyrirtæki sem sækja um verða að vera með aðgang á sínu nafni. Umsækjanda er send krafa um leigugjald í heimabanka. 
Úthlutun byggir á tveimur meginþáttum: 

 • Reglunni fyrstur kemur fyrstur fær. 
 • Kröfu um fjölbreytileika og mismunandi framboð á þjónustu.

Umsóknir verða samþykktar í þeirri röð sem þær berast fyrir hvert svæði sem sótt er um, þó með fyrirvara um fjölbreytni. Leyfisveiting byggist einnig á mati á umsóknum þar sem gerð er grein fyrir sölustarfsemi, vöruframboði og útliti söluaðstöðu. Lögð er áhersla á fjölbreytileika á hverju sölusvæði.

Starfsár götu-og torgsölu er frá 15. maí ár hvert til 14. maí ári síðar.

Á starfsárinu 2018 - 2019 verður opnað fyrir nýjar umsóknir fimmtudaginn 15. febrúar 2018 kl. 09:00 á heimasíðu Reykjavíkurborgar „ mínar síður“ Umsóknir sem berast fyrir þann tíma eru ekki teknar gildar.
Öll matsala er leyfisskyld hjá Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur.


Hvað tekur afgreiðsla umsókna langan tíma?

Afgreiðslutími umsókna:

 • Markaðssala einyrkjar - 1 vika.
 • Markaðssala stærri viðburðir - allt að 2 mánuðir.
 • Dag- og nætursölusvæði - allt að 2 mánuðir.
 •  Sérstök sölusvæði vegna stærri viðburða (17. júní, Reykjavík Pride og Menningarnótt).  Ath. opnað er fyrir umsóknir 15. febrúar. 
  - Umsóknarfrestur vegna 17. júní rennur út 10. mars.
  - Umsóknarfrestur vegna Reykjavík Pride og Menningarnætur rennur út 15. júní

Hvað kostar leyfið?       

Kostnaður er breytilegur eftir eðli og umfangi þess sem sótt er um.  Skoða gjaldskrá.
Leyfisgjald fæst ekki endurgreitt eftir að leyfi hefur verið gefið út.

Aðgengi að rafmagni             

Umsækjendur sem þurfa rafmagn skulu tilgreina hve mikla orkuþörf starfsemi þeirra krefst og skila inn vottun frá skoðunarstofu þar um. Leyfishafi greiðir fyrir rafmagnsnotkun.     

Aðgengi að rafmagni er að finna á eftirfarandi stöðum:      

 • Bernhöftstorfu,          
 • Skólavörðuholti,        
 • Ingólfstorgi,    
 • Hlemmi,         
 • Hljómskálagarði,       
 • Lækjargötu,  
 • Lækjartorgi,   
 • Mæðragarði,
 • við Norræna húsið
 • Klambratúni og
 • á Vitatorgi

Skilyrði leyfis   

Leyfishafi skal ávallt skila sölusvæði hreinu. Mögulegar skemmdir á borgarlandi og vegsvæðum verða lagfærðar af umhverfis- og skipulagssviði á kostnað viðkomandi leyfishafa. Götu- og torgsöluleyfi er ekki hægt að framselja eða framleigja. Leyfisgjöld ákvarðast skv. gjaldskrá sem endurskoðast árlega.

Götu- og torgsala má ekki skerða öryggi og aðgengi gangandi, hjólandi og akandi umferðar.  Gerð er sú krafa að frí gangstéttarbreidd sé minnst 1,5 m og að lágmarks fjarlægð frá inngangi rekstraraðila með sambærilega vöru skal vera að lágmarki 20 m.         

Starfsemin má hvorki valda hávaða- né ljósamengun á eða í námunda við úthlutað svæði. Leyfishafa er óheimilt að stunda götu- og torgsölu annars staðar en leyfið kveður á um og taka meira pláss en skilgreint er samkvæmt leyfi.             

Leyfum er úthlutað í þeirri röð sem rafrænar umsóknir ásamt tilskildum gögnum berast auk þess sem tillit er tekið til sölustarfsemi og umgjarðar hennar, vöruframboðs, sölutíma, staðsetningar og útlits söluvagns eða sölustands.  Burðarþol og munstur stétta og torga hafa einnig mikil áhrif á úthlutun en þessir staðir eru ekki gerðir fyrir mikinn þunga og/eða snúning stórra ökutækja. Reykjavíkurborg leggur því áherslu á að létta vagnana og að notuð verði besta aðferð í hverju tilfelli til að koma þeim að og frá sölusvæði án þess að vagnarnir séu dregnir af bifreið eða öðru þungu dráttartæki.

Fyrirspurnir og nánari upplýsingar             

Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar sendist á netfangið torgsala@reykjavik.is 


 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 17 =