Greiðsluáætlanir vegna löginnheimtu fasteignagjalda atvinnuhúsnæðis

Heimilt verður að gera greiðsluáætlanir, til allt að 24 mánaða, allt eftir því hversu fljótt samningur er gerður eftir að gjalddagar ársins hafa fallið í vanskil, vegna fasteignaskatta sem lagðir eru á skv. c-lið, atvinnuhúsnæði, á árunum 2020-2022, hafi gjaldendur átt við verulega rekstrarörðugleika að stríða vegna kórónuveirufaraldursins eða gjaldendum sem leigja húsnæði til rekstraraðila sem sömu skilyrði eiga við.

Bráðabirgðaákvæði í II. kafla í lögum nr. 22/2021 segir:

Þrátt fyrir ákvæði 32. gr. er sveitarfélögum heimilt að lækka eða fella niður dráttarvexti á kröfur vegna fasteignaskatta sem lagðir eru á skv. c-lið 3. mgr. 3. gr., á árunum 2020-2022, hjá gjaldendum sem eiga við verulega rekstrarörðugleika að stríða vegna kórónuveirufaraldursins eða gjaldendum sem leigja húsnæði til rekstraraðila sem sömu skilyrði eiga við um, á grundvelli reglna sem sveitarfélög setja sér.

Gert er ráð fyrir reglulegum greiðslum á tíma greiðsluáætlunar. Heimilt er að semja um jafnar eða breytilegar greiðslur á mánuði á tíma greiðsluáætlunar, þó þannig að skýr greiðsluvilji gjaldanda komi fram.

  • Gildistími greiðsluáætlunar vegna fasteignaskatta ársins 2020 getur að hámarki verið út mars 2023.
  • Gildistími greiðsluáætlunar vegna fasteignaskatta ársins 2021 getur að hámarki verið út mars 2024.
  • Gildistími greiðsluáætlunar vegna fasteignaskatta ársins 2022 getur að hámarki verið út mars 2025.

Sjái gjaldandi fram á að geta ekki staðið við einstaka greiðslur í greiðsluáætlun skal hann hafa samband við innheimtuaðila til að uppfæra greiðsluáætlunina.

Dráttarvextir falla á allar kröfur í greiðsluáætlun en standi gjaldandi við greiðsluáætlun veitir Reykjavíkurborg 40% afslátt af greiddum dráttarvöxtum í lok greiðsluáætlunar.

Skilyrði fyrir gerð greiðsluáætlunar vegna fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði, vegna áranna 2020-2022, er að tekjur hans á voru a.m.k. 40% lægri en meðaltekjur hans á árinu 2019 og tekjufallið má rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar. Gjaldandi skal leggja fram staðfesta umsókn um tekjufallstyrk frá Skattinum þar sem fram kemur útreikningur á tekjufalli í samræmi við lög um tekjufallstyrki nr. 118/2020 eða önnur lögformleg gögn sem sýna fram á a.m.k. 40% tekjufall. Leigi gjaldandi húsnæði til rekstraraðila sem hefur orðið fyrir verulegu tekjufalli vegna kórónuveirufaraldursins þarf hann að leggja fram staðfesta umsókn um tekjufallstyrk  leigjandans þar sem fram kemur útreikningur á tekjufalli í samræmi við lög um tekjufallstyrk nr. 118/2020 eða önnur lögformleg gögn sem sýna fram á a.m.k. 40% tekjufall, auk afriti af þinglýstum leigusamningi.

Gjaldandi má ekki vera í vanskilum með fasteignaskatta sem komnir voru á eindaga fyrir lok árs 2019.

Sækja skal um gerð greiðsluáætlunar á erindisgátt fasteignagjalda.

Nauðsynleg gögn sem umsækjandi þarf að leggja fram þegar sótt er um að gera greiðsluáætlun:

  •  Staðfesta umsókn um tekjufallstyrk frá Skattinum skv. lögum nr.118/2020

og/eða

  • Ársreikningur 2019 og 2020 svo hægt verði að meta tekjufall
  • Þinglýstur leigusamningur ef við á.

Gjaldheimtan, sem sér um löginnheimtu fyrir Reykjavíkurborg, mun sjá um að gera greiðsluáætlanir standist umsækjandi þau skilyrði sem sett eru.