Loftslagssjóður ungs fólks í Reykjavík

Ert þú á aldrinum 15-24 ára og vilt þú leggja þitt af mörkum til að vinna á loftslagsvandanum? Ertu með hugmynd að verkefni sem þig langar að hrinda í framkvæmd?

Reykjavíkurborg og Bloomberg Philanthropies hafa stofnað loftslagssjóð ungs fólks í Reykjavík (Youth Climate Action Fund) til styrkja verkefni sem vinna gegn loftslagsvánni.

Markmið

Markmið sjóðsins er að virkja ungt fólk í leit að lausnum á loftslagsvandanum. Sjóðurinn veitir styrki til verkefna sem eru hönnuð og unnin af ungu fólki á aldrinum 15-24 ára.

Upplýsingar

 • Verkefnin verða að styðja við og vísa í loftslagsáætlun Reykjavíkur
 • Umsóknarfrestur:  25. júní 2024 kl. 23:59
 • Styrkupphæðir: 140.000-690.000 kr.
 • Gert er ráð fyrir að úthlutun verði tilkynnt fyrir byrjun september 
 • Senda má inn fleiri en eina umsókn í sjóðinn
 • Verkefnum þarf að vera lokið fyrir 31. desember 2024
 • Spurningar um sjóðinn má senda á Benedikt Traustason

Spurt og svarað um loftslagssjóð ungs fólks

Hver geta sótt um styrk?

 • Ungt fólk 15-24 ára eða samtök sem starfa í þágu fólks á þeim aldri
 • Umsóknir þurfa að berast í gegnum samtök, hópa eða skóla
 • Einstaklingar geta ekki hlotið styrk án þess að vinna verkefni í samstarfi við samtök

Hvernig verkefni geta hlotið styrk?

 • Ný verkefni sem tengjast lausnum á loftslagsvandanum
 • Verkefni sem eru hönnuð og framkvæmd af ungu fólki á aldrinum 15-24 ára
 • Verkefni sem tengjast loftslagsáætlun Reykjavíkur

Hvernig sæki ég um?

 • Sótt er um styrk í umsóknarformi neðar á síðunni 
 • Umsóknarfrestur er til 25. júní kl. 23:59

Í hvað má nota styrkinn?

 • Útgjöld sem tengjast verkefninu beint
 • Efniskostnaður (Skóflur, græðlingar, málning, leiga á aðstöðu o.s.frv.)
 • Beinn kostnaður vegna þátttöku (Strætó kostnaður, veitingar o.s.frv.)

Í hvað má ekki nota styrkinn?

 • Tækjabúnað (tölvur, skjáir o.s.frv)
 • Kostnað sem er hluti af daglegum rekstri
 • Verkefni á vegum Reykjavíkurborgar sem hafa nú þegar hlotið styrk
 • Verkefni af pólitískum toga eða sem eru unnin beint fyrir pólitíska starfsemi
 • Námsstyrki eða beinan stuðning við einstaklinga
 • Þóknun fyrir ræðumennsku á viðburðum

Hvað eru miklir peningar í sjóðnum?

 • Heildarupphæð styrkja verður um 5.600.000 kr. Mörg verkefni verða því styrkt.

Dæmi um styrkhæf verkefni

Athugið að verkefni sem eru ekki á listanum koma líka vel til greina. 

Menntun, rannsóknir og aukinn skilningur á loftslagsvá

 • Stofnun loftslagsráðs ungmenna í Reykjavík
 • Fræðsluverkefni í skólum
 • Hakkaþon
 • Loftslagstengdar rannsóknir og viðhorfskannanir
 • Listsköpun eða viðburðir ungs fólks sem tengjast aukinni vitund um loftslagsmál
 • Vitundarvakningarherferðir

Aðgerðir gegn loftslagsvá og aðlögun að henni

 • Verkefni tengd samgöngum
 • Verkefni tengd breyttum ferðavenjum
 • Endurheimt vistkerfa og gróðursetning skóga á skilgreindum skógræktarsvæðum 
 • Verkefni tengd hringrásarhagkerfi (minni úrgangur, endurnýting, viðgerðir o.s.frv.)

Dæmi um verkefni sem verða ekki styrkt

 • Verkefni sem tengjast pólitískri starfsemi
 • Verkefni sem tengjast trúarlegri starfsemi
 • Barátta fyrir breytingum á löggjöf
 • Hagsmunagæsla einstakra hópa

Hvaða atriði verða metin í umsókninni?

 • Er verkefnið hannað og framkvæmt af ungu fólki á aldrinum 15-24 ára 
 • Tengist verkefnið loftslagsstefnu Reykjavíkur
 • Er umsækjandi skilgreind samtök, skóli eða hópur sem starfar með ungu fólki
 • Verður verkefnið framkvæmt í Reykjavík
 • Verður verkefni lokið fyrir 31. desember 2024 
 • Byggir verkefnið á sterkri hugmynd og hefur skýr markmið
 • Er verkefnið líklegt til að draga úr losun eða stuðla að aðlögun að loftslagsbreytingum
 • Verkefnið fer nýjar eða skapandi leiðir til að ná markmiðum þess
 • Verkefnið hefur skýra verk- og tímaáætlun
 • Er verkefnið líklegt til að valdefla ungt fólk á aldrinum 15-24 ára
 • Er fjárhagsáætlun skýr og sótt er um styrk fyrir styrkhæfum kostnaði