Skóla- og frístundaráð - Fundur nr. 270

Skóla- og frístundaráð

Ár 2024, 11. mars, var haldinn 270. fundur skóla- og frístundaráðs. Fundurinn hófst í 
fundarherberginu Hofi á Höfðatorgi, Borgartúni 12-14 í Reykjavík kl. 13.15.
Eftirtalin voru komin til fundar í fundarherberginu Hofi: Árelía Eydís Guðmundsdóttir formaður 
(B), Alexandra Briem (P), Guðný Maja Riba (S), Helgi Áss Grétarsson (D), Marta Guðjónsdóttir 
(D) og Sabine Leskopf (S). Eftirtalinn fulltrúi tók sæti á fundinum með rafrænum hætti með 
vísan til heimildar í 2. málsl. 4. mgr. 4. gr. samþykktar um stjórn Reykjavíkurborgar og 
fundarsköp borgarstjórnar sbr. 3. mgr. 17. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011: Ásta Þórdís 
Skjaldal Guðjónsdóttir (J). Auk þeirra eftirtaldir áheyrnarfulltrúar: Jón Ingi Gíslason, kennarar í 
grunnskólum, Helgi Eiríksson, framkvæmdastjórar frístundamiðstöðva og Leona Iguma, 
Reykjavíkurráð ungmenna. Auk þeirra eftirtaldir starfsmenn skóla- og frístundasviðs: Aðalbjörg 
Dísa Guðjónsdóttir, Helgi Grímsson sviðsstjóri, Soffía Pálsdóttir og Soffía Vagnsdóttir. Guðrún Sigtryggsdóttir ritar fundargerð.

Þetta gerðist:

 1. Lagt fram bréf skrifstofu borgarstjóra, dags. 6. mars 2024, þar sem tilkynnt er að Ásta Þórdís 
  Skjaldal Guðjónsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Halldóru Jóhönnu 
  Hafsteinsdóttur. MSS22060048

  Fylgigögn

 2. Fram fer kynning á U-LYNC ráðstefnu (Urban Life of Young People in the Nordic Countries).

  Kl. 13:21 tekur Arndís Steinþórsdóttir sæti á fundinum.

  Hulda Valdís Valdimarsdóttir, Gísli Ólafsson og Leona Iguma taka sæti á fundinum undir 
  þessum lið. 

 3. Lögð fram að nýju svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í borgarráði sbr. 26. lið 
  fundargerðar borgarráðs frá 22. júní 2023, ásamt minnisblaði sviðsstjóra skóla- og 
  frístundasviðs, dags. 21. febrúar 2024, um tillöguna:
   
  Flokkur fólksins leggur til að Reykjavíkurborg semji við hljóðbókasafnið fyrir hönd allra
  skólanna í Reykjavík svo það opnist aðgengi fyrir alla nemendur en ekki bara þá sem 
  hafa fengið greiningu. Flokkur fólksins telur mikilvægt að Hljóðbókasafnið sé opið öllum
  grunnskólabörnum en ekki eingöngu börnum sem fengið hafa greiningu. Efnalítið fólk 
  svo og margir innflytjendur hafa ekki mikið á milli handanna til að kaupa bækur fyrir 
  börn sín. Því er mjög mikilvægt að bæta aðgengi allra barna að hljóðbókum. 
  Hljóðbækur eru mjög mikilvægar fyrir börn af erlendum uppruna og í raun alla 
  grunnskólanemendur til efla málskilning þeirra.

  Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins og Pírata leggja fram 
  svohljóðandi breytingartillögu: 

  Lagt er til að skóla- og frístundasviði verði falið að vekja athygli menningar og 
  viðskiptaráðuneytis á mikilvægi aðgengis nemenda á grunnskólaaldri að íslenskum 
  hljóðbókum. Jafnframt verði send áskorun til mennta- og barnamálaráðuneytis um að 
  tryggja nemendum aðgang að hljóðbókum auk þess sem farið verði fram á að 
  Borgarbókasafnið leggi áherslu á að fjölga hljóðbókum. Þá verði kannað hvort til greina 
  komi að skólabókasöfn geri samning um aðgang að hljóðbókum.
  Greinargerð fylgir. Samþykkt. MSS23060142

  Fylgigögn

 4. Lagt fram svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins í borgarráði um skólabókasöfn,
  sbr. 32. lið fundargerðar borgarráðs frá 1. febrúar 2024. MSS24020004

