Borgarráð - Fundur nr. 4647

Ár 2000, þriðjudaginn 19. september, var haldinn 4647. fundur
borgarráðs. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst kl.
12.00. Viðstaddir voru, auk borgarstjóra, Helgi Hjörvar, Hrannar
Björn Arnarsson, Jóna Gróa Sigurðardóttir, Júlíus Vífill Ingvarsson,
Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
Fundarritari var Gunnar Eydal.

Þetta gerðist:

1. Lögð fram fundargerð byggingarnefndar frá 14. september.

2. Lögð fram fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 8. september.

3. Lögð fram fundargerð skipulags- og umferðarnefndar frá 18.
september.

4. Lögð fram fundargerð stjórnar Innkaupastofnunar frá 18.
september.

5. Lögð fram fundargerð stjórnar Sorpu frá 7. september.

6. Lögð fram fundargerð stjórnar Vinnuskólans frá 14. september.

7. Lögð fram fundargerð umhverfis- og heilbrigðisnefndar frá 14.
september.

8. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar, dags. í dag, um
embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 11 mál.

9. Lögð fram bréf fulltrúa skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 15. og 18.
þ.m. um leyfi til áfengisveitinga fyrir eftirtalda staði:

Mannsbar, Vegamótastíg 4
Veitingahúsið Lækjarbrekku, Bankastræti 2
Veitingastaðinn Ara í Ögri, Ingólfsstræti 3

Samþykkt.

10. Lagt fram bréf umhverfisráðuneytis frá 14. þ.m., þar sem staðfest
er samþykkt um embættisafgreiðslur byggingarfulltrúans í Reykjavík.

11. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 12. þ.m., sbr.
samþykkt stjórnkerfisnefndar s.d. um samþykkt fyrir samgöngunefnd.
Vísað til umsagnar stjórnar SVR og sent umferðaröryggisnefnd,
borgarverkfræðingi, gatnamálastjóra, framkvæmdastjóra
Bílastæðasjóðs og yfirverkfræðingi umferðardeildar til kynningar.

12. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 12. þ.m.
varðandi lagaheimild til að fela félagsmálaráði verkefni borgarráðs
varðandi útsvarsmál; vísað til meðferðar borgarráðs á fundi
stjórnkerfisnefndar s.d.
Vísað til umsagnar félagsmálaráðs og framtalsnefndar.

13. Lagt fram bréf skáksveitar M.R. frá 14. þ.m. varðandi
fjárstuðning vegna þátttöku í Norðurlandamóti.
Samþykktur fjárstyrkur, kr. 100.000, með 6 samhlj. atkvæðum.
Borgarráð tekur fram að um er að ræða kostnað vegna skólastarfsins
sem er á verksviði ríkisins.

14. Lagt fram bréf fjármálastjóra frá 18. þ.m. varðandi erindi
Loftkastalans og Möguleikhússins um niðurfellingu fasteignaskatta,
dags. 19. nóvember s.l. og 17. febrúar s.l.
Borgarráð samþykkir þær tillögur sem fram koma í bréfi
fjármálastjóra.

15. Rætt um auglýsingu vegna sölu hússins nr. 29A við
Þingholtsstræti.
Vísað til borgarlögmanns.

16. Lagður fram 24. liður fundargerðar byggingarnefndar frá 31. f.m.
vegna Tungusels 9 og 11; frestað á fundi borgarstjórnar 7. þ.m.
Jafnframt lagt fram að nýju bréf íbúa húsanna frá 4. s.m. varðandi
málið.
Borgarráð gerir ekki athugasemdir við breytingarnar í meginatriðum og
vísar málinu til frekari meðferðar byggingarnefndar.

17. Borgarráð samþykkir að fela borgarstjóra í samvinnu við aðra
forsvarsmenn sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að taka upp
viðræður við ríkisvaldið um málefni nýbúa og samstarf og skyldur ríkis
og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu í þeim efnum.
Í þeim viðræðum verði m.a. rædd tillaga forsvarsmanna sveitarfélaga á
höfuðborgarsvæðinu um að komið verði á fót Alþjóðahúsi og að ríkið
verði aðili að samningi um stofnun og rekstur hússins, sbr. greinargerð
starfshóps um málefni nýbúa og Alþjóðahús, dags. 11. þ.m.
Ríkið ásamt sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, Bessastaðahreppi,
Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjavík og
Seltjarnarnesi hefji undirbúning að rekstri Alþjóðahúss. Jafnframt verði
leitað eftir samvinnu við Rauða kross Íslands og aðra sem að
rekstrinum gætu komið. Meginviðfangsefni Alþjóðahúss verði
fjölmenningarlegt starf, forvarnir og bætt og samræmd þjónusta við
nýbúa/útlendinga.
Ofangreindir aðilar geri með sér samning um stofnun og rekstur
Alþjóðahúss. Samningur þessi verði endurskoðaður að fjórum árum
liðnum. Stjórn Alþjóðahúss skipi fulltrúar þeirra sem að samningnum
standa, eftir nánara samkomulagi, auk fulltrúa nýbúa/útlendinga. Stjórn
skipi fimm manna framkvæmdastjórn.

18. Lagt fram bréf framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs starfsmanna
Reykjavíkurborgar frá 8. þ.m., sbr. samþykkt stjórnar lífeyrissjóðsins
20. júní s.l., um breytingar á 10. gr. samþykktar sjóðsins varðandi
fjárfestingarstefnu.
Vísað til borgarstjórnar.

