Reykjavík kolefnishlutlaus snjallborg 2030

Umhverfi

Tré í skógi.

Borgarráð hefur heimilað Reykjavíkurborg að sækja formlega um að vera ein af 100 kolefnishlutlausum snjallborgum Evrópu árið 2030.

Eftir að Græna planið var samþykkt í borgarstjórn í desember 2020 var komið á fót fjórum starfshópum sem myndaðir voru með fulltrúum frá ólíkum sviðum Reykjavíkurborgar en einnig fulltrúum B-hluta fyrirtækja sem borgin á hlut í. Starfshóparnir fjölluðu um áskoranir næsta áratugar, um orkuskipti, hringrásarhagkerfi, græn innkaup og fjármál og Evrópusamstarf á þessum sviðum.

Hópur borgarinnar um kolefnishlutlausar og snjallar borgir 2030 hefur verið í samskiptum við fulltrúa Eurocities og Evrópusambandsins og lýst yfir áhuga Reykjavíkurborgar á þátttöku í verkefninu um að verða ein af 100 kolefnishlutlausum snjallborgum Evrópu árið 2030.

Nauðsynlegt er að mæta loftslagsvánni með aðgerðum á vettvangi borga og með því að virkja almenning með lýðræðislegum hætti, sem neytendur, framleiðendur, notendur og eigendur. Þannig er lagt upp með að samstarf innan borga sé formgert með sérstökum Loftslagsborgasamningi , sem aðlagaður skuli að hverri borg fyrir sig en sem hvílir á grunni Græna sáttmála Evrópusambandsins (European Green Deal ) sem miðar að því að ná kolefnishlutleysi í Evrópu fyrir árið 2050.

Áhersla er lögð á fjárframlög til rannsókna og nýsköpunar og ýmissa samfélagslegra forgangsverkefna. Lagt er upp úr því að haft sé lýðræðislegt samráð og nýjar aðferðir í að stýra verkefnum innan borga. Borgir geri kerfisbreytingar til að fjárfesta í aðgerðum gegn loftslagsvánni. Til að árangur náist þarf að beita heildstæðri nálgun til að ýta undir nýsköpun og innleiðingu, ítarlegu og virku samráði sem yrði byggt inn í skipulag og auka þarf þétt samstarf milli ólíkra hagaðila.

Til að Reykjavíkurborg megi verða ein af kolefnishlutlausum snjallborgum Evrópu árið 2030  þarf að stuðla að nýsköpun í stjórnsýslu og ná samstarfi við einkageirann, háskólasamfélagið og frjáls félagasamtök.

Sett verður saman umsóknateymi Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum til að vinna að lokaútgáfu umsóknarinnar.