Götu- og torgsala

Götusala er sölustarfsemi á almannafæri, svo sem á torgum, götum, gangstéttum og í almenningsgörðum.

Hvernig sæki ég um leyfi fyrir götu- og torgsölu?

Til að stunda sölustarfsemi á borgarlandi í Reykjavík þarf að sækja um leyfi fyrir götu- og torgsölu til borgarinnar.

Götu- og torgsala skiptist í fjóra flokka:  

 • Markaðssala einstaklinga 
 • Dag- og nætursala í miðborg 
 • Hverfasala  
 • Sumarsala  

Námskeiðshald, kennsla, kynningar, sýningar, viðburðahald og minniháttar góðgerðarsala, svo sem tombólur barna og ungmenna, hvort sem er í vögnum, bílum, gámum eða undir beru lofti falla ekki undir götu- og torgsölu, en hugsanlega gæti þurft afnotaleyfi fyrir slíku. Frekari upplýsingar á www.afnotaleyfi.is   

Sérstaklega þarf að sækja um söluleyfi fyrir borgarhátíðum svo sem 17. júní, Menningarnótt og Reykjavík Pride, en götu- og torgsala fellur ekki undir slíka viðburði - torgsala@reykjavik.is.  

Borgarvefsjá

Yfirlit yfir götu- og torgsölusvæði má finna í Borgarvefsjá. 

Hvar er sótt um leyfi fyrir götusölu?

Sótt er um leyfi fyrir götu- og torgsölu rafrænt á mínum síðum á vef Reykjavíkurborgar.

Reikningur fyrir leigugjaldi verður sendur á þann aðila sem skráður er fyrir aðgangi að mínum síðum á vef Reykjavíkurborgar. Fyrirtæki sem sækja um verða að vera með aðgang á sínu nafni. Umsækjanda er send krafa um leigugjald í heimabanka. 

Starfsár götu-og torgsölu er frá 15. maí ár hvert til 14. maí ári síðar, en þó er hægt að sækja um styttri tíma innan þess tímabils.

Hvað tekur afgreiðsla umsókna langan tíma?

 • Markaðssala einyrkjar – 1 vika.
 • Dag- og nætursölusvæði – allt að 2 mánuðir.
 • Hverfasvæði – allt að 2 mánuðir.
 • Sumarsala – allt að 2 mánuðir.

Skilyrði leyfis

Leyfishafi skal ávallt skila sínu sölusvæði hreinu. Mögulegar skemmdir á borgarlandi og vegsvæðum verða lagfærðar af umhverfis- og skipulagssviði á kostnað viðkomandi leyfishafa. Götu- og torgsöluleyfi er ekki hægt að framselja eða framleigja. 

Götu- og torgsala má ekki skerða öryggi og aðgengi gangandi, hjólandi og akandi umferðar. Óhindruð gangstéttarbreidd þarf að vera minnst 1,5 m og fjarlægð frá inngangi rekstraraðila með sambærilega vöru þarf að lágmarki að vera 20 m.         

Starfsemin má hvorki valda hávaða- né ljósamengun á eða í námunda við úthlutað svæði. Leyfishafa er óheimilt að stunda götu- og torgsölu annars staðar en leyfið segir til um og/eða taka meira pláss en skilgreint er samkvæmt leyfi.             

Burðarþol og munstur stétta og torga hafa einnig mikil áhrif á úthlutun en þessir staðir eru ekki gerðir fyrir mikinn þunga og/eða snúning stórra ökutækja. Reykjavíkurborg leggur því áherslu á að létta vagnana og að notuð verði besta aðferð í hverju tilfelli til að koma þeim að og frá sölusvæði án þess að vagnarnir séu dregnir af bifreið eða öðru þungu dráttartæki.

Hvað kostar leyfið?

Leyfisgjald fæst ekki endurgreitt eftir að leyfi hefur verið gefið út.

Götu- og torgsala á 17. júní, Reykjavík Pride og Menningarnótt 

Leyfi um götu- og torgsölu gildir ekki á hátíðum sem fara fram í miðborgarkjarna borgarlands, svo sem 17. júní, Reykjavík Pride og á Menningarnótt. 

Viðburðateymi Reykjavíkurborgar sér um leyfisveitingu fyrir hönd þessara hátíða. Sótt er um leyfi með því að senda tölvupóst á torgsala@reykjavik.is 

Dag-  og nætursala  í miðborginni 

Starfsár dag- og nætursölu hefst 15. maí ár hvert en hægt er að sækja um frá 15. febrúar hvert ár á mínum síðum Reykjavíkurborgar. Lágmarkstími útgefins leyfis er tveir mánuðir.     

Dagsala er heimiluð frá kl. 09:00–21:00. 

Eftirfarandi svæði innan miðborgarkjarnans eru skilgreind sem dagsölusvæði:

 • Skólavörðuholt og Frakkland - 2 sölusvæði (A, C og D). Öll umferð dráttarbíla bönnuð á stæði 2. 
 • Mæðragarður - 2 sölusvæði  (A, C, og D)
 • Arnarhóll - 1 sölusvæði (A og C)
 • Kalkofnsvegur  - 1 sölusvæði  (A og C) 
 • Vitatorg - 4 sölusvæði (A, C, og D) 
 • Bernhöftstorfa - 2 sölusvæði (A og C). Öll umferð dráttarbíla bönnuð.

Nætursala er heimiluð frá 22:00–05:00. 

 • Hægt er að sækja um söluleyfi fyrir nætursöluaðstöðu á Lækjartorgi.  Um er að ræða 4 sölusvæði. Á svæðinu er heimilt að vera með söluaðstöðu í flokkum A, C, D og E.

Sumarsala

Sumarsala fer fram á skilgreindum svæðum í almenningsgörðum. Öllum er heimilt að sækja um leyfi fyrir sumarsölu, óháð fjölda ársleyfa. 

Sala er heimiluð frá 15. maí til 15. september. 

Sumarsala er einungis heimiluð fyrir söluaðstöðu í flokkum A og C.

Hverfasvæði

Veitt eru leyfi fyrir dagsölu á hverfasvæðum. Sala er heimiluð frá kl. 09:00 – 21:00.

Allt að 5 söluaðilar geta samtímis verið með leyfi á sama hverfasvæði. Um sölubifreiðar gildir sú meginregla að þær má aðeins staðsetja á bílastæðum og fjarlægð söluaðstöðu skal vera 50 m frá sambærilegri söluaðstöðu.  

Sækja skal um leyfi fyrir 3 mánuði að lágmarki.

Á hverfasvæði er heimilt að vera með söluaðstöðu í flokkum A,B,C,D,E og F. Söluaðstaða skal falla vel að nærumhverfi og vera samþykkt af götu- og torgsölunefnd.

Fleiri spurningar?

Fyrirspurnir og óskir um nánari upplýsingar sendist á netfangið torgsala@reykjavik.is