Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis | Reykjavíkurborg
  • Almennt um þjónustumiðstöðina
  • Hverfin okkar og þjónustumiðstöðin
  • Græn og fjölskylduvæn svæði
  • Íþróttafélög
  • Tónlistar- og söngnám
  • Dans og listrænt starf
  • Tómstundastarf og heilsurækt
  • Félagsstarf og hreyfing fullorðinna
  • Stuðningur og endurhæfing

Almennt um þjónustumiðstöðina

Þú getur pantað tíma í ráðgjöf og/eða fengið allar almennar upplýsingar um þjónustuna með því að hringja í þjónustumiðstöðina eða senda tölvupóst.

Þjónustumiðstöðvar eru í fimm hverfum borgarinnar og sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla, frístundaráðgjöf auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. Þær bera ábyrgð á framkvæmd forvarnarstefnu Reykjavíkurborgar og þar fer fram faglegt samstarf með áherslu á samþætta þjónustu.

Við Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis starfa rúmlega 600 einstaklingar. Framkvæmdastjóri er Sigtryggur Jónsson. Deildarstjóri félagsþjónustudeildar er Ásta Kristín Benediktsdóttir, deildarstjóri skólaþjónustu er Helgi Hjartarson, deildarstjóri stuðnings- og ráðgjafardeildar er Þórdís L. Guðmundsdóttir, deildarstjóri öldrunarráðgjafar og þjónustu heim er Sigrún Ingvarsdóttir og deildarstjóri samþættrar heimaþjónustu og heimahjúkrunar er Ragna Lilja Garðarsdóttir. Unnur Halldórsdóttir er deildarstjóri stoðþjónustu og reksturs.

Hjá þjónustumiðstöðinni eru á þriðja tug starfsstöðva sem sinna ýmis konar þjónustu, meðal annars búsetuþjónustu, félagsstarfi, heima- og stuðningsþjónustu.

Starfsmenn Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis sinna sérstaklega tveimur þekkingarmiðstöðvarverkefnum undir kjörorðinu: „Samfélag fyrir alla“. Verkefnin miðast að eldri borgurum og fötluðum einstaklingum.

Hverfi Laugardals, Háaleitis og Bústaða eru heilsueflandi hverfi. Ómetanlegan félagsauð er að finna í hverfum okkar sem getur dregið úr andlegri vanlíðan og félagslegri einangrun. Sjá nánar um félagsauð í veftré, á hægri hönd.

Hverfisráð Laugardals og hverfisráð Háleitis og Bústaða hafa aðstöðu í þjónustumiðstöðinni og funda þar mánaðarlega. Framkvæmdarstjóri þjónustumiðstöðvar er einnig framkvæmdarstjóri hverfisráða.
Hverfisráð Háaleitis og Bústaða
Hverfisráð Laugardals 

Hverfin okkar og þjónustumiðstöðin

Hverfaskipting í Reykjavík

Samfélag fyrir alla

Reykjavík er skipt í 10 hverfi og sinna 5 þjónustumiðstöðvar þjónustu borgarinnar við einstaklinga og fjölskyldur á grundvelli hverfaskiptingarinnar. Um er að ræða alla almenna félagsþjónustu, sérfræðiþjónustu við leik-, grunn- og að hluta til framhaldsskóla, þjónustu við fatlað fólk, heimahjúkrun og félagslega heimaþjónustu og þjónustu við eldra fólk. Þá sinna þjónustumiðstöðvar frístundaráðgjöf, forvörnum, heilsueflingu og stuðningsþjónustu skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um málefni fatlaðs fólks ásamt því að veita almennar upplýsingar um þjónustu borgarinnar.

Hverfin

Þjónustumiðstöð Laugardals, Háaleitis & Bústaða sinnir þjónustu í Túnum, Laugarnes-, Laugaráss- Heima-, Sunda- og Vogahverfum, Háaleitis- og Bústaðahverfum og í Fossvogi. Í þessum hverfum, sem einu nafni kallast Laugardalur og Háaleiti, bjuggu í lok árs 2017 tæplega 25% íbúa borgarinnar, eða 31.082 íbúar í 13.303 íbúðum. Kynjaskipting er nánast jöfn, eða 49,4% karlar og 50,6% konur. Íbúasamsetning hverfanna einkennist nokkuð af frekar háum meðalaldri íbúa og allnokkrum fjölda fatlaðs fólks sé tekið mið af borginni í heild. Fjöldi barna á leik- og grunnskólaaldri er þó í eðlilegu hlutfalli við aðra hluta Reykjavíkur eða um 24% heildarfjölda barna á þessum aldri í Reykjavík. Á leik og grunnskólaaldri bjuggu á þessum tíma 5.830 börn, sem er um 19% íbúa hverfanna og íbúar 67 ára og eldri voru 4.837, sem er tæp 16% af íbúafjölda hverfanna. Það er tæplega 33% íbúa Reykjavíkur í þeim aldurshópi. Af þeim voru 505 eldri en 90 ára sem er 52% af íbúum Reykjavíkur sem náð hefur þeim aldri. Íbúar með erlent ríkisfang voru 9,5% af íbúum hverfanna eða 2.949, sem er 19% af heildarfjölda Reykvíkinga með erlent ríkisfang.

Starfstaðir

Skrifstofa þjónustumiðstöðvarinnar er í Efstaleiti 1 (útvarpshúsinu), en að auki eru starfsstöðvar á 27 öðrum byggingum í hverfinu. Einkum er þar um að ræða búsetukjarna fyrir fatlað fólk og þjónustuíbúðir og félagsmiðstöðvar. Í heild eru starfsstöðvar þjónustumiðstöðvarinnar nálægt 40 og starfsmenn rúmlega 600. Vegna íbúasamsetningar hefur þjónustumiðstöðin fengið það hlutverk að þróa tvö þekkingarstöðvarverkefni sérstaklega. Undir kjörorðinu: „Samfélag fyrir alla“ er þar um að ræða þekkingarstöð um þjónustu við eldra fólk og þekkingarstöð um þjónustu við fatlað fólk.

Lögð er áhersla á nærþjónustu við íbúa með eins mikilli teymisvinnu og hægt er og samþættingu ólíkra starfsstétta og verkefna þannig að ólík þekking, nálgun og reynsla nýtist íbúum sem allra best í þeirri þjónustu sem veitt er.

Starfsfólk

Framkvæmdastjóri þjónustumiðstöðvarinnar er Sigtryggur Jónsson og deildarstjórar eru Ásta Kristín Benediktsdóttir, Helgi Hjartarson, Ragna Lilja Garðarsdóttir, Sigrún Ingvarsdóttir, Unnur Halldórsdóttir og Þórdís L. Guðmundsdóttir. Auk þeirra starfa 15 forstöðumenn á öðrum starfsstöðvum þjónustumiðstöðvarinnar.

Íbúalýðræði og samráð

Íbúasamtök

Íbúasamtök eru starfandi í flestum hverfum Reykjavíkur. Þau eru hagsmunasamtök íbúa og eiga fulltrúa í hverfisráðum Reykjavíkur.
Formaður íbúasamtaka Bústaða og Fossvogs er Bergný Jóna Sævarsdóttir, formaður íbúasamtaka Háaleitis er Valgerður Sólveig Pálsdóttir og formaður íbúasamtaka Laugardals er Lilja Sigrún Jónsdóttir. 

Foreldraþorpið

Foreldraþorpið er samráðsvettvangur stjórna foreldrafélaga grunnskóla í Laugardal, Háaleiti og Bústöðum. Foreldraþorpið stendur reglulega fyrir opunum fræðslufundum fyrir foreldra um það sem helst er a döfunni er varðar hagi og líðan barna og ungmenna. Stjórnir foreldrafélaga grunnskóla hverfa okkar eru í samstarfi og sammælast t.d um fræðslu fyrir foreldra. Þau eiga einnig fulltrúa í Forvarna- og heilsueflingarteymi þjónustumiðstöðvarinnar, sem vinnur eftir sérstakri aðgerðaráætlun.

Eitt af markmiðunum er að virkja foreldra og efla samstarf þeirra. Allt er þetta liður í verkefni foreldrafélaganna um Heilsueflandi hverfi og er stór þáttur í forvörnum.
Talsmenn eru Sigríður Ásta Klörudóttir fyrir hönd foreldrafélags Laugarnesskóla og Arna Rún Ómarsdóttir formaður forfélags Breiðagerðisskóla.

Félagasamtökin eru með aðsetur í Þjónustumiðstöðinni.

Notendaráð fatlaðs fólks

Notendaráðið hefur það hlutverk að veita umsagnir um reglur og stefnumótun sem varða málefni fatlaðs fólks hjá Reykjavíkurborg.

Starfsemi notendaráðsins er tvískipt út frá þeim hópum fatlaðs fólks sem mest nota þjónustu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Annars vegar er starfandi ráð notenda með geðfötlun og hins vegar ráð notenda með þroskahömlun.Sjá nánar á:
https://reykjavik.is/notendarad-fatlads-folks

Mikið er lagt upp úr notendasamráði í allri þjónustu og í félagsstarfi eldri borgara eru starfandi sérstök notendaráð. Hægt er að fá frekari upplýsingar í félagsmiðstöðvum hverfisins.

Græn og fjölskylduvæn svæði

Grasagarðurinn í Reykjavík

Útivist og afþreying

Græn svæði Fossvogsins og Laugardalsins eru náttúruperla með góðu útivistarsvæði til fjölbreyttrar hreyfingar fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Á þessum svæðum eru aðgengilegar göngu, hlaupa,- og hjólaleiðir.

FossvogsbakkarLaugarás og Háubakkar eru friðlýst svæði vegna einstakrar fegurðar sinnar. Fossvogskirkjugarður hefur einnig að geyma fallegt umhverfi Perlunnar. Hitaveitustokkurinn er sögulegt kennileiti í Bústaðahverfi sem íbúar nota til göngu og útivistar. Ýmis kennileiti eru áberandi í Háaleiti og Bústöðum svo sem verslunarkjarnarnir Austurver og Miðbær og síðan Grímsbær í Bústaðahverfi. Einnig eru Kringlan, Borgarleikhúsið og Borgarbókasafnið í Kringlunni og Skeifan áberandi viðkomustaðir íbúa. Laugardalurinn er ein meginmiðstöð íþróttaiðkunar í Reykjavík. Þar eru jafnframt fjölskylduvænir garðar eins og Grasagarðurinn, Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn. Þar eru Laugardalshöllin, Laugardalsvöllurinn, Laugardalslaugin og verslunarmiðstöðin Glæsibær áberandi kennileiti. Þar er einnig aðaltjaldsvæði Reykjavíkur. 