  Fylgigögn

 5. Lagt fram svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins vegna erindis 
  Tónlistarskóla. SFS24010187

  Fylgigögn

 6. Fram fara umræður um snjallsímanotkun. SFS24020121

  Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Samfylkingarinnar, Framsóknarflokksins og Pírata leggja 
  fram svohljóðandi bókun: 

  Það er ljóst að þó svo snjalltæki séu mikilvægur hluti af umhverfi ungs fólks og 
  nauðsynlegt að þau læri að takast á við áhrif þeirra á samskipti, upplýsingar og félagslíf, 
  og geti þekkt hætturnar sem þar felast, þá eru einkasnjalltæki ekki viðeigandi í daglegu 
  námi, þó tæki á vegum skólanna geti verið það. Nema þau séu með einhverjum hætti 
  beinlínis viðfangsefni kennslustundarinnar. Það er eðlilegt að skólar leitist við að 
  takmarka það áreiti sem af þeim myndast á skólatíma, og sérstaklega í 
  kennslustundum, enda hafa þeir fullt umboð til þess. Mikilvægt er að taka þessa 
  umræðu.

  Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun: 

  Gagnlegt er að ræða snjallsímanotkun í grunnskólum og hvernig best sé að skólarnir 
  nálgist hana. Umræðan var tekin upp að beiðni fulltrúa Sjálfstæðisflokks vegna 
  alþjóðlegra þróunar á þessu sviði. Mikilvægt er að skólar í samstarfi við foreldra og 
  nemendur leggist á eitt um skynsamlega notkun snjallsíma. Það úrræði, taka miðlægja 
  ákvörðun um snjallsímabann í skólum, er umdeilt. Samhljómur er fremur um að móta 
  viðmiðunarreglur um notkun farsíma í grunnskólum en fram hefur komið að mennta- og 
  barnamálaráðuneytið sé að vinna að leiðbeinandi viðmiðum um notkun farsíma í grunnskólum.

 7. Lagt er til að leitað verði nýrra leiða í leikskólamálum og svokallað Kópavogsmódel 
  verði tekið upp í leikskólum Reykjavíkur til að hægt verði að stytta biðlista og nýta þau 
  lausu pláss á leikskólunum sem eru vannýtt vegna mikillar manneklu, veikinda og álags 
  á starfsfólk. Markmiðið með nýjum leiðum í leikskólamálum yrði jafnframt að koma í 
  veg fyrir að loka þurfi deildum vegna manneklu sem hefur komið niður á þjónustu við 
  börnin og sem veldur álagi og streitu á fjölskyldur leikskólabarna. 
  Vandi leikskólanna hefur verið margþættur á undanförnum árum og yrði hér um að 
  ræða mikilvæga leið til að efla leikskólana og þjónustu þeirra og koma í veg fyrir 
  viðvarandi starfsmannaveltu. 

  Rétt er að horft verði til Kópavogsleiðarinnar í þeirri viðleitni að tryggja mönnun þannig 
  að hægt verði að nýta laus leikskólapláss sem fyrst enda hefur það gefið góða raun. 
  Mikilvægt er því að til skoðunar komi að auka sveigjanleika í dvalartíma barna, 
  tekjutengja leikskólagjöld og bjóða upp á gjaldfrjálsan leikskóla fyrir sex tíma vistun. 
  Lagt er til að vinna við slíka leið hefjist sem fyrst og skipaður verði starfshópur sem 
  komi með tillögur að útfærslu þannig að taka megi upp slíkt módel á komandi hausti. 
  Frestað. SFS24030067

 8. Skóla- og frístunaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks leggja fram svohljóðandi fyrirspurn: 
  Óskað er upplýsinga um hvort tekist hafi að tryggja öllum börnum í grunnskólum pláss 
  á frístundaheimili sem sóttu um í haust.
  SFS24030068

 9. Skóla- og frístundaráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi fyrirspurn: 
  Óskað er eftir að staða upplýsinga um stöðu biðlista eftir leikskólaplássi verði lögð fram 
  á næsta reglulega fundi skóla- og frístundaráðs.
  SFS24030069

Fundi slitið kl. 15:04

Árelía Eydís Guðmundsdóttir Alexandra Briem

Ásta Þórdís Skjalddal Guðjónsdóttir Guðný Maja Riba

Helgi Áss Grétarsson Marta Guðjónsdóttir

Sabine Leskopf

PDF útgáfa fundargerðar
Fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 11. mars 2024