Gjaldskrá byggingarfulltrúa

Úttektir og vottorð

  2022 01.09 2022  
Lýsing Verð kr. Verð var kr. Hækkun
1. gr. Úttektir samkvæmt byggingarreglugerð       
Áfangaúttekt 13.200 12.600 4,8%
Stöðuúttekt 23.100 22.100 4,5%
Lokaúttekt, lítið umfang 26.300 25.200 4,4%
Lokaúttekt, meðal umfang 46.100 44.100 4,5%
Lokaúttekt, mikið umfang 65.800 63.000 4,4%
Úrtaksskoðun vegna áfangaúttekta 13.200 12.600 4,8%
Úttekt byggingarstjóraskipta 26.300 25.200 4,4%
Íbúðaskoðun 26.300 25.200 4,4%
       
2. gr. Útgáfa vottorða      
Fokheldisvottorð 32.900 31.500 4,4%
Vottorð um stöðuúttekt 23.100 22.100 4,5%
Lokaúttektarvottorð 23.100 22.100 4,5%
Stöðuleyfi 21.100 20.200 4,5%

Skoðunargjöld

Lýsing Verð kr.
Lágmarksgjald við móttöku umsóknar 13.200
Hver aðaluppdráttur með umsókn:  
a) Lítið umfang, s.s. minniháttar breytingar á mannvirki og lóð með breytingum á útliti eða fyrirkomulagi, svalaskýli, svalir, kvistir,
klæðingar húss o.þ.h.
3.300
b) Meðal umfang, s.s. minni viðbygging eða nýbygging einbýlis, par- og raðhúss og minni fjölbýlishúss ásamt skráningartöflu eða
breytingar á fyrirkomulagi
6.600
c) Mikið umfang, s.s. nýbygging stærri mannvirkja, umfangsmeiri breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsa eða stærri framkvæmdir
sem krefjast einnig skoðunar skipulagsfulltrúa enda falli framkvæmd ekki undir a- eða b-lið
13.200
Endurumsókn útrunnins byggingarleyfis 13.200
Aukagjald fyrir hverja þriðju umfjöllun 13.200
3. gr. Skoðunargjöld vegna umsóknar og yfirferðar aðaluppdrátta

Skoðunargjöld séruppdrátta

Lýsing Verð kr.
Einbýlis, par- og raðhús og fjölbýlishús allt að 2.000 m3 98.800
Af öðru húsnæði, þ.m.t. atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m3 138.300
Af hverjum 1.000 m3 byggingar umfram 2.000 m3.  
a) Einföld bygging, s.s. skemmur, skýli, lager, íþróttahús, gripahús o.þ.h. 19.800
b) Hefðbundinn bygging, s.s. verslun og skrifstofur, fjölbýlishús, hótel o.þ.h. 32.900
c) Sérhæfð bygging s.s. heilsuverndarhús, menningar- eða rannsóknarhús o.þ.h. 46.100
Aðrar minni byggingar, s.s. viðbygging, bílageymsla, anddyri, sólstofa o.fl. 32.900
Umfangslitlar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 52.700
Umfangsmiklar breytingar á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis 105.300
Breytingar á innra skipulagi sérhúss, klæðning húss, svalaskýli, lóð o.fl. 19.800
4.gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar séruppdrátta

Skoðunargjöld eignaskiptayfirlýsingar

Eignaskiptayfirlýsing: Verð kr.
a) 2-5 eignir 39.500
b) 5-15 eignir 52.700
c) 15-50 eignir 65.800
d) 50 eignir og fleiri 79.000
Aukagjald fyrir hvern þriðja yfirlestur  13.200

 

5. gr. Skoðunargjöld vegna yfirlesturs eignaskiptayfirlýsingar.

Skoðunargjöld raflagnauppdrátta

Lýsing Verð kr.
Íbúðarhúsnæði:  
Einbýlis, par- og raðhús 1x63 A  17.800
Fjölbýlishús með allt að 10 íbúðum:  
Heimtaug 3x 63A, grunngjald 17.800
Á hverja íbúð 940
Stærri fjölbýlishús:  
Heimtaug 3x 100-200A, grunngjald 17.800
Á hverja íbúð 2.250
Atvinnuhúsnæði:  
Heimtaug 3 x 63A 26.300
Heimtaug 3 x 100-200A 70.600
Heimtaug 3 x 315A og stærri 117.700

 

6. gr. Skoðunargjöld vegna yfirferðar raflagnauppdrátta

7.gr.

Sé hönnun mannvirkis sérstaklega vandasöm og/eða umfangsmikil getur byggingarfulltrúi við meðferð byggingarleyfisumsóknar ákveðið að skoðunarstofa annist yfirferð hönnunargagna og úttektir á kostnað eiganda vegna framkvæmdar í heild eða að hluta, sbr. ákvæði í gr. 3.3.1 og 3.3.2 í byggingarreglugerð nr. 112/2012.

8. gr. 

Gjaldskrá þessi, sem er sett með heimild í 51.gr. laga um mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum var staðfest í borgarstjórn Reykjavíkur 6. september 2022 og tekur gildi við birtingu. Jafnframt fellur úr gildi gjaldskrá sama efnis nr. 1550/2021.