Gjaldskrá bílahúsa

Öll bílahúsin eru opin alla daga vikunnar á milli 07:00 - 24:00

Skammtímastæði Stjörnuporti og Vitatorgi

 • 160 krónur fyrsta klukkustund
 • 100 krónur hver klukkustund eftir það

Gjald allan sólarhringinn

Skammtímastæði Kolaporti, Ráðhúsi, Traðarkoti og Vesturgötu

 • 250 krónur fyrsta klukkustund
 • 120 krónur hver klukkustund eftir það

Gjald allan sólarhringinn

Langtímstæði (mánaðargjald)*

 • Bergstaðir efri hæð 9.500 krónur
 • Bergstaðir neðri hæð 15.800 krónur
 • Kolaport 10.800 krónur
 • Ráðhús 15.800 krónur
 • Stjörnuporti 9.500 krónur
 • Traðarkot 10.800 krónur
 • Vesturgata 15.800 krónur
 • Vitatorg 8.200 krónur

Afslættir af langtímastæðum

 •       Íbúaafsláttur 10%
 •       Ef greitt er fyrir 6 mánuði í einu 16,67%
 •       10 stæði eða fleiri í sama bílahúsi 5%
 •       Hámarksafsláttur 26,67%

*Fyrir langtímastæði þarf að greiða a.m.k. tvo mánuði og það sem eftir er af þeim mánuði sem áskriftin er virkjuð.

Bílahúsin eru eingöngu fyrir bifreiðar í daglegri notkun, ekki eru teknar í geymslu bifreiðar, tjaldvagnar, kerrur og /eða fornbílar. Númerslausar bifreiðar og önnur ökutæki og eftirvagnar sem ekki er heimild fyrir verða tafarlaust fjarlægðar úr bílahúsinu á kostnað eiganda.