Leiksvæði eru víða í Reykjavík og standa þau öllum opin, þegar leikskólar eru lokaðir síðdegis, um helgar og í sumarleyfum. Opin leiksvæði með stórum tækjum fyrir unga sem aldna er að finna í Fossvogsdal, Bríetartúni og Laugardal. Frisbígolfvellir eru í Fossvogsdal og Laugardal. Keppnisvöll í strandblaki er að finna við Laugardalslaug.

Leik- og íþróttavellir

Grundargerðisgarður
Garðurinn er lítill og notalegur almenningsgarður við Grundargerði í Smáíbúðahverfinu í Reykjavík. Þar er nýlegt leiksvæði fyrir börn.
Garðaflöt
Lítill almenningsgarður í Bústaðahverfi milli Hæðargarðs og Hólmgarðs með leiktækjum og aðstöðu til að setjast niður.
Hreystigarður við Bríetartún
Þar er að finna hefðbundið leiksvæði fyrir börn, körfuboltavöll, kastala, rólu, gormatæki, klifurgrind, bekki, leiksvæði fyrir fullorðna og gróður. Leiksvæði fyrir fullorðna er með nýlegum æfingatækjum til almennrar heilsueflingar.
Keppnisvöllur í strandblaki
Völlurinn er hjá Laugardalslaug. Það þarf að skrá sig fyrirfram.

Fjölskylduvæn afþreying

Laugardalslaug
Ein vinsælasta sundlaug Íslendinga. Sundlaugin er opin virka daga frá kl 6:30-22 og um helgar frá kl. 8-22. Laugardalslaug samanstendur af innilaug og útilaug, 25 metra laug og 50 metra laug, gufu, heitum pottum, sjópotti, köldum potti, barnarennibrautum, barnalaug, hreystibraut. Einnig eru þar hlaupaleiðir. Gott aðgengi og sérklefi fyrir fatlaða.
Innisundlaugin er fyrst og fremst fyrir æfingar og skólasund en á heimasíðu má sjá hvenær almenningi gefst kostur á að nýta hana.
Búið er að setja upp glæsilega nýja strandblakvelli sem sundlaugargestir geta nýtt sér endurgjaldslaust en það þarf að taka frá tíma og skrá sig fyrirfram. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Sundlaugavegur 30, 105 Reykjavík
Sími
411-5100

Fjölskyldu- og Húsdýragarðurinn
Garðurinn er opinn fyrir almenning alla daga, allt árið um kring, frá kl. 10.00 til 17.00.
Markhópurinn eru  fjölskyldur. Á sumrin er fjölskyldugarðshlutinn opnaður og eru þá öll leiktæki opin alla daga. Þar eru fjölbreyttir afþreyingarmöguleikar fyrir fjölskyldur að eyða samverustundum saman þar er til dæmis hægt að grilla og njóta saman í fallegu umhverfi. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Múlavegur 2, 104 Reykjavík
Sími
411-5900

Grasagarðurinn
Grasagarðurinn var stofnaður árið 1961 og er rekinn af Reykjavíkurborg.
Garðurinn er opinn á sumrin frá 1. maí - 30. september,  kl 10 til 22 og á veturna frá 1. október - 30. apríl frá kl 10 - 15.
Eitt meginhlutverka Grasagarðsins er fræðsla og boðið er upp á fjölbreytta fræðslu fyrir almenning og skólahópa árið um kring. Markmið fræðslunnar er að nýta hin margvíslegu plöntusöfn til fræðslu um umhverfið, garðyrkju, grasafræði, dýralíf, garðmenningu og grasnytjar sem og til eflingar útiveru og lýðheilsu.
Café Flóra er opin alla daga á sumrin frá kl 10-22. Jafnframt er opið um helgar á aðventunni og á auglýstum jólahlaðborðskvöldum. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Við Engjaveg, 104 Reykjavík
Sími
411-8650

Matjurtagarðar
Hægt er að fá úthlutaðan reit til ræktunar í Reykjavík. Góð aðsókn er í matjurtagarðana. Garðarnir eru afhentir í maí. Matjurtagarðar í okkar hverfum eru í: Fossvogi við enda Bjarmalands og í Laugardal við enda Holtavegar. Upplýsingar má finna hjá umhverfis- og skipulagssviði. Sjá nánar á heimasíðu.
Sími
411-1111
Netfang
matjurtagardar@reykjavik.is

Borgarleikhúsið
Leikhúsið er rekið með sérstökum rekstrarsamningi við Reykjavíkurborg sem gerir leikhúsinu kleift að halda áfram að bjóða landsmönnum upp á kraftmikið og skapandi leikhús. Leikfélag Reykjavíkur hefur aðsetur í leikhúsinu og er elsta leikfélag sem starfað hefur óslitið á Íslandi og er jafnframt eitt elsta starfandi menningarfélag landsins.
Opnunartímar miðasölu er alla virka daga frá kl. 10-18. Sýningardaga frá kl. 10-20 og um helgar frá kl. 12-20. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Listabraut 3, 103 Reykjavík
Sími
568-5500 og 568-8000

Borgarbókasafn-Menningarhús Kringlunni
Góður safnkostur. Gestir hafa aðgang að netinu, margmiðlunarefni og ritvinnsluforritum. Lestraraðstaða, þar sem hægt er að lesa dagblöð og tímarit og fá sér kaffi. Einnig er leikrými fyrir börn.
Bókasafnið í Kringlunni leggur sérstaka áherslu á leikbókmenntir og efni sem tengist leiklist og leikhúsvinnu. Einnig er úrval bóka um kvikmyndir og dans.
Bókabíllinn er vikulega við félagsmiðstöðvar fullorðinna. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Listabraut 3, 103 Reykjavík
Sími
580-6200
Sími bókabíls
699-0316

Borgarbókasafn-Menningarhús Sólheimum
Notalegt lítið bókasafn með góðum safnkosti, lestraraðstöðu til að lesa blöð og tímarit og fá sér kaffi. Aðgangur að neti. Skemmtlegt leikrými fyrir börn. Á bókasafninu í Sólheimum er hægt að panta sögustundir og safnkynningar. Á veturnar eru foreldramorgnar í Sólheimasafni, sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Sólheimar 27, 104 Reykjavík
Sími
411-6160

Skautahöllin í Laugardal
Skautasvellið er með góða aðstöðu fyrir fjölskyldur. Frábær afþreying fyrir alla aldurshópa. Skautasvellir er lokað yfir sumartímann. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Múlavegur 1, 104 Reykjavík
Sími
588-9705

Klifurhúsið
Í boði eru meðal annars fjölskyldutímar um helgar frá kl 12-15. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Ármúli 23, 108 Reykjavík
Sími
553-9455
Netfang
klifurhusid@klifurhusid.is

Bogfimisetrið
Engin kunnátta eða hæfileikar nauðsynlegir, það getur hver sem er labbað inn, keypt sér tíma og skotið. Sjá nánar opnunartíma og fl. á heimasíðu.
Heimilisfang
Dugguvogur 2, 104 Reykjavík
Sími
571-9330
Netfang
bogfimisetrid@bogfimisetrid.is

Sjá einnig flokkana íþróttafélög og tómstundastarf í veftrénu.

 

Íþróttafélög

Knattspyrnufélagið Víkingur

Heilsueflandi Laugardalur, Háaleiti og Bústaðir

Hverfin okkar búa yfir fjölbreyttu og blómlegu starfi. Fjöldi fólks á öllum aldri hefur fundið sér íþrótta- og tómstundastarf við hæfi. Vettvang þar sem það fær útrás fyrir hreyfiþörf sína og þörfina til félagslegs samneytis við aðra. Að geta speglað sig í hópi, fundið liðsheild og samkennd, innblástur og hvatningu er ómetanlegt og eykur lífsgæði barna, fjölskyldna og einstaklinga.

Borgarbúar taka nú þátt í að gera Reykjavík að heilsueflandi borg og eru hverfi Laugardals, Háaleitis og Bústaða heilsueflandi hverfi. Samstarfið um heilsueflingu innan hverfanna beinist að heilsueflandi samfélagi, heilsueflandi skólum, heilsueflandi frístundastarfi og auknum jöfnuði. Er því ætlað að leiða til betri lýðheilsu íbúa Reykjavíkur, einkum er varðar næringu, hreyfingu, líðan og lífsstíl. 

Íþróttafélög

Víkingur
Rótgróið félag með sjö deildir: Almenningsdeild, borðtennisdeild, handknattleiksdeild, karatedeild, knattspyrnudeild, skíðadeild og tennisdeild. Borðtennisdeild Víkings hefur aðstöðu í TBR-húsum í Gnoðavogi.
Víkingur heldur uppi íþróttaskóla barnanna, íþróttaskóla Víkings sem er samstarfsverkefni við leikskóla Háaleitis og Bústaða, hreyfingu og félagsstarfi fyrir eldri borgara. Einnig býður Víkingur upp á tómstundaakstur. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Traðarland 1, 108 Reykjavík.
Sími
519-7600
Netfang
vikingur@vikingur.is

Fram
Félagið er með fjórar deildir: Knattspyrnu, handbolta, taekwondo og skíði. Auk þess er almenningsíþróttadeild. Fram er að hluta til með starfsemi í Háaleiti og í Úlfarsárdal. Til dæmis er taekwondo kennt þar.
Fram býður upp á íþróttaskóla barnanna og leikfimi fyrir fullorðna. Einnig skokk- og gönguhóp í Grafarholti og Úlfarsárdal. Fram er með íþróttarútu fyrir börnin og sumarnámskeið fyrir börn. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Safamýri 26, 108 Reykjavík
Sími
553-5600
Netfang
fram@fram.is

Ármann
Félagið er elsta samfellt starfandi íþróttafélag á landinu. Deildirnar eru tíu talsins: Fimleikar, frjálsar íþróttir, júdó, körfubolti, lyftingar, kraftlyftingar, sund, taekwondo og skíði.  Auk þess er Almenningsdeild. Núna liggur starfsemi glímudeildar niðri. Félagið er eina félagið í hverfunum sem býður upp á fimleika, m.a krílahóp um helgar fyrir börn 3-5 ára og fimleika fyrir fullorðna karla. Einnig býður félagið upp á leikfimi fyrir eldri borgara og hlaupahóp Ármanns.
Ármann starfrækir íþróttaskóla á sumrin í samstarfi við Þrótt, þar sem boðið er upp á fimleika og sund. Ámann er líka í samstarfi við Þrótt með íþróttarútu fyrir börnin. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Engjaveg 7, 104 Reykjavík
Sími
412-7414

Þróttur
Félagið er með fimm deildir: knattspyrnu, handbolta, blak, tennis og skák.
Þróttur starfrækir íþróttaskóla á sumrin í samstarfi við Ármann. Einnig íþróttarútu fyrir börnin. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Engjavegur 7, 104 Reykjavík
Sími
580-5099
Netfang
trottur@trottur.is

Íþróttafélag fatlaðra
Félagið býður upp á boccia, bogfimi, borðtennis, frjálsar íþróttir, lyftingar og sund. Markmið félagsins er að gera fötluðu fólki kleift að stunda íþróttir til æfingar og keppni.

