Nýi Skerjafjörður

Framundan er uppbygging á nýju íbúahverfi í Skerjafirði, sem býður upp á vistvænan lífsstíl. Við hönnun hverfisins er lögð áhersla á vistvænar samgöngur, lífseigan gróður, mannlíf og einstakt yfirbragð. 

Nýtt íbúahverfi

Nýi Skerjafjörður er nýtt íbúahverfi sem verður byggt við suðurhluta Reykjavíkurflugvallar. Deiliskipulagið byggir á vinningstillögu ASK arkitekta og sækir innblástur frá Þingholtunum og gamla Skerjafirði. Byggingar eru fjölbreyttar að útliti og gerð og allt umhverfið er skipulagt þannig að það verði gróskumikið og grænt. Í hverfinu verða mismunandi tegundir íbúða fyrir íbúa með ólíkan bakgrunn.

Skipulagsmál

Deiliskipulag fyrri áfanga Nýja Skerjafjarðar var samþykkt vorið 2021. Gert er ráð fyrir 600-700 íbúðum í fyrri áfanga og minniháttar atvinnustarfsemi.

 

Íbúðirnar eru ætlaðar fyrir almennan markað og einnig til úthlutunar til húsnæðisfélaga án hagnaðarsjónarmiða í samræmi við hússnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Einnig er gert ráð fyrir leikskóla, grunnskóla, bílageymsluhúsi, verslun, þjónustu og útivistarsvæðum. 

 

 Í síðari áfanga uppbyggingarinnar mun hverfið stækka til suðurs. Gert er ráð fyrir að hluti þeirrar byggðar verði á landfyllingu.

Teikning af Nýja Skerjafirði

Gangandi og hjólandi í forgangi

Gangandi og hjólandi notendur verða í fyrsta forgangi í allri hönnun í hverfinu. Gatnahönnun miðar við mjög hæga umferð og eru bílastæði fyrir lóðir að öllu leyti leyst í miðlægu bílastæðahúsi þó einhver bílastæði verði staðsett við götur og þá helst fyrir hreyfihamlaða.

Allar götur verða akfærar en aðaláherslan er á samskipti fólks og að skapa góða nágrannastemningu. Götur verða grænar með fallegum dvalarsvæðum.

Hönnunarleiðbeiningar

Í hönnunarleiðbeiningum fyrir nýtt hverfi í Skerjafirði eru lagðar markvissar línur fyrir vistvæna byggð en í leiðbeiningunum er sett fram heildarstefna um hönnun almenningsrýma á svæðinu. Takmarkið er að skapa sterkt samband milli náttúru og borgar og búa til umhverfi sem hvetur til félagslegra athafna og er umhverfislega og efnahagslega sjálfbært. Nýi Skerjafjörður býður íbúum upp á vistvænan lífsstíl.

Spurt og svarað um Nýja Skerjafjörð

Hvernig verður umferð um Einarsnes?

Gert hefur verið ráð fyrir að farið verði í breytingar á núverandi Einarsnesi og stígum með það að markmiði að draga úr umferðarhraða á götunni og bæta aðgengi og öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um útfærslu breytinganna en deiliskipulagið kynnti frumhugmynd slíkra breytinga. Frum- og forhönnun þessara breytinga er ekki hafin þar sem allri hönnunarvinnu við nýjan Skerjafjörð var frestað á meðan starfshópur um áhrif byggðarinnar á rekstur flugvallarins var að störfum. Vinnan ætti að fara í gang núna í sumar/haust og er gert ráð fyrir samtali við íbúa um hugmyndir í gegnum vettvang íbúaráðsins.

Varðandi áhrif frá umferð á framkvæmdatíma þá er í skoðun að koma fyrir tímabundnum framkvæmdavegi suður fyrir enda flugbrautarinnar, til að dreifa álagi vegna umferðar á framkvæmdatíma. Skoðað verður við nánari hönnun og undirbúning útboðs á framkvæmdinni hvort þörf sé á tímabundnum aðgerðum á Einarsnesi eða annars staðar, til að draga úr neikvæðum áhrifum frá umferð á framkvæmdatíma.

Er mengun í jarðvegi?

Við undirbúning deiliskipulags fór fram umfangsmikil jarðkönnun og mengunarrannsókn á jarðvegi. Alls voru 96 holur boraðar og/eða athugaðar. Þar af voru tekin 64 jarðvegssýni og send til Noregs til rannsóknar. Niðurstöður gefa til kynna að mjög mismunandi jarðvegsaðstæður séu fyrir hendi vegna fyrri athafnastarfsemi á svæðinu. Sumstaðar er mengun mikil og þarf að fjarlægja eða hreinsa, en annarsstaðar er jarðvegur lítið eða ekkert mengaður og öruggur fyrir áframhaldandi notkun á svæðinu til dæmis fyrir jarðvegsmanir eða landfyllingu.

Fagsvið Reykjavíkurborgar búa að mikilli reynslu við að eiga við mengaðan jarðveg á framkvæmdarsvæðum.

Hvað með landfyllingu?

Landfylling er ekki hluti af fyrri áfanga uppbyggingar. Reykjavíkurborg hafði frumkvæði að því að setja framkvæmd landfyllingar í Nýja Skerjafirði í mat á umhverfisáhrifum til að fá umsagnir og athugasemdir áður en framkvæmdir hefjast og til að leggja drög að mótvægisaðgerðum. Reykjavíkurborg lagði fram frummatsskýrslu um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar við landfyllingu í Nýja Skerjafirði í nóvember 2021. Streymisfundur fyrir almenning var haldinn í janúar 2022.

 

Upplýsingar

Áhersla er lögð á góða upplýsingamiðlun og verður nýjum upplýsingum og gögnum bætt við á þessa upplýsingasíðu þegar þau liggja fyrir.

  • Umhverfis- og skipulagssvið, Borgartúni 12-14 105 Reykjavík s. 411 1111

Hægt er að hafa samband í tölvupósti á netfangið skipulag@reykjavik.is ef einhverjar spurningar vakna.