Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Úttektir og vottorð

  2023
Lýsing Verð kr.
1. gr. Úttektir samkvæmt byggingarreglugerð   
Áfangaúttekt 14.000
Stöðuúttekt 24.500
Lokaúttekt, lítið umfang 28.000
Lokaúttekt, meðal umfang 49.000
Lokaúttekt, mikið umfang 70.000
Úrtaksskoðun vegna áfangaúttekta 14.000
Úttekt byggingarstjóraskipta 28.000
Íbúðaskoðun 28.000
   
2. gr. Útgáfa vottorða  
Fokheldisvottorð 35.000
Vottorð um stöðuúttekt 24.500
Lokaúttektarvottorð 24.500
Stöðuleyfi 22.500

Skoðunargjöld

Lýsing Verð kr.
Lágmarksgjald við móttöku umsóknar 14.000
Hver aðaluppdráttur með umsókn:  
a) Lítið umfang, s.s. minniháttar breytingar á mannvirki og lóð með breytingum á útliti eða fyrirkomulagi, svalaskýli, svalir, kvistir,
klæðingar húss o.þ.h.
3.500
b) Meðal umfang, s.s. minni viðbygging eða nýbygging einbýlis, par- og raðhúss og minni fjölbýlishúss ásamt skráningartöflu eða
breytingar á fyrirkomulagi
7.000

c) Mikið umfang, s.s. nýbygging stærri mannvirkja, umfangsmeiri breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsa eða stærri framkvæmdir
sem krefjast einnig skoðunar skipulagsfulltrúa enda falli framkvæmd ekki undir a- eða b-lið

14.000
Endurumsókn útrunnins byggingarleyfis 14.000
Aukagjald fyrir hverja þriðju umfjöllun 14.000
3. gr. Skoðunargjöld vegna umsóknar og yfirferðar aðaluppdrátta

Skoðunargjöld séruppdrátta

Lýsing Verð kr.
Einbýlis, par- og raðhús og fjölbýlishús allt að 2.000 m3 105.000
Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m3 147.000
Af hverjum 1.000 m3 byggingar umfram 2.000 m3.  
a) Einföld bygging, s.s. skemmur, skýli, lager, íþróttahús, gripahús o.þ.h. 21.000
b) Hefðbundinn bygging, s.s. verslun og skrifstofur, fjölbýlishús, hótel o.þ.h. 35.000
c) Sérhæfð bygging s.s. heilsuverndarhús, menningar- eða rannsóknarhús o.þ.h. 49.000
Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílageymsla, anddyri, sólstofa o.fl. 35.000
Umfangslitlar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 56.000
Umfangsmiklar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 112.000
Breytingar á innra skipulagi sérhúss, klæðning húss, svalaskýli, lóð o.fl. 21.000
4.gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar séruppdrátta

Skoðunargjöld eignaskiptayfirlýsingar

Eignaskiptayfirlýsing: Verð kr.
a) 2-5 eignir 42.000
b) 5-15 eignir 56.000
c) 15-50 eignir 70.000
d) 50 eignir og fleiri 84.000
Aukagjald fyrir hvern þriðja yfirlestur  14.000

 

5. gr. Skoðunargjöld vegna yfirlesturs eignaskiptayfirlýsingar.

Skoðunargjöld raflagnauppdrátta

Lýsing Verð kr.
Íbúðarhúsnæði:  
Einbýlis, par- og raðhús 1x63 A  18.900
Fjölbýlishús með allt að 10 íbúðum:  
Heimtaug 3x 63A, grunngjald 18.900
Á hverja íbúð 1000
Stærri fjölbýlishús:  
Heimtaug 3x 100-200A, grunngjald 18.900
Á hverja íbúð 2.400
Atvinnuhúsnæði:  
Heimtaug 3 x 63A 28.000
Heimtaug 3 x 100-200A 75.000
Heimtaug 3 x 315A og stærri 125.000

 

6. gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar raflagnauppdrátta

7.gr.

Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm og/eða umfangsmikil getur byggingarfulltrúi við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og úttektir á kostnað eiganda vegna framkvæmdar í heild eða að hluta, sbr. ákvæði í gr. 3.3.1 og 3.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

8. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem er sett með heimild í 51.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum var staðfest í borgarstjórn Reykjavíkur 6. september 2022 og tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1550/2021.