Öryggis- og umgengnisreglur

Sundlaugagestir eru á eigin ábyrgð í mannvirkinu.

Öryggisreglur

 • Börn yngri en 10 ára skulu vera í fylgd með syndum einstaklingi 15 ára eða eldri. Miðað er við fæðingarárið. Mest mega vera tvö börn í fylgd hvers, nema um sé að ræða foreldri eða forsjáraðila barna.

 • Börn eru á ábyrgð foreldra/forsjáraðila í sundlauginni og skulu þeir fylgjast vel með börnum sínum.

 • Þvoið ykkur vel án sundfata áður en farið er í laugina. Sundföt skulu vera hrein.

 • Dýfingar eru ekki leyfðar af langhliðum og grynnri enda laugarinnar, né af bökkum barnalaugar.

 • Ósyndir skulu nota viðurkennda armkúta eða sundvesti. Athugið að hringlaga plastkútar eru leikföng en ekki öryggistæki.

 • Öll notkun tóbaks, nikótínpúða, neysla áfengis og annarra vímuefna er bönnuð í mannvirkinu. Fólki undir áhrifum er óheimill aðgangur.

 • Hópar barna skulu vera sérstaklega auðkenndir.

 • Notkun köfunartækja s.s. öndunarpípu og köfunargrímu sem nær yfir öndunarfæri er óheimil nema með sérstöku leyfi. Tæki skal vera vottað.

Umgengnisreglur

 • Notkun myndavéla og síma er stranglega bönnuð í búningsklefum og á laugarsvæði.

 • Sundstaðir bera ekki ábyrgð á skóm eða öðrum eigum sundgesta. Gestum er bent á að nota læsta skápa.

 • Mælst er til þess að börn komin á grunnskólaaldur noti búningaaðstöðu ætluð þeirra kyni. Henti ekki börnum að fara í búningsklefa karla eða kvenna eru sérklefar í boði.

 • Sundlaugagestir skulu fylgja fyrirmælum starfsmanna. Brot á öryggis- eða umgengnisreglum geta leitt til brottrekstrar frá sundstað.

  Ávallt ber að sýna öðrum gestum og starfsmönnum tillitssemi.

Reglur um börn

 • 1. júní árið sem börn verða 10 ára geta þau farið í sund án fylgdarmanns (að loknum 4. bekk).

 • Börnum yngri en 10 ára er óheimill aðgangur að sundstöðum nema í fylgd með syndum einstaklingi 15 ára eða eldri.

 • Mest mega vera tvö börn í fylgd hvers nema um sé að ræða foreldri/forráðamann (sbr. reglugerð um sund- og baðstaði 1.kafla 14.gr). 

 • Frítt er fyrir börn og ungmenni 0-16 ára.

 • 1. ágúst árið sem ungmenni verða 16 ára er greitt ungmennagjald (að loknum grunnskóla).

 • Börn eru alltaf á ábyrgð foreldra/forráðamann. Ósynd börn skulu vera með armkúta/sundvesti.

 • Miðað er við að börn fari í klefa merkta sínu kyni þann 1. júní það ár sem barnið byrjar í grunnskóla (verður 6 ára). Henti ekki börnum að fara í búningsklefa karla eða kvenna eru sérklefar í boði.

 • Hægt er að óska eftir að starfsmaður fari með barni í gegnum klefann.