Íþróttaskóli Íþróttafélag fatlaðra er starfræktur frá febrúar til apríl, kennt er laugardögum frá kl. 11–11:50. Lögð er áhersla á þátttöku barna með hreyfihömlun á aldrinum 4-10 ára. Ekkert gjald er fyrir þátttöku í Íþróttaskólanum. Stjórnendur íþróttaskólans eru Einar Hróbjartur Jónsson og Ágústa Ósk Einars Sandholt, íþróttakennarar. Þátttakendur eru skráðir með tölvupósti á. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Hátún 14, 105 Reykjavík
Sími
561-8226
Netfang
ifr@ifr.is

Íþróttafélagið Ösp
Félagið er íþróttafélag fatlaðra og þroskahamlaðra og er opið öllum þeim sem hafa áhuga á íþróttum, sem æfðar eru hjá félaginu. Félagið býður upp á sund, keilu, frjálsar íþróttir, boccia, skauta, fótbolta og fimleika.
Markmið félagsins er að standa fyrir íþróttaæfingum og þáttöku í íþróttamótum, með ánægju, heilsueflingu og að hæfni hvers og eins fái notið sín að leiðarljósi. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Sigtún 42, 105 Reykjavík
Sími
555-0066
Netfang
ospin@ospin.is

Tennis og badmintonfélag Reykjavíkur
Öflugt félag með mikinn fjölda iðkenda í tennis og badminton. Félagið býður upp á kennslu fyrir börn, unglinga og fullorðna. Tennis er kennt í Kópavogi. Aðstaðan stendur öllum til boða og iðkar fjöldi para- og vinahópa badminton sér til heilsubótar og skemmtunar. Félagið er öllu jafna með sumarnámskeið fyrir börn. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Gnoðavogur 1, 104 Reykjavík
Sími
5812266
Netfang
tbr@tbr.is

Skautafélag Reykjavíkur
Félagið er eitt elsta íþróttafélag  landins með aðstöðu  í Skautahöllinni í Laugardal. Félagið skiptist í tvær deildir: Íshokkídeild og listhlaupadeild. Allir iðkendur byrja í Skautaskólum deildanna og færast svo þaðan í framhaldshópa. Mikil áhersla er á barna- og unglingastarf. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Múlavegur 1, 104 Reykjavík
Sími
588-9705
Netfang 
skautaholl@skautaholl.is
list@skautafélag.is
ishokki@skautafelag.is  

Klifurfélag Reykjavíkur
Félagið á aðild að Íþróttabandalagi Reykjavíkur og rekur klifurhúsið. Tilgangurinn er að efla framgang klifurs á Íslandi. Klifurhúsið gerir fólki á öllum aldri sem hefur áhuga á klifri möguleika á því að æfa íþrótt sína allt árið um kring. Klifurhúsið býður upp á ýmis konar námskeið bæði fyrir börn, unglinga og fullorðna.
Fjölskyldutímar eru um helgar frá kl. 12-15. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Ármúli 23, 108 Reykjavík
Sími
553-9455
Netfang
klifurhusid@klifurhusid.is

Skylmingarfélag Reykjavíkur
Félagið býður upp á skylmingarskóla fyrir 4-6 ára börn og námskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna. Æfingaraðstaða er í Baldurshaga, í Laugardal, undir aðalstúkunni við Laugardalsvöllinn og inngangurinn er í norðurenda hennar. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Laugardalsvöllur, 104 Reykjavík
Sími
510-5973
Netfang
skylmingafelag@gmail.com

Karatefélag Reykjavíkur
Félagið er elsta karatefélag á Íslandi.  Hjá félaginu er æft Goju Ryu karate sem á uppruna sinn til Okinawaeyju í Kyrrahafi. Boðið er upp á námskeið fyrir börn,unglinga og fullorðna .
Aðstaða er í kjallara Laugardalslaugar. Gengið er inn um aðalinngang sundlaugarinnar og þaðan niður í kjallara undir búningsklefunum. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Sundlaugarvegur 30, 105 Reykjavík
Sími
553-5025
Netfang
kfr@simnet.is

Jujitsufélag Reykjavíkur
Félagið starfsrækir sjálfsvarnarskólann. Allir geta stundað hefðbundið ju jitsu, óháð líkamlegu ásigkomulagi. Markmið félagsins er að stuðla að útbreiðslu hefðbundins ju jitsu, sjálfsvarnaríþróttar sem á uppruna sinn að rekja til Japans og er talin ein elsta íþrótt sinnar tegundar. Af hennar meiði hafa meðal annars sprottið sjálfsvarnarlist eins og Aikido og Hapkido, og bardagaíþróttir eins og Judo og Brazilian jiu jitsu. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Ármúli 19, 108 Reykjavík
Sími
863-2804

Judofélag Reykjavíkur
Félagið er með kennslu í judo fyrir alla aldurshópa og býður upp á judó, sjálfsvörn og líkamsrækt. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Ármúli 17a, 108 Reykjavík
Sími
588-3200
Netfang
jr@judo.is

Aikikai Reykjavík
Félagið hefur þá sérstöðu að vera einir um að bjóða upp á reglulegar æfingar í aikido fyrir alla aldurshópa á Íslandi.
Aikikai er japönsk bardagalistinni sem hentar báðum kynjum og öllum aldurshópum. Þessi íþrótt hefur þá sérstöðu að ekki fara fram keppnir í íþróttinni.  Félagið er með barna-, unglinga- og fullorðinstíma. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Ármúli 19, 108 Reykjavík
Sími
699-7195
Netfang
aikido@aikido.is

Taflfélag Reykjavíkur
Félagið er elsta skákfélag landsins. Skákskóli félagsins heldur utan um unglingaæfingar og unglingaþjálfun taflfélagsins. Starfsemi Skákskólans fer fram í þremur flokkum: Byrjendur og styttra komnir, framhaldsflokkur og úrvalsflokkur. Skákskólinn er þjálfunarmiðstöð, þar sem skákmenn geta hlotið uppfræðslu og tekið framförum. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Faxafen 12, 108 Reykjavík
Sími
5681690
Netfang
taflfelag@taflfelag.is

Crossfit Reykjavík
Markmið CrossFit er að auka lífsgæði og heilsu fólks. Fjölbreyttir tímar í boði, til dæmis: MömmuCrossfit, Gorma Grossfit, unglingaCrossfit, sund, hjólatímar, einkatímar og grunnnámskeið.
Gorma CrossFit er fyrir börn 6 – 10 ára.
Unglinga CrossFit er fyrir ungmenni 10–16 ára.
Mikil áhersla er lögð á að krakkarnir mæti í alla tímana á námskeiðinu svo þau nái grunninum vel og séu sem best undirbúin fyrir almennar unglingaæfingar. Að grunnnámskeiði loknu er unglingum skipt í tvo hópa: 10-12 ára og 13-16 ára. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Faxafen 12, 108 Reykjavík
Sími
561-9900

Golfsamband Íslands
Sambandið getur gefið upplýsingar um alla helstu golfvelli þrátt fyrir að enginn slíkur sé staðsettur í hverfum okkar.
Heimilisfang
Engjavegur 6 (Íþróttamiðstöðin í Laugardal), 104 Reykjavík
Sími
514-4050
Netfang
info@golf.is

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tónlistar- og söngnám

Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Skólinn er einn fjölmennasti tónlistarskóli landsins og námið spannar öll skólastig, allt frá fornámi á grunnskólastigi til náms á háskólastigi. Tónlistarnám á framhaldsskólastigi er metið til eininga til stúdentsprófs. Kenndar eru hljóðfæragreinar, Suzukigreinar, tónfræðagreinar, samleikur og valgreinar. 
Skólastjóri er Júlíana Rún Indriðadóttir og aðstoðarskólastjórar Halldóra Aradóttir og María Cederborg.
Heimilisfang
Engjateigur 1, 105 Reykjavík 
Sími
5685828. 

