Þrjú teymi valin til að hanna göngugötur

Borgarhönnun Göngugötur

Fólk á regnbogamáluðum Skólavörðustíg á sólríkum degi.

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur valið þrjú þverfagleg og skapandi teymi til að taka þátt í mótun göngugötuhluta Laugavegar, Vegamótastígs og Skólavörðustígs með þarfir notenda og rekstraraðila í fyrirrúmi. Teymin munu hanna götuna í samvinnu við samræmingarhönnuð verkefnisins 9 skref, DLD – Dagný Land Design ásamt því sem M/studio heldur utan um hönnunarspretti og samráð við hagsmunaaðila göngugatnanna.

Fjórtán umsóknir bárust

Óskað var eftir þverfaglegum þriggja manna teymum í október síðastliðnum og lagt upp með að í teymunum gætu verið innanhússarkitektar, landslagsarkitektar, iðnhönnuðir, upplifunarhönnuðir, grafískir hönnuðir, myndlistarmenn eða mannfræðingar svo eitthvað sé nefnt. Alls bárust sviðinu fjórtán umsóknir en þrjú teymi voru valin úr þeim hópi. Teymin þrjú munu nú hanna níu svæði göngugötunnar og vonast er til að framkvæmdir geti hafist á einhverjum hlutum götunnar í lok sumars.

Tilgangurinn með verkefninu 9 skrefum er að skipta niður svæðunum og framkvæmdum svo sem minnst rask hljótist af framkvæmdunum og skrefin séu unnin í sátt við nærumhverfið. Lögð verður áhersla á að staðarandi og leikgleði fái að njóta sín. Hugað verður sérstaklega að lausnum er varða aðgengi allra, gróðurvæðingu, útfærslu götugagna og lýsingu.

Hönnunarteymin sem urðu fyrir valinu:

  • Baldur Helgi Snorrason – Arkitekt, Nils Wiberg – Gagnvirkni- og upplifunarhönnuður og Jóhann Sindri Pétursson – Landslagsarkitekt.
  • Ragnhildur Skarphéðinsdóttir – Landslagsarkitekt, Elín Hansdóttir – Myndlistarmaður og  Kristján Kristjánsson – Lýsingarhönnuður.
  • Karl Kvaran – Arkitekt og skipulagsfræðingur, Lilja Kristín Ólafsdóttir – Landslagsarkitekt og Sigurður Árni Sigurðsson – Myndlistarmaður.