Ungmennaráð | Reykjavíkurborg

Haustið 2001 voru sett á laggirnar ungmennaráð í öllum hverfum Reykjavíkurborgar. Átta ungmennaráð eru að störfum. Starfstími hvers ráðs er eitt ár í senn og hefst starfsárið 1. október ár hvert. Ungmennaráðin hafa svo með sér samráðs- og samstarfsvettvang, Reykjavíkurráð ungmenna.

  • ""

Tilgangur

Tilgangur ungmennaráðanna er að þeir sem eru yngri en 18 ára geti tekið virkan þátt og haft áhrif í samfélaginu þó að þeir hafi ekki kosningarétt. Starfsemi ungmennaráða gefur unglingum tækifæri á að láta í sér heyra og vinna að málefnum ungs fólks.
 

Markmið

- Að skapa vettvang og leiðir til þess að gera þeim sem eru yngri en 18 ára kleift að koma skoðunum sínum og tillögum á framfæri við viðeigandi aðila.
- Að veita þátttakendum fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og vettvang til að þjálfa sig í þeim.

Kynnt fyrir unglingum

Verkefnið er kynnt fyrir nemendaráðum skólanna á hverju hausti, ýmist af fulltrúum í ungmennaráði eða starfsmanni ráðsins. Jafnframt er verkefnið kynnt eftir aðstæðum og þörfum í hverju hverfi fyrir sig.

Skipulag

Nemendaráð allra grunn- og framhaldsskóla í viðkomandi hverfi tilnefna tvo fulltrúa, 13-18 ára, til að starfa í ungmennaráði hverfisins. Ungmennaráðin geta jafnframt óskað eftir fleiri fulltrúum til starfa í ráðunum. Ráðin haga starfi sínu eftir því sem þau telja best til að ná markmiðum sínum hverju sinni. Ungmennaráð hvers hverfis tilnefnir tvo fulltrúa til setu í Reykjavíkurráði ungmenna.

Helstu verkefni

Verkefni ungmennaráðanna mótast af málefnum líðandi stundar og þeim verkefnum sem berast ráðinu hverju sinni. Ungmennaráðin taka við ábendingum ungs fólks um málefni til að rýna í sem og annarra sem leita vilja til ráðanna vegna samstarfs eða samráðs. Ungmennaráðin vinna að því að koma ábendingum um það sem betur má fara til viðeigandi aðila. Áheyrnarfulltrúar ungmennaráðs hafa rétt til setu í hverfisráðum Reykjavíkurborgar.

Starfsmaður 

Starfsmaður ráðsins er jafnan starfsmaður frístundamiðstöðvar viðkomandi hverfis. Í flestum hverfum starfa tveir starfsmenn með ungmennaráði. Starfsmenn ungmennaráðs eru fulltrúum í ungmennaráðum til halds og trausts og því með reynslu af starfi með ungu fólki, sem og þekkingu á lýðræði og uppbyggingu Reykjavíkurborgar.

Reykjavíkurráð ungmenna

Tveir fulltrúar hvers ungmennaráðs eiga sæti í Reykjavíkurráði ungmenna. Í ráðinu sitja 16 fulltrúar á aldrinum 13-18 ára.
Reykjavíkurráðið fundar reglulega og ákveður hvaða viðfangsefni og verkefni það vinnur að á hverjum tíma. Árlega funda fulltrúar Reykjavíkurráðsins með borgarstjórn og leggja fram tillögur um úrbætur í málefnum sem að þeim snúa. Reykjavíkurráð ungmenna á áheyrnarfulltrúa í skóla- og frístundaráði og íþrótta- og tómstundaráði og fulltrúa í stjórn barnamenningarhátíðar. Fulltrúar Reykjavíkurráðs hafa frá upphafi tekið þátt í ráðstefnum, málþingum, vinnudögum og öðrum fjölbreyttum verkefnum á vegum SAMFÉS, menntamálaráðuneytisins, Umboðsmanns barna o.fl.

Reykjavíkurrráð ungmenna er á Facebook.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

5 + 8 =