Gjaldskrá akstursþjónustu eldri borgara

1. gr.

Upphæð gjalds

  • Gjald fyrir hverja ferð hjá akstursþjónustu aldraðra er 1.575 krónur óháð fjölda ferða.

2. gr.

Gjaldskylda ónýttrar þjónustu:

  • Greiða skal fyrir pantaðar ferðir þegar forföll hafa ekki verið tilkynnt.
  • Afpanta skal ferð með sem mestum fyrirvara, að lágmarki með þriggja klst. fyrirvara fyrir fyrirhugaða ferð. Að öðrum kosti telst ferðin með í uppgjöri bæði gagnvart sveitarfélagi og notanda. Mæti notandi ekki á upphafsstað ferðar á tilsettum tíma telst ferðin einnig með í uppgjöri gagnvart sveitarfélagi og notanda.

3. gr.

Gildistaka

  • Gjaldskrá þessi er sett með stoð í X. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og reglum Reykjavíkurborgar um akstursþjónustu aldraðra.
  • Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2024 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 1377/2019.