Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Frá 1. janúar 2024

Úttektir

1. gr. Úttektir samkvæmt byggingarreglugerð  Verð kr.
Áfangaúttekt 15.400
Stöðuúttekt 27.000
Lokaúttekt, lítið umfang 30.800
Lokaúttekt, meðal umfang 53.900
Lokaúttekt, mikið umfang 77.000
Úrtaksskoðun vegna áfangaúttekta 15.400
Úttekt byggingarstjóraskipta 30.800
Íbúðaskoðun 30.800

Vottorð

2. gr. Útgáfa vottorða Verð kr.
Fokheldisvottorð 38.500
Vottorð um stöðuúttekt 27.000
Lokaúttektarvottorð 27.000
Stöðuleyfi 24.700

Skoðunargjöld

3. gr. Skoðunargjöld vegna umsóknar og yfirferðar aðaluppdrátta Verð kr.
Lágmarksgjald við móttöku umsóknar 15.400
Hver aðaluppdráttur með umsókn:  
a) Lítið umfang, s.s. minniháttar breytingar á mannvirki og lóð með breytingum á útliti eða fyrirkomulagi, svalaskýli, svalir, kvistir, klæðingar húss o.þ.h. 3.900
b) Meðal umfang, s.s. minni viðbygging eða nýbygging einbýlis, par- og raðhúss og minni fjölbýlishúss ásamt skráningartöflu eða breytingar á fyrirkomulagi 7.700
c) Mikið umfang, s.s. nýbygging stærri mannvirkja, umfangsmeiri breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsa eða stærri framkvæmdir sem krefjast einnig skoðunar skipulagsfulltrúa enda falli framkvæmd ekki undir a- eða b-lið 15.400
Endurumsókn útrunnins byggingarleyfis 15.400
Aukagjald fyrir hverja þriðju umfjöllun 15.400

Skoðunargjöld séruppdrátta

4.gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar séruppdrátta Verð kr.
Einbýlis, par- og raðhús og fjölbýlishús allt að 2.000 m3 115.500
Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m3 161.700
Af hverjum 1.000 m3 byggingar umfram 2.000 m3.  
a) Einföld bygging, s.s. skemmur, skýli, lager, íþróttahús, gripahús o.þ.h. 23.100
b) Hefðbundinn bygging, s.s. verslun og skrifstofur, fjölbýlishús, hótel o.þ.h. 38.500
c) Sérhæfð bygging s.s. heilsuverndarhús, menningar- eða rannsóknarhús o.þ.h. 53.900
Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílageymsla, anddyri, sólstofa o.fl. 38.500
Umfangslitlar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 61.600
Umfangsmiklar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 123.200
Breytingar á innra skipulagi sérhúss, klæðning húss, svalaskýli, lóð o.fl. 23.100

Skoðunargjöld eignaskiptayfirlýsingar

5. gr. Skoðunargjöld vegna yfirlesturs eignaskiptayfirlýsingar Verð kr.
a) 2-5 eignir 46.200
b) 5-15 eignir 61.600
c) 15-50 eignir 77.000
d) 50 eignir og fleiri 92.400
Aukagjald fyrir hvern þriðja yfirlestur  15.400

 

Skoðunargjöld raflagnauppdrátta

6. gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar raflagnauppdrátta Verð kr.
Íbúðarhúsnæði:  
Einbýlis, par- og raðhús 1x63 A  20.800
Fjölbýlishús með allt að 10 íbúðum:  
Heimtaug 3x 63A, grunngjald 20.800
Á hverja íbúð 1.100
Stærri fjölbýlishús:  
Heimtaug 3x 100-200A, grunngjald 20.800
Á hverja íbúð 2.700
Atvinnuhúsnæði:  
Heimtaug 3 x 63A 30.800
Heimtaug 3 x 100-200A 82.500
Heimtaug 3 x 315A og stærri 137.500

 

7. gr.

Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm og/eða umfangsmikil getur byggingarfulltrúi við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og úttektir á kostnað eiganda vegna framkvæmdar í heild eða að hluta, sbr. ákvæði í gr. 3.3.1 og 3.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

8. gr. 

Gjaldskrá þessi sem er sett með heimild í 51. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum var staðfest í borgarstjórn Reykjavíkur 21. september 2023 og tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1308/2022.