Líftímakostnaður mannvirkja

Kostnaðargreining byggð á líftíma mannvirkis. Sýnir fram á hversu mikið það kostar í rauninni að byggja og reka mannvirki í ákveðinn árafjölda. Sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á niðurstöður er viðhaldsþörfin, þess vegna er mikilvægt að velja rétt byggingarefni fyrir viðkomandi byggingu.

Reiknilíkan

Útbúið hefur verið  reikningslíkan til þess að áætla kostnað byggingar til einhvers ákveðins tíma. Inn í líkanið eru færðar allar helstu upplýsingar og forsendur byggingarinnar, til að mynda öll helstu byggingarefni. Þegar búið er að greina bygginguna í líkaninu þá gefur líkanið niðurstöður í formi krónutölu. Þessi krónutala gefur til kynna hvað það mun koma til með að kosta að reka bygginguna í tiltekinn árafjölda. Árskostnaðurinn gefur eiganda byggingarinnar mjög skýra mynd af rekstrarkostnaði og hvar hann nákvæmlega liggur.

Niðurstöður

  • Reikna heildarkostnað byggingar til 30 eða 60 ára
  • Þróa og mynda hagkvæmt jafnvægi milli stofn- og rekstrarkostnaðar
  • Finna hagkvæmustu byggingarlausnina hverju sinni
  • Gerð er  LCC greiningu á forsagnar- og byggingarnefndarstigi
  • Sýnt er fram á hvernig hægt er að lækka rekstrarkostnað með hagkvæmari og vandaðri byggingarefnum
  • Gefur rekstraraðila byggingarinnar heildstæða mynd að því hvar kostnaðurinn liggur í rekstri mannvirkis

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Ábendingar og fyrirspurnir um búsetuúrræði.

Þú getur sent fyrirspurn á vefpóst upplysingar@reykjavik.is og usk@reykjavik.is