Gjaldskrá bílahúsa

Öll bílahúsin eru opin alla daga vikunnar á milli 07:00 - 24:00

Skammtímastæði Stjörnuporti

 • 160 krónur fyrsta klukkustund
 • 100 krónur hver klukkustund eftir það

Gjald allan sólarhringinn

Skammtímastæði Kolaporti, Ráðhúsi, Traðarkoti, Vitatorgi og Vesturgötu

 • 260 krónur fyrsta klukkustund
 • 130 krónur hver klukkustund eftir það

Gjald allan sólarhringinn

Langtímstæði (mánaðargjald)*

 • Bergstaðir efri hæð 10.000 krónur
 • Bergstaðir neðri hæð 16.600 krónur
 • Kolaport 11.400 krónur
 • Ráðhús 16.600 krónur
 • Stjörnuporti 10.000 krónur
 • Traðarkot 11.400 krónur
 • Vesturgata 16.600 krónur
 • Vitatorg 8.700 krónur
Bílahúsin eru eingöngu fyrir bifreiðar í daglegri notkun, ekki eru teknar í geymslu bifreiðar, tjaldvagnar, kerrur og /eða fornbílar. Númerslausar bifreiðar og önnur ökutæki og eftirvagnar sem ekki er heimild fyrir verða tafarlaust fjarlægðar úr bílahúsinu á kostnað eiganda.