Suzuki tónlistarskólinn
Hljóðfæragreinar í þessu námi eru fiðla, víóla, selló og píanó. Sérstök gítardeild í Hraunbergi, 111 Reyjavík. 
Kennt samkvæmt móðurmálsaðferð japanska fiðluleikarans, Shinichi Suzuki, sem oft er nefnd Suzukiaðferð. Markmið skólans er að efla almenna tónlistarþekkingu og tónlistariðkun. 
Skólann sækir fólk á öllum aldri en flestir nemendur hefja nám í forskóla og fá þar almenna undirstöðu fyrir hljóðfæranám. 
Heimilisfang
Sóltún 24, 104 Reykjavík
Sími 
5515777

Allegro Suzukitónlistarskólinn
Við Allegro Suzukitónlistarskólann er kennt á píanó, fiðlu og selló. Kennslan fer fram í vikulegum einkatímum þar sem foreldrar mæta með börnum sínum, og hóptímum sem eru aðra hverja viku. Einnig eru sérstakir tímar fyrir ungabörn og upp í þriggja ára aldur.
Heimilisfang
Langholtsvegur 109-111, 104 Reykjavík 
Sími
588-6200
Netfang
www.allegro@allegro.is 

Skólahljómsveit Austurbæjar
Skólahljómsveit Austurbæjar var stofnuð 1955 og hefur starfað óslitið síðan. Hún þjónar öllum grunnskólum í austurborginni. Hljómsveitinni er skipt niður í þrjár sveitir, A, B og C og er skipað í þær eftir aldri og getu nemenda. 
Samvinna er við Tónmenntaskóla Reykjavíkur og Tónskóla Sigursveins og felst hún í því að nemendur þessara skóla koma í samspil í skólahljómsveitinni og á móti er nemendum sveitarinnar gefinn kostur á tónfræðakennslu í tónlistarskólunum. Samæfingar fara fram í Laugarnesskóla, en hljóðfæratímar eru í Laugarnesskóla, Breiðagerðisskóla, Langholtsskóla, Fossvogsskóla og Vogaskóla. 
Haldnir eru tónleikar tvisvar til þrisvar á ári og sveitin leikur við ýmsar uppákomur á vegum skólanna og á hverfishátíðum svo sem Sumardaginn fyrsta og Lauganes á ljúfum nótum. Farið er í æfingabúðir og ferðalög innanlands og utan. 
Hljómsveitarstjóri er Vilborg Jónsdóttir.
Heimilisfang
Laugarnesskóli, Kirkjuteig 24, 105 Reykjavík
Sími
664- 8404

Söngskóli Maríu Bjarkar
Söngskóli Maríu Bjarkar leggur mikla áherslu á að vinna eftir þörfum hvers og eins nemanda og sérhæfir sig í kennslu bæði fyrir nemendur sem eru að byrja og nemendur sem eru lengra komnir. Fjölbreytt námskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna. Til dæmis Söngvaborganámskeið og rappnámskeið.
Heimilisfang
Fákafen 11, 108 Reykjavík
Sími
588-1111
Netfang
songskolimariu@songskolimariu.is

Sönglist. Söng- og leiklistarskóli 
Stofnendur og eigendur skólans eru þær Ragnheiður Hall og Erla Ruth Harðardóttir. Skólinn er starfræktur í samvinnu við Borgarleikhúsið. Námið er ætlað börnum og unglingum á aldrinum 8-16 ára og er skipt í hópa eftir aldri. Námið er annaskipt og spannar 12 vikur. Kennt er einu sinni í viku tvo klukkutíma í senn þ.e. klukkutíma í söng og klukkutíma í leiklist. Mætingarskylda er í skólann. Sönglist rekur barna- og unglingaleikhúsið Borgarbörn sem eru aðilar að Bandalagi íslenskra leikfélaga.
Heimilisfang
Listbraut 3 (Borgarleikhúsinu),103 Reykjavík
Sími
590-8838
Netfang
songlist@borgarleikhus.is

 

Dans og listrænt starf

Klassíski listdansskólinn
Skólinn leggur áherslu á þjálfun nemenda sinna í hinum hefðbundna sígilda þætti listdansins. Nám í Klassíska listdansskólanum skiptist í: Forskólaaldur 3 - 7 ára, grunnskólaaldur 7-15 ára, síðan er framhaldsskólinn tvískiptur.
Skólinn starfar eftir námskrá sem gefur er nemendum skólans tækifæri til að fá nám sitt metið sem hluta af framhaldsnámi þeirra. 
Heimilisfang
Grensásvegur 14, 108 Reykjavík
Sími
534-9030
Netfang
info@ballet.is

Dansskóli Jóns Péturs og Köru 
Nemendur skólans eru á öllum aldri, allt frá þriggja ára aldri og felst starfsemin aðallega í því að kenna fólki almennan dans s.s samkvæmisdansa, barnadansa, zumba, og hip hop. Námskeiðin eru haldin í góðu samstarfi við skóla- og bæjaryfirvöld og eru dansnámskeiðin m.a. hluti af forvarnarstarfi skólanna.  
Heimilisfang
Síðumúli 30, 108 Reykjavík
Sími
553-6645 
Netfang
dans@danskoli.is

JSB – Jassballettskóli Báru
Skólinn sérhæfir sig í jazz- og nútímadansi. Starfsemin skiptist í líkamsrækt JSB og danslistarskóla JSB. Jazzballettnám er fjölbreytt dansnám við allra hæfi. Nám við danslistarskóla JSB tekur mið af aðalnámskrá menntamálaráðuneytisins varðandi kennslu og fagleg viðmið fyrir listdanskennslu á grunn- og framhaldsskólastigi.
Heimilisfang
Lágmúli 9, 108 Reykjavík
Sími
581-3730
Netfang
jsb@jsb.is.

Dans Brynju Péturs
Í boði er metnaðarfullt Street dansnám og fjölbreyttir dansstílar fyrir börn og fullorðna. Í hverjum tíma er farið í grunnspor, tækni, musicality æfingar og flotta dansrútínu. Stílar eins og Hiphop, Dancehall, House, Popping, Break, Waacking og Top Rock. Einnig er Heels Performance, Twerk-Out og Urban Flow. Hópar fyrir 7-9 ára, 10-12 ára, 13-15 ára, 16 ára + og 20 / 30 ára +. Nemendur geta dansað 1x - 10x í viku og hanna sína stundaskrá sjálfir. Dansnámið fer m.a annars fram í Laugardal.
Heimilisfang
Laugardalsvöllur (aðalhúsnæði KSÍ), 104 Reykjavík
Sími
821-4499
Netfang
brynjapeturs@gmail.com

Dans og joga. -Hjartastöð
Stöðin býður upp á fjölbreytt námskeið í bæði dansi og joga, s.s samkvæmisdönsum, línudans og zumba, meðgöngujóga og mömmujóga. Einnig barnastarf, fyrir börn 6 ára og eldri.
Heimilisfang
Skútuvogur 13a, 104 Reykjavík
Sími
611-3877
Netfang
dansogjoga@dansogjoga.is

Sirkus Íslands
Æskusirkus er fyrir börn á aldrinum 8-15 ára. Þar eru kenndar hinar ýmsu sirkuskúnstir svo sem loftfimleikar, juggling, jafnvægiskúnstir, húlla og fl. Lögð er áhersla á gleði, fagmennsku og öryggi iðkenda. Miðað er við að allir nái árangri og hverjum og einum er mætt á þeirra getustigi. Æskusirkus er  í Ármannsheimilinu á sunnudögum klukkan 10:30-13:30  (12:30-15:30 fyrir framhaldsdeild). Skipt er í tvær deildir, grunndeild og framhaldsdeild. 

Akrónámskeið er fyrir krakka sem vilja læra gólf-akróbatík, hópakró og handstöður. Akróbatík má lýsa sem fimleikum með frjálsri aðferð og er góð undirstaða að öllum sirkusgreinum. Um er að ræða skemmtilegar líkamlegar æfingar sem auka hreyfifærni, liðleika og styrk auk þess að efla samvinnu og traust innan hópsins.Tímarnir henta krökkum sem finnst gaman að hreyfa sig og langar að takast á við skemmtilegar áskoranir. Æfingarnar eru fyrir 11 – 15 ára og fara fram á Föstudögum kl. 16 – 18 í nýju húsnæði Primal Iceland í Faxafeni, sérhæfðu fyrir slíka iðkun.
Þetta námskeið er góð viðbót fyrir þá sem nú þegar æfa með Æskusirkusnum en er opið fyrir alla áhugasama. Sirkus Íslands stendur öllu jafna fyrir sumarnámskeiðum.
Heimilisfang
Laugaból (Ármannsheimilinu), Engjavegi 7, 104 Reykjavík og Faxafen 12, 108 Reykjavík
Sími
6979877
Netfang
sirkusislands@gmail.com

Leiktækniskóli Magnúsar Jónssonar og Þorsteins Bachmann
Leiktækniskóli Magnúsar Jónssonar og Þorsteins Bachmann stendur m.a fyrir námskeiðum í hagnýtri og skapandi leiklist. Leiktækniskólinn er rekinn í formi námskeiðahalds og er kennt einu sinni í viku, sex skipti alls ásamt heimaverkefnum. Kennt er eftir aðferðum rússneska leikarans Michael Chekhov. Unnið með æfingar sem miða að því að tengja líkama og sál og virkja ímyndunaraflið.  Jafnframt er í boði einkakennsla, hönnuð eftir þörfum hvers og eins.
Heimilisfang
Ármúla 44, (3.hæð, gengið er inn Grensásmegin), 108 Reykjavík
Sími
868-0034 og 898-4985
Netfang
magnusjonsson@simnet.is. 

Sönglist. Söng- og leiklistarskóli 
Stofnendur og eigendur skólans eru þær Ragnheiður Hall og Erla Ruth Harðardóttir. Skólinn er starfræktur í samvinnu við Borgarleikhúsið. Námið er ætlað börnum og unglingum á aldrinum 8-16 ára og er skipt í hópa eftir aldri. Námið er annaskipt og spannar 12 vikur. Kennt er einu sinni í viku tvo klukkutíma í senn þ.e. klukkutíma í söng og klukkutíma í leiklist. Mætingarskylda er í skólann. Sönglist rekur barna- og unglingaleikhúsið Borgarbörn sem eru aðilar að Bandalagi íslenskra leikfélaga.
Heimilisfang
Listbraut 3 (Borgarleikhúsinu),103 Reykjavík
Sími
590-8838
Netfang
songlist@borgarleikhus.is

Tómstundastarf og heilsurækt

Að geta nýtt frítíma sinn á uppbyggilegan hátt er ekki meðfædd hæfni, heldur þurfum við að læra hana rétt eins og aðra hæfni sem við tileinkum okkur og lærum í skóla. Forsendur þess að geta nýtt frítíma sinn sér í vil er grunndvallaratriði góðra lífsgæða.

Skipulagt tómstundastarf getur aukið sjálfstraust, vellíðan og aukið samkennd og því er mikilvægt að virkja, sérstaklega börn og ungmenni, til tómstunda- og félagsstarfs. Tómstundir eru gríðarlega öflug forvörn gegn andfélagslegri hegðun og félagslegri einangrun. 

Kringlumýri-Frístundamiðstöð
Frístundamiðstöðin stendur fyrir viðamiklu frístundastarfi fyrir börn og unglinga á aldrinum 6–16 ára í hverfum okkar. Mikið er lagt upp úr því að bjóða upp á fjölbreytt og metnaðarfullt starf fyrir ALLA, undir handleiðslu hæfra starfsmanna.
Kringlumýri er þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra.

