Gjaldskrá heimastuðnings

1. gr.

Upphæð gjalds

  • Gjald fyrir hverja unna vinnustund á dagvinnutíma vegna stuðningsþjónustu í formi þrifa á heimili er 1.600 krónur.
  • Þjónusta í formi þrifa sem er umfram sex vinnustundir á mánuði á hvert heimili er endurgjaldslaus.

2. gr.

Undanþága frá greiðslu/lækkun greiðslu

  • Undanþegnir gjaldskyldu eru þeir notendur sem einungis hafa tekjur samkvæmt framfærsluviðmiði Tryggingastofnunar ríkisins eða þar undir.
  • Þeir notendur stuðningsþjónustu sem hafa tekjur umfram tekjur frá Tryggingastofnun ríkisins eða samsvarandi fjárhæð greiða aldrei hærri upphæð fyrir þjónustu en sem nemur 50% af umframtekjum.

3. gr.

Gildistaka

  • Gjaldskrá þessi er sett á grundvelli 2. mgr. 25. gr. laga um málefni aldraðra, nr. 125/1999 og 40. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991.
  • Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar  2024 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis, nr. 1560/2021.