Framkvæmdir og viðhald | Reykjavíkurborg

Framkvæmdir og viðhald

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds ber ábyrgð á öllum verklegum framkvæmdum sem tengjast mannvirkjum Reykjavikurborgar, húseignum hennar og gatnakerfi. Í því felst uppbygging þeirra og viðhald. Ákvarðanir um nýframkvæmdir eru teknar í borgarráði og samþykktar í borgarstjórn.

Til grundvallar framkvæmdum hvers árs liggur samþykkt fjárfestingaáætlun og til lengri tíma 3ja ára starfs- og fjárhagsáætlun. Samráðs- og samþykktarferli framkvæmda tekur mið af líftíma mannvirkja: Frá undirbúningsstigi þeirra þar sem stóru línurnar eru lagðar miðað við gefnar forsendur, yfir í hönnun og áætlanagerð þar sem ítarlegri útfærslur liggja fyrir, sem og kostnaðarútreikningar og til framkvæmdar. Á hverju þessara stiga er haft samráð við hagsmunaaðila, íbúa og notendur. Við lok hvers þáttar eru málin kynnt innan borgarkerfisins og eftir atvikum samþykkt í viðkomandi ráði. Þegar mannvirki er tilbúið færist ábyrgð á umsjón með mannvirkinu yfir til skrifstofu eigna og atvinnuþróunar, sem meðal annars sér um rekstur fasteigna og felur umhverfis- og skipulagssviði að sjá um viðhald. Þar koma inn samskipti við notendur mannvirkisins og tekið er við ábendingum frá íbúum og notendum.

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds (SFV) annast stofnframkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar og sér um viðhald á eignasafni Reykjavíkurborgar þ.e. húseignum, samgöngumannvirkjum og opnum svæðum, samkvæmt þjónustusamningi milli skrifstofu eigna og atvinnuþróunar (SEA) og umhverfis- og skipulagssviðs (USK).

SEA ber ábyrgð á og leiðir vinnu við fjárfestingaáætlun stofnframkvæmda og viðhalds í samvinnu við USK. 

Hlutverk SFV er að stuðla að sem bestu verklagi, hagkvæmni, gæðum og skilvirkni við framkvæmdir á vegum borgarinnar.

Stefnt er að því að á frumstigi hönnunar áður en endanleg hönnun hefst fari stærri byggingar í svokallaða líftímakostnaðargreiningu (LCC) til að greina raunverulegan árskostnað heildarframkvæmdar og reksturs út áætlaðan líftíma mannvirkis.

Skrifstofa framkvæmda og viðhalds gerir frumathugun, þarfagreiningu og forhönnun á verkefnum áður en endanleg ákvörðun um framkvæmd er tekin. Að því loknu sér SFV um fullnaðarhönnun verkefna, áætlanagerð, framkvæmdir og verkeftirlit.  

Mannvirki og framkvæmdir í borgarlandinu eru hönnuð til útboðs í samráði við viðkomandi fagsvið og útfærslur kynntar fyrir viðkomandi ráðum.

SFV ber ábyrgð á að haga innkaupum sínum í samræmi við innkaupastefnu og innkaupareglur borgarinnar og hefur samkvæmt því samskipti við innkaupadeild Reykjavíkurborgar um innkaup á vörum, þjónustu og verklegum framkvæmdum.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Ábendingar og fyrirspurnir um framkvæmdir á vegum borgarinnar getur þú sent á netfangið upplysingar@reykjavik.is eða usk@reykjavik.is.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

3 + 11 =