Undir formerkjum Kringlumýrar eru starfrækt 8 frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn. Deildarstjóri er: Elín Þóra Böðvarsdóttir, netfang: Elin.Thora.Bodvarsdottir@reykjavik.is.

Kringlumýri er með sértækt frístundastarf og sér um frístundastarf fyrir börn og unglinga í Klettaskóla. En Klettaskóli er sérskóli fyrir börn og unglinga með fötlun. Deildarstjóri er: Ólöf Haflína Ingólfsdóttir, netfang: Olof.Haflina.Ingolfsdottir@reykjavik.is.

Félagsmiðstöðvar fyrir 10-16 ára börn og unglinga í Kringlumýri hafa almennan opnunartíma á mánudags- og miðvikudagskvöldum. Að auki er opið annan hvern föstudag. Deildarstjóri er: Þórhildur Rafns Jónsdóttir, netfang: thorhildur.rafns.jonsdottir@reykjavik.is. Nánari opnunartíma má finna á síðu hverrar félagsmiðstöðvar fyrir sig, sjá heimasíðu Kringlumýrar.
Heimilisfang
Safamýri 28, 108 Reykjavík
Sími
411-5400
Netfang
kringlumyri@reykjavik.is

Skátarnir
Markmið skátastarfsins er að stuðla að uppeldi og þroska barna og ungmenna. Þannig að þau verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar og sjálfum sér nógir. Skátarnir eru með skipulagt tómstundastarf á veturnar og Útilífsskóla á sumrin.

Skátafélögin Garðbúar í Hólmgarði og Skjöldungar í Sólheimum eru með öflugt og skemmtilegt starf fyrir fólk á öllum aldri. Sjá nánar á heimasíðum.
Heimilisfang
Hólmgarður 34 og Sóllheimar 21a
Sími
831-8811 og 568-6802
Netfang
gardbuar@gardbuar.com
stjorn@skjoldungar.is

Barna- og æskulýðsstarf

Kórastarf og fjölbreytt hópastarf fyrir börn og unglinga er víða í kirkjum Laugardals og Háleitis og opið öllum. Má þar nefna skemmtilegt og gefandi æskulýðsstarf með kristilegu ívafi. Vinátta, virðing og fjölbreytileiki er þar í hávegum haft. Áhersla lögð á að efla félagsleg tengsl. Einng má benda á Gradualekórinn í Langholtskirkju og forvarnarhópa í Lauganeskirkju.
Sunnudagaskólinn er í öllum kirkjunum á sunnudögum kl 11. Foreldrar í Lauganes- og Bústaðasókn geta komið með börn sín á foreldramorgna einu sinni í viku yfir vetrartímann. Ekki þarf að skrá né tilkynna komu fyrirfram. Foreldramorgnar eru samverustundir sem henta einkum þeim sem eru í fæðingarorlofi eða eru heimavinnandi. Markmiðið er að efla félagsleg tengsl foreldra og barna og stækka tengslanetið. Boðið er upp á hressingu á mjög vægu verði. 
Áhugasamir eru hvattir til að spyrjast fyrir í kirkjunum í hverfum okkar, sjá einnig nánar á heimasíðum:
Bústaðakirkja
Grensáskirkja
Laugarneskirkja
Áskirkja
Langholtskirkja

Æskulýðsstarf KFUM og KFUK
Starfið er fjölbreytt og skemmtilegt. Boðið er upp á starf fyrir fólk á öllum aldri. Starfsemin er með sumarbúðir á sumrin. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Holtavegur 28, 104 Reykjavík 
Sími
588-8899
Netfang
tomas@kfum.is

Tómstundir út lífið

Ungbarnasund Hrundar
Námskeið eru kennd í Grensás endurhæfingarlauginni við Álmgerði. Kennari er Hrund Jónsdóttir. Klefarnir eru rúmgóðir og aðstaða við sundlaugina er öll til fyrirmyndar.  
Heimilisfang
Grensásvegur 62 (við Álmgerði), 108 Reykjavík
Sími
690-3034
Netfang

hrundjons@hotmail.com

Ferðafélag Íslands
Félagið er áhugamannafélag og býður upp á félög fyrir börn, fjölskyldur, ungt fólk og fullorðna sem hafa áhuga á því að ganga í náttúru Íslands.
Ferðafélag barnanna. Markmið þess er að hvetja börn og foreldra til útiveru og samveru í náttúru landsins. Allar ferðir Ferðafélags barnanna eru farnar á forsendum barna og sniðnar að þörfum þeirra.
Ferðafélag unga fólksins (FÍ Ung) hefur það meginmarkmið að hvetja ungt fólk á aldrinum 18-25 ára (efrimörk sveigjanleg) að ferðast um, kynnast Íslandi og vera úti í náttúrunni í góðum og skemmtilegum félagsskap. FÍ Ung er mjög hentugt fyrir þá sem eru að stíga sín fyrstu skref í fjallamennsku og er líka frábært tækifæri til að hitta aðra á svipuðum aldri með svipuð áhugamál. FÍ Ung býður upp á fjölbreytta dagskrá af stuttum dagsferðum á vorin og á sumrin er farið í nokkrar lengri ferðir. Ekki þarf að skrá sig í félagið til að taka þátt og allir eru velkomnir í ferðir félagsins. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Mörkin 6, 108 Reykjavík
Sími
568-2533
Netfang
fi@fi.is

Landssamtök hjólreiðamanna
Hjólreiðar bjóða upp á öfluga hreyfingu, útivist og liðsheild. Hverfin okkar búa yfir grænum svæðum og aðgengilegum hjólaleiðum. Hægt er að kynna sér hjólaleiðir í hverfum okkar hjá landssambandinu. Sjá nánar á heimsíðu.
Heimilisfang
Engjavegur 6, 104 Reykjavík
Sími
862-9247

Golfsamband Íslands
Sambandið getur gefið upplýsingar um alla helstu golfvelli þrátt fyrir að enginn slíkur sé staðsettur í hverfum okkar.
Heimilisfang
Engjavegur 6 (Íþróttamiðstöðin í Laugardal), 104 Reykjavík
Sími
514-4050
Netfang
info@golf.is

Bridgesamband Íslands
Stendur fyrir námskeiðum á haustönn og vorönn. Námskeið fyrir byrjendur (stig 1) er alltaf í boði, en önnur námskeið eru breytileg milli ára. Allir geta lært að spila bridge en það tekur svolítinn tíma í upphafi að átta sig á leikreglunum. Það er fólk á öllum aldri sem sækir skólann og ekkert mál að mæta stakur/stök. Spilahópar koma saman vikulega að spila. Innritun fer fram í gegnum síma eða með tölvupósti.
Heimilisfang
Síðumúli 37 (3. hæð), 108 Reykjavík
Sími
587-9360 og 898-7162
Netfang
bridge@bridge.is 
gpa@simnet.is   

Amma mús-handavinnuhús
Í boði er prjónakaffi annan hvern laugardag, frá kl. 10-12, yfir vetrarmánuðina.
Heimilisfang
Grensásvegur 46, 108 Reykjavík
Sími
511-3388

Hundaræktarfélag Íslands
Í boði eru fjölbreytt námskeið eins og hvolpanámskeið, hlýðninámskeið og hundafimi. Sjá nánar á heimasíðu.

Í hverfum okkar er lausaganga hunda ekki leyfð nema í einu hundagerði í Laugardal (lítil aðsókn í það).
En hægt er að benda á eitt vinsælasta hundasvæðið á Geirsnefi við Sævarhöfða, 110 Árbæ.
Heimilisfang
Síðumúli 15, 108 Reykjavík
Sími
588-5255
Netfang
hrfi@hrfi.is og hundafimi@hotmail.com

 

Sjálfboðaliðastarf

Hjálparstarf kirkjunnar
Sjálfboðaliðar eru velkomnir til hjálparstarfsins hvort sem er í eitt skipti, nokkur eða til lengri tíma. Verkefnin eru fjölbreytt.  
Heimilisfang
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík
Sími
528-4400

Rauði kross Íslands
Starf Rauða krossins er fyrst og fremst drifið áfram af sjálfboðaliðum sem sinna ótal verkefnum, án þeirra væri hjálparstarfið fábrotið. Það eru ótal leiðir til sem bjóðast þeim sem að gerast sjálfboðaliðar. Rauði krossinn vinnur til dæmis að: Starfi með fólki af erlendum uppruna, vinaverkefnum, námsaðstoð, geðverkefnum, fataverkefnum og skyndihjálp.
Ungmennastarf Rauða krossins er vettvangur fyrir ungmenni 13-30 ára sem vilja starfa að góðum og uppbyggjandi verkefnum í sjálfboðastarfi.  
Kvennadeildin rekur tvær fataverslanir, bókasöfn og er með handverkshóp. Nánari upplýsingar veitir Auður Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri Kvennadeildar. Sími 570 4000, netfang: audur@redcross.is
Heimilisfang
Efstaleiti 9, 103 Reykjavík
Sími
570-4000

Breytendur - Changemaker
Sjálfstæð ungliðahreyfing sem er studd af Hjálparstarfi kirkjunnar. Markmið að gera heiminn að sanngjörnum stað. Breytendur finna grundvallarorsakir óréttlætis í heiminum og reyna að uppræta þær. Hópastarf á vegum Breytenda er starfandi víða í kirkjum hverfanna m.a í Lauganeskirkju. 
Heimilisfang
Háaleitisbraut 66, 105 Reykjavík
Sími
663-9939
Netfang
changemaker@changemaker.is

Jóga

Tveir Jógastaðir eru starfræktir í hverfum okkar. Hins vegar má benda á að jóga er einnig í boði hjá félagsmiðstöðvum fullorðinna og opið öllum. Einnig eru fjölbreyttir jógatímar í boði hjá heilsuræktarstöðum.

