Home safety -Bezpieczne miejsce zamieszkania dla wszystkich.

Polska Welfare

""

Dziś rozpoczął się międzyinstytucjonalny projekt „Homesafety - bezpieczne miejsce zamieszkania“, którego celem jest określenie liczby osób zamieszkujących budynki przemysłowe i użytkowe na terenie okręgu stołecznego.

W następstwie zeszłorocznego pożaru przy ulicy Bræðraborgarstígur w Reykjavíku, w którym życie straciły trzy osoby, na prośbę Ministra Spraw Społecznych powierzono Urzędowi Budownictwa i Inżynierii Lądowej (HMS) zadanie opracownia propozycji poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego we wszystkich zamieszkanych budynkach.

 W tym celu HMS (Urząd Budownictwa i Inżynierii Lądowej) powołał grupę roboczą, która przedstawiła trzynaście propozycji poprawy systemu. Jedną z nich było określenie faktycznej liczby osób zamieszkujących budynki użytkowe oraz zebranie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sytuacji socjalnej ich mieszkańców.

Zdecydowano się rozpocząć prace na terenie okręgu stołecznego w celu wypracowania i udoskonalenia metody mapowania, aby w późniejszej fazie móc sprawnie przeprowadzić akcję na terenie całego kraju.

 „Na tym etapie, naszym głównym celem jest określenie skali zjawiska oraz liczby osób zamieszkujących budynki przemysłowe. Następnie prowadzone będą prace nad ulepszeniem rozwiązań, które pozwolą stworzyć bezpieczniejsze warunki mieszkaniowe dla wszystkich. Określenie faktycznego stanu rzeczy stwarza podstawię dla instytucji państwowych do wprowadzenia niezbędnych zmian, aby zapobiec tragicznym wydarzeniom, jakie miało miejsce na Bræðraborgarstígur.” mówi Jón Viðar Matthíasson, komendant Straży Pożarnej na terenie Okręgu Stołecznego.

Prowadzenie projektu powierzono Straży Pożarnej w ścisłej współpracy z HMS, ASÍ (Konfederacja Islandzkich Związków Zawodowych) oraz gminom na terenie okręgu stołecznego. Realizacja projektu zaplanowana jest na około trzy miesiące. W jego ramach grupa inspektorów przeprowadzi program odwiedzin, we wszystkich budynkach na terenie okręgu stołecznego, zarejestrowanych jako przemysłowe. Inspektorzy będą rozmawiać z mieszkańcami odwiedzanych budynków o stanie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz ich sytuacji socjalnej.  Pozyskane informacje są anonimowe i nie będą identyfikowalne osobowo.

W ramach promocji projektu uruchomiona została strona internetowa www.homesafety.is , na której można uzyskać więcej informacji o nim w sześciu językach.