Viðmiðunar og heilsuverndarmörk

Loftgæði í Reykjavík eru almennt góð en köfnunarefnisdíoxíð (NO2) og svifryk (PM10) eru þau efni sem líklegust eru til að fara yfir heilsuverndarmörk. Önnur loftmengandi efni sem mæld eru í borginni eru m.a. brennisteinsvetni (H2S), kolmónoxíð (CO), brennisteinsdíoxíð (SO2) og benzene (C6H6) en mælast yfirleitt langt undir viðmiðunarmörkum í Reykjavík.

Regluverk

Markmið reglugerðar um loftgæði er að koma í veg fyrir eða draga úr skaðlegum áhrifum loftmengunar á heilsu manna og umhverfið, meta loftgæði á samræmdan hátt, afla upplýsinga um loftgæði og viðhalda þeim þar sem þau eru mikil eða bæta þau ella. Jafnframt er það markmið að draga úr mengun lofts.

Viðmiðunarmörk eru leyfileg hámarksgildi mengunar og flokkast í nokkrar tegundir eftir þeim kringumstæðum sem þau eiga við. Helstu viðmiðunarmörk eru heilsuverndarmörk en einnig eru gróðurverndarmörk sett í reglugerðum fyrir ákveðin efni.

Í töflu að neðan má sjá heilsuverndarmörk fyrir loftmengandi efni samkvæmt eftirfarandi reglugerðum:

Nánari upplýsingar um viðbrögð við mengun vegna eldgosum

Heilsuverndarmörk fyrir loftmengandi efni

Meðaltími

Viðmiðunarmörk

Brennisteinsvetni*

 

Hámark daglegra hlaupandi 24- stunda meðaltala

50 µg/m³, má aldrei fara yfir mörkin

Almanaksár

5 µg/m³

Brennisteinsdíoxíð

 

Ein klukkustund

350 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 24 sinnum á almanaksári

Einn sólarhringur

125 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 3 sinnum á almanaksári

Köfnunarefnisdíoxíð

 

Ein klukkustund

200 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 18 sinnum á almanaksári

Einn sólarhringur

75 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 7 sinnum á almanaksári

Almanaksár

40 µg/m³

PM10

 

Einn sólarhringur

50 µg/m³,  sem ekki má fara yfir oftar en 35 sinnum á almanaksári

Almanaksár

40 µg/m³

PM2,5

 

Almanaksár

20 µg/m³

*Tilkynna skal þegar brennisteinsvetni hefur mælst yfir 50 µg/m³ samfellt í þrjár klukkustundir.