Yogavin
Yoga fyrir alla aldurshópa. Áhersla á faglega leiðsögn, skapandi námskeið, vinalegt umhverfi og heildræna nálgun til bættrar heilsu og vellíðunar. Hægt er að kaupa opið kort sem gildir í opna tíma svo sem: Yoga núvitund, yogaflæði, vinyasa, yoga, yin yoga, yoga fyrir bak, rólegt yoga 50+, yoga nidra.
Skapandi yoganámskeið fyrir krakka og unglinga þar sem kenndar yogastöður, öndunaræfingar, einbeiting, slökun og samsköpun í leik og gleði. Þetta eru skemmtileg námskeið sem efla meðvitund, sjálfstraust og skapandi samskipti. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Grensásvegur 16, 108 Reykjavík
Sími
862-6098
Netfang
yoga@yogavin.is

Yoga Shala
Markmið er að stuðla að jákvæðum breytingum hjá hverjum og einum með því að hjálpa fólki að finna sinn innri kraft og öðlast trú á sjálft sig. Lagt er upp úr að bjóða upp á notalegt, gefandi andrúmsloft í fallegu hlýju umhverfi.
Heimilisfang
Skeifan 7 (3.hæð), 108 Reykjavík
Sími
553-0203
Netfang
yoga@yogashala.is

Heilsurækt

Endurhæfingarstöð Grensás
Býður upp á námskeið fyrir almenning t.d. vatnsleikfimi þar sem markmiðið er að auka hreyfingu, styrk, úthald og liðleika með fjölbreyttum æfingum. Sérstök áhersla er lögð á góða líkamsstöðu og líkamsbeitingu auk þess sem áhersla er lögð á líkamsvitund, þindaröndun, stöðugleika, samhæfingu, jafnvægi og slökun. Allir eru velkomnir í hreyfingartilboð í Endurhæfingarstöð Grensás.  
Heimilisfang
Grensásvegur 62 (við Álmgerði), 108 Reykjavík

Reebook Fitness
Líkamsræktarstöðin er með fullbúinn tækjasal og frábæra æfingaaðstöðu. Boðið er upp á alla vinsælustu hóptímana og marga af bestu hóptímakennurunum. Barnapössun í boði í Holtagörðum.     
Heimilisfang
Holtagarðar 2 (2h), 104 Reykjavík og Faxafen 14,108  Reykjavík
Reebok Crossfit KATLA
Reebok CrossFit KATLA er staðsett í Holtagörðum inn af Reebok Fitness. CrossFit salurinn er mjög rúmgóður og vel útbúinn tækjum og búnaði. Aðgangur að Reebok Fitness og öllum þeim tímum og þjónustu sem þar er í boði fylgir frítt með áskrift að Reebok CrossFit KÖTLU. 
Heimilisfang
Holtagarðar 2 (2h), 104 Reykjavík

Heilsuræktin World Class og Laugar Spa
World Class er m.a staðsett í Laugardal og í Kringlunni. Tækjasalir World Class eru vel búnir vönduðum upphitunartækjum, lyftingatækjum og lausum lóðum. Boðið er upp á þjónustu þjálfara í tækjasal viðskiptavinum að kostnaðarlausu. Korthafar hafa aðgang að öllum opnum tímum skv. tímatöflu en svo eru einnig lokuð námskeið og hægt að fá einkaþjálfun. Barnapössun í boði í Laugardalnum.
Opið er í World Class Kringlunni allan sólarhringinn.
Betri stofan og Laugar Spa, rólegt umhverfi og gufuböð og er í boði fyrir Betri stofu korthafa. Korthafar hafa aðgang að öllum 12 stöðvum World Class ásamt aðgangi að 6 sundlaugum. Laugar spa er með allar helstu nudd- og snyrtimeðferðir.
Laugar Café, þar er hægt að fá hádegisverð og kvöldverð ásamt fjölbreyttu úrvali léttra heilsurétta. Joe and the Juice er einnig í húsinu.
Heimilisfang
Kringlunni 1, 103 Reykjavík og Sundlaugavegi 30a (Laugardalnum)
Sími
553-0000
Netfang
disa@worldclass.is 

Hilton Reykjavík Spa
Fyrsta flokks heilsurækt sem býður upp á allt það besta sem völ er á þegar kemur að líkams- og heilsurækt. Andrúmsloftið er rólegt og þægilegt. Salurinn er vel útbúinn til góðrar þjálfunar og aðgangur að þjálfurum sex daga vikunnar. Spennandi stundatafla með bæði hópatímum og einkatímum. Einnig námskeið í boði.
Heimilisfang
Suðurlandsbraut 2,  108 Reykjavík
Sími
444-5090 og 444-5555.  

Hreyfing heilsulind
Hreyfing og Blue Lagoon Spa eru staðsett í glæsilegu húsnæði í Glæsibæ, Í boði er allt það besta sem völ er á líkamsræktarstöðvum og baðhúsum í dag. Hreyfing er með mikið af spennandi nýjungum og meðferðum sem ekki hafa verið fáanlegar hér á landi og boðið er upp á fjölbreytta þjónustu tengdri heilsu og vellíðan.  
Heimilisfang
Álfheimum 74, 104 Reykjavík.
Sími
414-4000 
Netfang
hreyfing@hreyfing.is 

Heilsa og Spa
Fyrsta flokks þjónustufyrirtæki í heilsu og vellíðan sem býður upp á flottan og hljóðlátan tækjasal, hóptímasal þar sem kenndir eru opnir og lokaðir tímar. Fjölbreyttir jógatímar í boði. Hjá heilsu og Spa er fallegt umhverfu og dásamlegt Spa. Einnig eru heilsumeðferðir hjá fyrirtækinu.  
Heimilisfang
Klínikin Ármúla 9 (neðsta hæð), 108 Reykjavík
Sími
595-7007
Netfang
heilsaogspa@heilsaogspa.is

Pumping Iron
Stöðin er lítil og heimilisleg með hágæða GYM 80 tæki í tækjasölum, og góðum brennslusal. Einkaþjálfun og námskeið af tímatöflu í boði. Áhersla er á bardagaíþróttir.
Heimilisfang
Dugguvogi 12, 104 Reykjavík
Sími
553 5590 og 896 3667
Netfang
pumping@pumpingiron.is 

Heilsudrekinn
Býður upp á heilsurækt og sjálfsvörn svo sem: Wushu (tao lu ,taiji), heilsu Qi gong, leikfimi og kínverska list. Hægt er að fá einkatíma eða hóptíma.
Heimilisfang
Skeifan 3j, 108 Reykjavík
Sími
553-8282 og 895-8966
Netfang
heilsudrekinn@heilsudrekinn.is

Félagsstarf og hreyfing fullorðinna

Fjör í Hæðagarði
Fjör í Hæðagarði

Allar helstu upplýsingar sem tengjast velferð aldraðra má finna á vef Reykjavíkurbogar, sjá:
https://reykjavik.is/thjonusta/eldri-borgarar
Sjá nánar dagskrár félagsmiðstöðva borgarinnar hér:
https://reykjavik.is/felagsstarf-velferdarsvids-starfsstadir

Félagsmiðstöðvar sem starfa í Laugardal – Háaleiti og Bústaðahverfi vinna eftir stefnu og aðgerðaráætlun Reykjavíkurborgar í málefnum eldri borgara. Einnig er unnið eftir markmiðum borgarinnar um aldursvæna borg og heilsueflingu. 

Félagsmiðstöðvar okkar

Hverfin okkar bjóða upp fjölbreytt félagsstarf í sjö félagsmiðstöðvum. Starfið er opið öllum óháð aldri eða búsetu. Markmið félagsstarfsins er að fyrirbyggja og draga úr félagslegri einangrun með því að bjóða upp á opið félags- og tómstundastarf, auk fjölda námskeiða. 

Hádegisverður er í boði á öllum þessum stöðvum en hann þarf að panta með fyrirvara. Einnig kaffiveitingar. Að auki bjóða flestar félagsmiðstöðvar upp á baðþjónustu og hárgreiðslu- og fótaaðgerðarstofur eru einnig starfræktar þar.

Hver stöð býður upp á sína eigin dagskrá alla virka daga. Sem dæmi má nefna: vinnustofur, hagleikssmiðjur, listasmiðjur og hópastarf ýmiskonar, spilamennsku, skoðunarferðir, dans og leikfimi. Síðan eru ýmsir viðburðir árlegir og/eða tilfallandi, svo sem grillveislur, ferðalög og fagnaðir. Lögð er áhersla á sjálfsprottið félagsstarf og að hver og einn getur haft áhrif á þróun þess. Ekki þarf að sækja sérstaklega um þátttöku í félagsstarfi, aðeins að mæta á staðinn. Ef fyrirhuguð er þátttaka í ákveðnum námskeiðum eða ferðum þarf að skrá hana. 

Starfstöðvar

Dalbraut 18 – 20
Samanstendur af tveimur fjölbýlishúsum með eignaríbúðum fyrir aldraða og félagsmiðstöð. Hársnyrting Guðrúnar er starfsrækt í húsinu. Verkefnastjóri er Droplaug Guðnadóttir. Umsjón með félagsstarfinu hefur Rannveig Ernudóttir, virkniþjálfi.
Sími
588-9533
Netfang
droplaug.gudnadottir@reykjavik.is

Dalbraut 21 – 27
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð. Hárgreiðslustofa, fótaaðgerðastofa og verslun er í húsinu. Forstöðumaður er Droplaug Guðnadóttir.
Sími
411-2500
Netfang
droplaug.gudnadottir@reykjavik.is.

Furugerði 1
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð þar sem fjölbreytt félagsstarf er í boði. Í húsinu er hárgreiðslu- og fótaaðgerðarstofa auk verslunnar sem Kvenfélagið Hvítabandið rekur og er opið tvisvar í viku. Í húsinu er setustofa með sjónvarpi og dagblöð liggja frammi.  
Forstöðumaður: Helga Björk Haraldsdóttir. Umsjón með félagsstarfinu hefur Bryndís Hreiðarsdóttir, virkniþjálfi.
Sími
411-2740
Netfang
helga.bjork.haraldsdottir@reykjavik.is.