19. Lagt fram að nýju bréf skipulagsstjóra frá 28. f.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar s.d. um breytingar á deiliskipulagi
vegna Hjarðarhaga 45, 47 og 49.
Samþykkt með 4 atkv. gegn 3, enda verði teknar upp viðræður við
handhafa byggingarréttar um nýtingu efri hæðar hússins.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað:

Tillaga um nýja hæð ofan á verslunarhúsnæði við Hjarðarhaga 45, 47
og 49 felur í sér verulega aukningu byggingamagns á lóðinni eða um
70%. Þetta er gert í algjörri andstöðu við íbúa á svæðinu. Það er
engin forsenda verslunarreksturs á 1. hæð að byggð verði hæð ofan á
húsið. Þá eru einnig miklar líkur á því að deiliskipulagstillagan uppfylli
ekki skilyrði skipulags- og byggingarlaga og reglugerða.
Rökstuðningur fyrir tillögunni er enginn og sú yfirlýsing um takmörkun
á landnotkun við svokallaða hverfisbundna þjónustu sem til stendur að
þinglýsa á 2. hæð er óskilgreind og ólíklegt að hún standist. Með
hliðsjón af ofansögðu greiðum við atkvæði gegn tillögunni.

Borgarráðsfulltrúar Reykjavíkurlistans óskuðu bókað:

Lóðin Hjarðarhagi 45, 47 og 49 er að mörgu leyti vel fallin til
uppbyggingar og ekki verður séð að rúmlega 400 fermetra hæð ofan á
húsinu gangi gegn hagsmunum nágranna eða rýri með nokkrum hætti
gæði þess umhverfis sem þeir búa nú við. Ljóst er að þörf er fyrir
húsnæði í Vesturbænum fyrir hverfistengda þjónustu sem rekin er í
þágu Vesturbæinga allra og ólíklegt að hægt sé að koma henni fyrir
svo vel sé annars staðar í hverfinu. Slík þjónusta á annarri hæð hússins
er að auki líkleg til að renna styrkari stoðum undir verslunarrekstur í
húsinu sem hefur legið niðri alllengi.

20. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 18. þ.m. varðandi
tilboð í 3. og 4. áfanga á breikkun Miklubrautar.
Samþykkt að ganga til samninga við lægstbjóðendur, Braga V.
Jónsson vegna 3. áfanga og Arnarverk ehf. vegna 4. áfanga.

21. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 18. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar s.d. um lóðarafmörkun Háuhlíðar 9.
Samþykkt.

22. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 18. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar s.d. um lóðarafmörkun vegna
Mánatúns 2-6.
Samþykkt.

23. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 18. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar s.d. um mögulega uppbyggingu á lóð
Símans á Gufunesi.
Samþykkt.

24. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um breytingu á deiliskipulagi
vesturhluta Laugardals.
Samþykkt.

25. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um Víkingssvæðið að
Traðarlandi 1, deiliskipulag og breytingu á aðalskipulagi.
Samþykkt.

26. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um endurnýjun á leigusamningi
að Stjörnugróf 18.
Frestað.

27. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um deiliskipulag Fagralundar í
Fossvogsdal.
Samþykkt.

28. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um fjölgun íbúða að
Naustabryggju 12 - 22.
Samþykkt.

29. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 13. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 11. s.m. um stækkun bílskúrs og
tilfærslu á byggingarreit að Skerplugötu 10.
Samþykkt.

30. Lagt fram bréf skipulagsstjóra, dags. í dag, sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. þ.m. um framkvæmdaleyfi vegna
bráðabirgðaframkvæmda við Reykjanesbraut, mislæg gatnamót.
Samþykkt.

31. Lagt fram bréf borgarverkfræðings, dags. í dag, sbr. samþykkt
umhverfis- og heilbrigðisnefndar 14. þ.m. varðandi deiliskipulag í
Vatnsendalandi í Kópavogi.

32. Lagt fram svohljóðandi svar borgarstjóra við fyrirspurn
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks, sbr. 22. lið fundargerðar
borgarráðs frá 12. þ.m.:

Spurningu sem lýtur að ótilgreindum yfirlýsingum formanns
"heilbrigðis- og umhverfisnefndar" er vandsvarað þar sem ekki er ljóst
til hvaða yfirlýsingar er verið að vísa.
Stefnumörkun borgarinnar í sorphirðu og sorpeyðingu má finna í
umhverfisstefnu borgarinnar, starfsáætlunum hreinsunardeildar og
ýmsum samþykktum nefnda og ráða. Nýjasta stefnumarkandi
samþykkt borgarinnar í þessum efnum var umsögn umhverfis- og
heilbrigðisnefndar um skýrslu SORPU "Vinnsla lífræns eldhúsúrgangs,
nokkrar aðferðir" sem samþykkt var einróma í nefndinni þann
31. ágúst sl. og kynnt var í borgarráði þann 5. september sl.
Ekki verður annað séð en að yfirlýsingar formanns umhverfis- og
heilbrigðisnefndar um breytingar á sorphirðu borgarinnar séu í fullu
samræmi við þær samþykktir sem gerðar hafa verið á vegum
borgarinnar.

33. Fjárhagsáætlun 2001.
Lögð fram tímaáætlun fyrir fundi borgarráðs vegna fjárhagsáætlunar
2001.

34. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram eftirfarandi
fyrirspurn:

Í umsögnum Þjóðminjasafns Íslands og Árbæjarsafns er í raun lagst
gegn gerð golfvallar í Viðey. Í ljósi afstöðu Þjóðminjasafns og
Árbæjarsafns er óskað svara borgarstjóra um, hvert verði framhald
þessa máls.

Fundi slitið kl. 14.55.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Jóna Gróa Sigurðardóttir Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Júlíus Vífill Ingvarsson Helgi Hjörvar
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson Hrannar Björn Arnarsson