Bjarg íbúðafélag

Í ljósi brýnna verkefna í húsnæðismálum undirrituðu Reykjavíkurborg annars vegar og ASÍ og BSRB hins vegar samkomulag árið 2016 um að hefja uppbyggingu 1.000 leiguíbúða í Reykjavík á næstu fjórum árum. Verkefnið er unnið á grundvelli heildarlaga um almennar íbúðir sem samþykkt voru á Alþingi þann 2. júní 2016.
 

Samvinna verkalýðshreyfingarinnar og Reykjavíkurborgar

  • Verkalýðshreyfingin hefur verið lykilsamstarfsaðili borgarinnar í að bregðast við erfiðri stöðu í húsnæðismálum en áratugir eru síðan verkalýðshreyfingin hefur komið með jafn beinum hætti að uppbyggingarverkefnum í borginni. 
  • Hlutverk ASÍ og BSRB er að vinna að stofnun og fjármögnun almenns íbúðafélags til að hefja uppbyggingu eitt þúsund leiguíbúða.
  • Hlutverk Reykjavíkurborgar er að úthluta lóðum í formi stofnstyrks til að reisa leiguíbúðir og/eða byggingarétt.

Íbúðir Bjargs íbúðafélags

Bjarg fer með uppbyggingu leiguíbúða og sækir um stofnframlög frá sveitarfélögum og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til uppbyggingarinnar. Markmiðið er að geta boðið húsnæði á hagstæðu leiguverði, sem hefur kallað á mikla hagræðingu í hönnun, skipulagi, framkvæmd og rekstri. 

Samkomulagið við Bjarg tryggir að félagsleg blöndun verði í uppbyggingu leiguhúsnæðisins. Helsta leiðin til að ná því fram er að hluti íbúðanna verði leigður, eða seldur, á almennum markaði. Þá hafa Félagsbústaðir að jafnaði forkaupsrétt á 10-20% íbúða í þessum uppbyggingarverkefnum.

Í lok 3. ársfjórðungs 2022 hafði félagið lokið framkvæmdum við 682 íbúðir í Reykjavík. 

Af þeim íbúðum sem félagið hefur þegar fengið úthlutað lóðum fyrir, eða þar sem gengið hefur verið frá vilyrðum eða viljayfirlýsingum, eru nú 64 íbúðir á framkvæmdastigi. Til eru skipulagðar lóðir fyrir 221 íbúð, þar af 56 íbúðir á byggingarhæfum lóðum, og í skipulagsferli eru lóðir fyrir 391 íbúðir. Á þróunar- og framtíðarsvæðum eru svo lóðir fyrir 287 íbúðir sem þegar eru ætlaðar Bjargi.

Samtals gerir þetta 963 íbúðir til viðbótar við þær 682 sem félagið hefur þegar byggt. 

Alls er því um að ræða 1.645 íbúðir sem Bjarg íbúðafélag hefur þegar byggt, er að byggja eða hyggst byggja í Reykjavík í náinni framtíð.

Íbúðir á vegum Blævar

BSRB, ASÍ og VR stéttarfélag hafa gert með sér samkomulag um uppbyggingu á vegum íbúðafélagsins Blævar, sem er rekið án hagnaðarsjónarmiða með það að markmiði að tryggja húsnæðisöryggi og hagkvæma leigu. Félagsbústaðir munu hafa kauprétt af 5% af heildarfjölda íbúða, þó ekki færri en 2 íbúðir. 

Gerður hefur verið rammasamningur milli aðila um að Bjarg íbúðafélag, systurfélag Blævar, muni selja félaginu þjónustu við uppbyggingu íbúða og að Blær geti þannig notið þeirrar reynslu og þekkingar sem Bjarg hefur öðlast síðustu árin á þessu sviði. 

Með stofnun og uppbyggingu Blævar geta stéttarfélög innan vébanda BSRB og ASÍ, byggt íbúðir og úthlutað án skilyrða við tekjumörk en ná hagkvæmni með því að gera lágmarkskröfur um arðsemi og nýta þá reynslu og þekkingu sem myndast hefur hjá Bjargi.   

Reykjavíkurborg hefur úthlutað Blævi lóð fyrir byggingu 36 leiguíbúða við Leirtjörn í Úlfarsárdal.
 

Hvernig gengur?

Samstarf við verkalýðshreyfinguna

Lóðarhafi

Staðsetning

Fjöldi

*

Staða framkvæmda

Bjarg

Spöngin - Móavegur

155

31

Lokið 2020

Bjarg

Urðarbrunnur 130-132 og 33

83

17

Lokið 2020

Bjarg

Hraunbær 153

99

20

Lokið 2021

Bjarg

Kirkjusandur - Hallgerðargata

80

16

Lokið 2021

Bjarg

Úlfarsárdalur - Leirtjörn

83

17

Lokið 2021

Bjarg

Bátavogur 1

74

15

Lokið 2022

Bjarg

Bryggjuhverfi III

108

28

Lokið 2022

Bjarg

Hraunbær 133

64

13

Í byggingu

Bjarg

Vindás - Brekknaás

56

 

Byggingarhæf lóð - í undirbúningi

Blær (VR)

Úlfarsárdalur - Leirtjörn

36

 

Byggingarhæf lóð – í bið

Bjarg

Skerjafjörður I – Reginsnes 10

95

 

Samþykkt deiliskipulag – í bið

Bjarg – lóðarvilyrði

Háaleitisbraut (áætluð úthlutun 2023 ÁF2)

48

 

Í skipulagsferli

Bjarg – lóðarvilyrði

Rangársel (áætluð úthlutun 2023 ÁF3)

60

 

Í skipulagsferli

Bjarg – lóðarvilyrði

Haukahlíð 6 (áætluð úthlutun 2023 ÁF2)

70

 

Samþykkt deiliskipulag

Bjarg – lóðarvilyrði

Gufunes II (áætluð úthlutun 2024)

30

 

Í skipulagsferli

Bjarg - lóðarvilyrði

Gufunes II (áætluð úthlutun 2024)

30

 

Í skipulagsferli

Bjarg - viljayfirlýsing

Veðurstofuhæð (áætluð úthlutun 2024)

50

 

Í skipulagsferli

Bjarg – viljayfirlýsing

Korpureitur (áætluð úthlutun 2025)

50

 

Þróunarsvæði

Bjarg – viljayfirlýsing

Vogur (áætluð úthlutun 2025)

73

 

Í skipulagsferli

Bjarg – viljayfirlýsing

U-reitur (áætluð úthlutun 2025)

50

 

Í skipulagsferli

Bjarg – viljayfirlýsing

Safamýri (áætluð úthlutun 2024)

50

 

Í skipulagsferli

Bjarg - viljayfirlýsing

Miklubrautarstokkur (áætluð úthlutun 2026)

70

 

Framtíðarsvæði

Bjarg – viljayfirlýsing

Skerjafjörður II (áætluð úthlutun 2027)

77

 

Framtíðarsvæði

Bjarg – viljayfirlýsing

Sæbrautarstokkur (áætluð úthlutun 2028)

40

 

Framtíðarsvæði

Bjarg - viljayfirlýsing

Óstaðsett (áætluð úthlutun 2028)

50

 

Framtíðarsvæði

Heimild: Húsnæðisáætlun nóvember 2022