Hvassaleiti 56 – 58
Félagsmiðstöðin er opin frá kl. 8-16 alla virka daga. Margt er í boði og ávallt er tekið vel á móti hugmyndum þátttakenda. Í félagsstarfinu er m.a. jóga, handavinnuhópar, spilahópar, samverustundir og boccia. Sérstakar uppákomur eru reglulega s.s. ferðir og skemmtanir. Heimaþjónustan er að hluta til með aðstöðu í Hvassaleiti. Þá er boðið upp á ýmiskonar þjónustu, svo sem hárgreiðslu og fótaaðgerðir. 
Verkefnastjóri félagsstarfsins er Kristín Anna Björnsdóttir.
Sími 
535-2720
Netfang
kristin.anna.bjornsdottir@reykjavik.is

Hæðargarður 31
Íbúðir eldri borgara eru í næsta nágrenni og er innangengt úr tveimur fjölbýlishúsum. Fjölbreytt tómstundar- og félagslíf. Opið er frá kl. 8.50–16. Félagslíf er einnig seinnipartinn, t.d. starfsemi U3A sem er Háskóli þriðja aldurskeiðsins og Alzheimerkaffi annan hvern fimmtudag.
Verkefnastjóri er Kristín Anna Björnsdóttir og umsjón með félagsstarfinu hefur Björg Óskarsdóttir.
Sími
411-2790
Netfang
kristin.anna.bjornsdottir@reykjavik.is og bjorg.oskarsdottir@reykjavik.is

Hollvinir Hæðargarðs
Hollvinir Hæðargarðs er félagsskapur fólks sem vill stuðla að frjóu og virku félagsstarfi í Hæðargarði 31, þar sem fer saman góður félagsskapur um skapandi og uppbyggilegt starf fyrir alla þá er þangað sækja, unga sem aldna. Markmið félagsins, sem er opið öllum, er að styðja við starfið í Félagsmiðstöðinni og efla með því félagsauð í borginni. Með vinafélaginu er hugmyndin að auka vitund fólks um mikilvægi félagslegra samskipta fólks og um þá aðstöðu sem í boði er hjá borginni til betra mannlífs. Fjölmargir sjálfboðaliðar í félagsstarfi fullorðinna eru í félaginu. 

Norðurbrún 1
Þjónustuíbúðir og félagsmiðstöð. Dagskrá er í félagsmiðstöðinni frá kl. 9-17/18 alla virka daga. Í húsinu er, auk íbúða og félagsmiðstöðvar eldhús, trésmiðja, listasmiðja, bað – og þvottaþjónusta, hárgreiðslustofa og fótaaðgerðarstofa. Mikill fjöldi bóka og helstu fréttablöð liggja frammi til aflestrar. Setustofa með sjónvarpi þar sem fara fram reglulegar samverustundir, eins er spilað boccia, spil og aðra leiki. Upplestur er alla virka daga, félagsvist einu sinni í viku og síðan er djákni frá Áskirkju með samverustund einu sinni í viku.
Forstöðumaður er Berglind Anna Arad. Virkniþjálfi er Francesco Barbaccia.
Sími
411-2760 
Netfang
berglind.anna.aradottir@reykjavik.is

Sléttuvegur 11 – 13
Félagsmiðstöðin er opin mánudaga–fimmtudaga frá kl. 10-16 og föstudaga frá kl. 10-14. Sérstakar uppákomur eru reglulega s.s. ferðir og skemmtanir.  
Verkefnastjóri er Helga  B. Haraldsdóttir.
Sími
568-2586 og 695-9376 
Netfang
helga.bjork.haraldsdottir@reykjavik.is. 

Félagsstarf og hreyfing hjá íþróttafélögum

Víkingur
Eldri borgarar eru velkomnir í Víkina í almenna hreyfingu tvisvar í viku hjá Brynjólfi Björnssyni.
Heimilisfang
Traðarland 1, 108 Reykjavík
Sími
699-2998
Netfang
brynjolfurb@hive.is

Fram
Fjölbreyttir leikfimistímar þar sem áhersla er lögð á alhliða þol- og styrkjandi æfingar.  Félagslíf hópsins er líka gott og kemur fólk saman nokkrum sinnum yfir veturinn. Á vorin og haustin færist leikfimin út að hluta þar sem hópurinn fer í stafgöngu og fjallgöngur. 
Eldri borgurum er velkomið að nota aðstöðuna hjá Fram hvort heldur er innanhúss eða til göngu á vallarsvæðinu. Hafi fólk áhuga á að stofna gönguhópa er þeim bent á að hafa samband við Þór Björnsson. Síðasta föstudag í mánuði er opið hús í hádeginu og boðið upp á súpu og brauð í veislusalnum hjá Fram.  Allir velkomnir.
Heimilisfang
Safamýri 26, 108 Reykjavík
Sími
553-5600 og 864-3678

Safnaðar- og sjálfboðaliðastarf

Margvíslegt félags- og hverfastarf er í kirkjum fyrir fullorðið fólk svo sem kirkjukórar, starfandi kvenfélög og sjálfboðaliðastarf og ýmis konar hópastarf, meðal annars sorgarhópar. Í kirkjustarfinu er ávallt þörf fyrir sjálfboðaliða sem vilja láta gott af sér leiða og vera í góðum félagsskap, ekkert aldurstakmark, allir eru velkomnir og hægt er að finna eitthvað við allra hæfi.  

Starf aldraðra er gjöfult og þróttmikið og byggir á góðri samveru með áherslu á skapandi starf. Kirkjurnar bjóða upp á akstursþjónustu í tengslum við vikulegar samverustundir. Jafnframt er fjölbreytt starf  fyrir þennan aldurshóp svo sem sérstakt helgihald með þátttöku þeirra, ferðalög og ýmis konar hópastarf til dæmis fyrir ekla og þá sem eru í sorgarferli. Kirkjurnar vinna að forvörnum fyrir einsemd og vanlíðan. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér starfið nánar hjá kirkjum okkar.

Sjá einnig flokkana íþróttafélög og tómstundastarf og heilsurækt í veftrénu.

 

 
 

 

Stuðningur og endurhæfing

Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra
Meginmarkmið er að stuðla að aukinni orku, starfshæfni og velferð fólks með fötlun, einkum barna. Æfingastöðin býður upp á ýmis námskeið og hópþjálfun fyrir börn og ungmenni sem þurfa aðstoð við að bæta færni í leik og starfi, svo þau geti þroskast, dafnað og notið lífsins. Læknir þarf að skrifa beiðni um þjálfun fyrir viðkomandi. Undantekning eru börn yngri en 2 ára og börn með umönnunarkort en þau geta fengið 6 skipti án þess að vera með beiðni. 
Heimilisfang
Háaleitisbraut 13, 108 Reykjavík
Sími
535-0900
Netfang
slf@slf.is

Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra
Sjálfsbjörg vinnur að því að tryggja félagslegt jafnrétti ALLRA þegna þjóðfélagsins. Samtökin leggja áherslu á að fötluðu fóki verði sköpuð skilyrði til sjálfstæðs lífs með eðlilegri búsetu og félagslegri þjónustu eftir þörfum hvers og eins. Sjálfsbjörg er með ungmennastarf, til dæmis:
BUSL er samstarfsverkefni Sjálfsbjargar og Rauða krossins í Reykjavík og er fyrir hreyfihamlaða unglinga. Félagsstarfið fer fram aðra hverja viku frá kl. 19.30 til kl. 22.00 og er opið öllum hreyfihömluðum unglingum á aldrinum 13 til 17 ára. Verkefnastjóri BUSL er Leifur Leifsson.
Heimilisfang
Hátún 12 (skrifstofa, 3.hæð), 105 Reykjavík
Sími
550-0360
Netfang
sjalfsbjorg@sjalfsbjorg.is

Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar
Miðstöðin veitir fötluðu fólki, aðstandendum, fyrirtækjum og þjónustuaðilum hlutlausar upplýsingar á jafningjagrundvelli.
Heimilisfang
Hátún 12, 105 Reykjavík
Sími
5-500-118
Netfang
radgjafi@thekkingarmidstod.is

Specialisterne fyrir ungt fólk á einhverfurófi
Fagfólk specialisterne vinnur að og stuðlar að atvinnumálum ungra einstaklinga á einhverfurófi. Notendur eru öllu jafna 18 og eldri en umsóknir yngri einstaklinga koma einnig til greina. Ungmennin fá einstaklingsmiðaða áætlun, þar sem þjálfuð er tölvufærni, farið í líkamsrækt og mikil áhersla lögð á stundvísi og mætingu. Þjálfaðir eru upp styrkleikar einstaklingar og tekið á veikleikum. Framkvæmdarstjóri er Bjarni Torfi Álfþórsson.
Heimilisfang
Síðumúla 32, 108 Reykjavík
Sími
533-1513 og 892-1513
Netfang
bta@specialisterne.com

Hringsjá. Náms- og starfsendurhæfing
Hringsjá er fyrir fólk sem vill komast aftur út á vinnumarkaðinn eftir hlé vegna sjúkdóma, slysa eða annarra áfalla.
Umsókn um nám á haustönn þarf að berast (ásamt tilvísun) fyrir 15. maí sama ár. Umsókn fyrir vorönn þarf að berast fyrir 20. nóvember árið á undan. Sterklega er mælt með því að umsækjandi hafi sótt eitt eða fleiri námskeið hjá Hringsjá áður en sótt er um fullt nám. Athugaðu að umsókn um fullt nám þarf að fylgja tilvísun frá til þess bærum aðila.
Heimilisfang
Hátún 10d, 105 Reykjavík
Sími
510-9380
Netfang
hringsja@hringsja.is

Gigtarfélag Íslands
Hjá Gigtarfélaginu fer fram margþætt starfsemi og félagsstarf.  Þar fer m.a fram hópþjálfun  í leikfimi, joga í sal. Jafnframt eru haldin námskeið og fræðslufundi um gigtarsjúkdóma og tengd efni. Starfsfólk sinnir hagnýtri símaráðgjöf á Gigtarlínu félagsins, en þar svarar fagfólk spurningum tvisvar í viku. Áhugahópar félagsins hafa athvarf hjá GÍ, jafningjafræðsla er mikilvægur þáttur í starfseminni.  
Heimilisfang
Ármúli 5, 108 Reykjavík
Sími
530-3600

Parkinsonsamtökin
Markmið er að aðstoða sjúklinga og aðstandendur við að leysa úr þeim vanda og erfiðleikum sem sjúkdómnum fylgja, dreifa upplýsingum, veita fræðslu og styðja við rannsóknir vegna parkinsonveiki. Jafnramt að vera vettvangur umræðu um sameiginleg vandamál félagsmanna, halda reglulega félagsfundi til skemmtunar og fræðslu gefa út rit félagsins og halda úti vefsíðu til að miðla upplýsingum og fræðslu. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Hátún 10 (jarðhæð), 105 Reykjavík
Sími
552-4440

