Þriðji áfangi Arnarnesvegar boðinn út

Samgöngur

Kort af Arnarnesvegi

Vegagerðin býður nú út þriðja áfanga Arnarnesvegar, milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Tilboð verða opnuð 18. apríl. Vonir standa til að framkvæmdir geti hafist sumarið 2023 og áætlað er að verkinu ljúki haustið 2026. Myndband með þvívíddarlíkani af fyrirhuguðum framkvæmdum má sjá í fréttinni.

Aukið umferðaröryggi og bættur viðbragðstími neyðaraðila

Markmiðið með framkvæmdinni er að auka umferðaröryggi vegfarenda og stytta ferðatíma, auk þess að létta verulega á umferð um Vatnsendaveg. Í Kópavogi, austan Reykjanesbrautar, búa hátt í 15.000 manns. Þá mun vegkaflinn bæta viðbragðstíma fyrir neyðaraðila í efri byggðum Kópavogs og Reykjavíkur til muna.

Hvað verður gert?

Í verkinu eru tvenn undirgöng og tvær brýr fyrir gangandi og hjólandi, stofnstígar og stígatengingar. Auk þess tilheyrir verkinu lagning nýrrar hitaveituæðar Veitna, Suðuræðar II. Einnig verður unnið við hljóðdeyfigarða og hljóðveggi, regnvatnslagnir, snjóbræðslulagnir, settjörn, regnbeð, götulýsing og lagnir fyrir upplýsingakerfi Vegagerðarinnar.

Auk vegagerðarinnar verða eftirfarandi mannvirki byggð:

  • Akstursbrú yfir Breiðholtsbraut með aðskildum göngu- og hjólastíg.
  • Göngu- og hjólabrú yfir Arnarnesveg sem tengir stofnstíga milli Reykjavíkur og Kópavogs.
  • Undirgöng undir Breiðholtsbraut við Suðurfell / Jaðarsel.
  • Undirgöng undir Arnarnesveg við Rjúpnaveg.
  • Hringtorg á mótum Arnarnesvegar og Rjúpnavegar.
  • Hringtorg á mótum Arnarnesvegar og Vatnsendavegar.
  • Stofnstígur gangandi og hjólandi frá Rjúpnavegi yfir í Elliðaárdal.
  • Göngu- og hjólabrú á Dimmu

Samstarfsverkefni fjármagnað af Samgöngusáttmálanum

Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Reykjavíkur, Kópavogs, Betri samgangna, Veitna og Mílu. Verkið er fjármagnað af Samgöngusáttmálanum, sem gerður var 2019 milli ríkisins og sveitarfélaganna sex á höfuðborgarsvæðinu. Markmið hans er meðal annars að stuðla að auknu umferðaröryggi, hagkvæmum, greiðum og skilvirkum samgöngum á höfuðborgarsvæðinu með jafnri uppbyggingu innviða allra samgöngumáta.

Verkfræðistofan Verkís hefur unnið myndband fyrir Vegagerðina þar sem sjá má þrívíddarlíkan af fyrirhuguðum framkvæmdum.