Starfsmat

Starfsmatskerfið er greiningartæki sem er notað til að meta með kerfisbundnum hætti þær kröfur sem störf gera til starfsfólks.

Starfsmat er:

  • aðferð til að leggja samræmt mat á ólík störf
  • aðferð til að gera forsendur launaákvarðana sýnilegri
  • aðferð til þess að gera rökin á bak við launaákvarðanir skýrari
  • leið til að ákvarða sömu laun fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf

Kerfið byggir á hlutlægum viðmiðum sem notuð eru til að bera saman störf í samræmi við þær kröfur sem í störfunum felast, óháð hæfni þeirra sem þau vinna. 

Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins málefnalegum og hlutlægum aðferðum og hægt er og á að leiða til þess að störfum sé raðað þannig til grunnlauna að þau séu hin sömu fyrir störf sem metin eru jafn krefjandi, óháð starfsstöðum, stéttarfélagi eða kyni. 

Starfsmat er ekki:

  • mat á persónulegri hæfni starfsmanna í starfi
  • mat á árangri starfsmanna í starfi
  • mat á frammistöðu starfsmanna í starfi

Mikilvægt er að hafa í huga að starfsmat metur aðeins grunnkröfur til starfa en ekki einstaklingsbundna hæfni starfsmanna. Með öðrum orðum þá er lagt mat á það hvaða kröfur eru gerðar til starfsmanns í tilteknu starfi. Ekki er lagt mat á einstaklingsbundna hæfni jafnvel þó umfram hæfni eða hæfileikar hafi bein eða óbein áhrif á frammistöðu í starfi.