Ljósið
Ljósið er endurhæfingar- og stuðningsmiðstöð fyrir fólk sem hefur fengið krabbamein og aðstandendur þess. Áhersla er á heimilislegt og styðjandi umhverfi. Starfsemin byggir á hugmyndafræði iðjuþjálfunar.
Starfsemin er opin alla virka daga frá kl 8:30-16. Dagskráin er fjölbreytt og tekur tillit til líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar uppbyggingar. 
Ljósið er með fræðslu og námskeið, t.d fyrir börn og ungmenni sem eru aðstandendur þeirra sem greinst hafa með krabbamein. Ljósið er einnig með hlaupahóp.
Forstöðumaður Ljóssins er Erna Magnúsdóttir, iðjuþjálfi. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Langholtsvegur 43, 104 Reykjavík
Sími
561-3770
Netfang
ljosid@ljosid.is 

SÁÁ
Velferðarsvið Reykjavíkurborgar hefur endurnýjað mikilvægan samstarfssamning við SÁÁ um fjölbreytt úrræði og verkefni sem gagnast fólki sem þarf aðstoð vegna vímuefnavanda.
Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann með öflugu félagsstarfi og fræðslu. Þar starfa áhugahópar á öllum aldri. SÁÁ býður meðferð fyrir fólk með fíknsjúkdóm og aðstandendur. Þverfagleg teymi lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða og ráðgjafa aðstoða skjólstæðinga SÁÁ Fjölbreytt starfsemi í þágu áfengis- og vímuefnasjúklinga og fjölskyldna þeirra fer fram á göngudeild SÁÁ í Reykjavík en hún er til húsa í Von. 
Heimilisfang
Efstaleiti 7, 103 Reykjavík
Sími
530-7600
Netfang
saa@saa.is

Rauði kross Íslands
Hægt er að hringja ókeypis í hjálparsímann 1717 og fá neyðarspjall og stuðning á erfiðum tímum. Netspjall er einnig í boði. Fyllsta trúnaðar heitið.
Rauði krossinn veitir einstaklingum í erfiðleikum aðstoð. Í desembermánuði er gjarnan meiri aðstoð veitt, oft í samvinnu við Mæðrastyrksnefndir og/eða Hjálparstarf kirkjunnar á hverjum stað. Í nær öllum tilvikum er neyðaraðstoð veitt í samstarfi við félagsþjónustu, prest eða önnur líknarfélög og samkvæmt ábendingum frá þessum aðilum. 
Rauði krossinn er með námsaðstoðina, Heilahristing fyrir grunnskólanemendur og framhaldskólanemendur á Höfuðborgasvæðinu. Einnig heimsóknarvini, fataúthlutun o.fl.
Rauði krossinn starfar með fólki af erlendum uppruna og veitir stuðing og fræðslu. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Efstaleiti 9, 103 Reykjavík
Sími
570-4000
Netfang
central@redcross.is

Hjálparstarf kirkjunnar
Aðstoð um land allt. Sótt er um hjá prestum í kirkjum í hverfum okkar.
Heimilisfang
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík
Sími
528-4400

Tólf spora starf Grensáskirkju
Tólf spora starfið er andlegt ferðalag, sjálfsstyrking, sem byggist á því að vinna með sjálfa(n) sig en jafnframt að gefa og þiggja í hópi. Ekki er gengið út frá því að þátttakendur eigi við nein sértæk vandamál að stríða heldur er um að ræða almenna uppbyggingu í því skyni að kynnast sínum innri manni nánar og geta þannig betur tekist á við viðfangsefni og áskoranir lífsins.
Tólf spora starfið er 30 vikna ferli en fyrstu skiptin er hægt að koma og kynna sér ferlið án skuldbindinga um áframhaldandi þátttöku.
Heimilisfang
Háaleitisbraut 66, 103 Reykjavík
Sími
528-4410

Al-Anon samtökin
Al-Anon leiðin er sjálfshjálparaðferð byggð á tólf reynslusporum AA-samtakanna.  
Fjölskyldudeildirnar eru félagsskapur karla, kvenna og unglinga sem hafa orðið fyrir áhrifum af drykkju ættingja eða vinar. Á fundum Al-Anon fjölskyldudeildanna hittir þú aðra sem eru að takast á við sömu vandamál. Þú getur öðlast skilning og fengið styrk með því að hlusta og deila reynslu þinni á Al-Anon fundum, auk þess að nýta þér lesefni Al-Anon samtakanna.
Ef þú berð umhyggju fyrir einhverjum sem á við áfengisvanda að stríða getur Al-Anon leiðin hjálpað þér. Nafnleyndar er gætt í Al-Anon. Endilega hringja eða senda fyrirspurnir á netfang.
Hver deild heldur fund á sama tíma og sama stað í hverri viku, allan ársins hring. Flestar deildir eru með einn fund á viku. Sjá nánar á heimasíðu.
Heimilisfang
Sundarborg 5, 104 Reykjavík
Sími
551-9282
Netfang
al-anon@al-anon.is

Bjarkarhlíð
Miðstöð fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 og eldri og börn þolenda. Markmið að veita stuðning og ráðgjöf, ásamt fræðslu og umfjöllun (námskeið) um eðli og afleiðingar ofbeldis, auk þess að gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið. Bjarkarhlíð býður upp á ráðgjöf fagfólks þolendum að kostnaðalausu: Einstaklingsviðtöl, lagalega ráðgjöf, félagslega ráðgjöf og aðstoð við umsóknarferli í önnur úrræði svo sem fjárhagslega aðstoð og húsnæðisbætur, aðstoð lögreglu við að leggja fram kæru í ofbeldismálum og hvernig tryggja megi öryggi þolenda. Aðgengi fyrir fatlað fólk. Opnunartími er 9-17 alla virka daga.
Heimilisfang
Bústaðavegur (það þarf að hringja til að fá nánari staðsetningu)
Sími
553-3000 
Netfang
bjarkarhlid@bjarkarhlid.is 

Bataskólinn
Skólinn býður upp á nám fyrir fólk, 18 ára og eldra, með geðrænar áskoranir, aðstandendur þeirra og starfsfólk á heilbrigðis- og velferðarsviði. Hægt er að velja úr fjölbreyttu úrvali námskeiða sem samin eru í samvinnu sérfræðinga og fólks með reynslu af geðrænum áskorunum. Námið er nemendum að kostnaðarlausu og er í tvær annir. Sótt er um á netinu með eyðublaði. Þegar losnar um biðlista eru einstaklingar boðaðir í viðtal. 
Heimilisfang
Suðurlandsbraut 32
Sími
411-6555
Netfang
thorsteinn@bataskoli.is og esther@bataskoli.is

FAAS – Alzheimersamtökin
Félag áhugafólks og aðstandenda alzheimersjúklinga og annarra skyldra sjúkdóma. Framkvæmdarstjóri er Vilborg Gunnarsdóttir. FAAS hefur einnig aðsetur í Fríðuhúsi.
Heimilisfang
Hátúni 10, 105 Reykjavík
Sími
533- 088
Netfang
alzheimer@alzheimer.is 

Fríðuhús
Markmið dagþjálfana er að viðhalda sjálfstæði einstaklingsins eins lengi og kostur er með því að styrkja líkamlega og vitsmunalega hæfni hans og stuðla þannig að því að hann geti búið sem lengst heima. Rjúfa félagslega einangrun og efla þátttöku í daglegum athöfnum. Létta undir með aðstandendum. Efla sjálfstraust, draga úr vanlíðan og vanmáttakennd. Tekið er mið af getu hvers og eins þannig að einstaklingurinn fái að njóta sín og finni fyrir öryggi og vellíðan. Fastir liðir í þjálfuninni eru meðal annars samverustundir upplestur, söngur, leikfimi, útivera, gönguferðir, aðstoð í eldhúsi, hannyrðir, kertagerð, heimsókn frá presti, barnakór. Vinabandið kemur einu sinni í mánuði og spilar fyrir dansi, farið í dagsferðir á söfn og sýningar.
FAAS stendur fyrir opnu húsi, undir yfirskriftinni Alzheimarkaffi í félagsmiðstöðinni Hæðagarði 31, hálfsmánaðalega.
Forstöðumaður er Sigríður Lóa Rúnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur og Framkvæmdarstjóri er Svava Aradóttir.
Heimilisfang
Austurbrún 31,104 Reykjavík
Sími
5331084
Netfang
friduhus@alzheimer.is 

Hollvinir Grensás
Styðja við, efla og styrkja endurhæfingastarf Grensásdeildar Landspítala háskólasjúkrahúss. Það er gert með fjáröflun til tækjakaupa og annarra brýnna verka. Einnig með því að að vekja athygli á mikilvægi endurhæfingar og þess starfs sem unnið er á deildinni. Formaður er Guðrún Pétursdóttir.  
Heimilisfang
Grensásdeild v/Álmgerði, 108 Reykjavík
Netfang
hollvinir@grensas.is

Hollvinir Hæðagarðs
Hollvinir Hæðargarðs er félagsskapur fólks sem vill stuðla að frjóu og virku félagsstarfi í Félagsmiðstöðinni Hæðargarði 31  þar sem fer saman góður félagsskapur um skapandi- og uppbyggilegt  starf fyrir alla þá er þangað sækja, unga sem aldna. Markmið félagsins, sem er opið öllum, er að styðja við starfið í félagsmiðstöðinni og efla með því félagsauð í borginni. Félagið stendur fyrir ýmsum uppákomum m.a. ferðalögum, bingó og hópastarfi.
Með vinafélaginu er hugmyndin að  auka vitund fólks um mikilvægi félagslegra samskipta fólks og um þá aðstöðu sem í boði er hjá borginni til betra mannlífs. Formaður er Kristín Verna Richardsdóttir
Heimilisfang
Hæðagarður 31
Sími
411-2790 og 8675467
Netfang
diddarikk46@gmail.com

U3A Reykjavík
Frjáls félagasamtök um þriðju kynslóðina, fólk sem er komið á eftirlaun eða farið að huga að starfslokum. Meginmarkmið samtakanna er að þeir sem komnir eru á þriðja æviskeiðið eigi kost að afla sér að miðla þekkingu eins lengi og þeir vilja og geta. 
Heimilisfang
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31
Sími
561-7797
Netfang
u3areykjavik@u3a.is

Landssamband eldri borgara
Reglhlífasamtök fyrir öll  félög eldri borgara á landinu.
Heimilisfang
Sigtún 42, 105 Reykjavík
Sími
567-7111 og 895-6100
Netfang
leb@leb.is