Athugun á starfsemi vöggustofa hefst  

Ráðhús Reykjavíkur.

Borgarráð samþykkti á fundi sínum í dag að skipun nefndar um heildstæða athugun á starfsemi vöggustofu að Hlíðarenda og Vöggustofu Thorvaldsensfélagsins. Kjartan Björgvinsson héraðsdómari verður formaður nefndarinnar og að með honum í nefndinni starfar Urður Njarðvík prófessor í barnasálfræði og fyrrverandi deildarforseti Sálfræðideildar HÍ og Ellý Alda Þorsteinsdóttir félagsráðgjafi. Starfsmaður nefndarinnar verði Trausti Fannar Valsson lögfræðingur og dósent við Háskóla Íslands. 

Breyting á markmiðum og meginverkefni nefndarinnar 

Borgarráð samþykkti einnig að gera breytingu á einum staflið af sex í starfi nefndarinnar eða d-lið til samræmis við nýsamþykkt lög um heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa

D-liður var; Að lýsa öðrum atriðum sem tengjast starfsemi vöggustofanna og nefndin telur þarfnast skoðunar. 

D-liður verður með breytingu; Að lýsa öðrum atriðum sem tengjast starfsemi vöggustofanna og nefndin telur þarfnast skoðunar, þar á meðal eins og kostur er afdrifum þeirra barna sem vistuð voru á vöggustofunum eftir að dvölinni lauk 

Nefnd  sjálfstæð og óháð 

Nefndin skal vera sjálfstæð og óháð í störfum sínum og verður heimilt að kalla eftir aðstoð og upplýsingum frá aðilum innan og utan stjórnkerfis Reykjavíkurborgar við einstaka þætti athugunarinnar. Fundir nefndarinnar skulu vera lokaðir. Nefndarmenn og starfsmaður hennar eru bundnir þagnarskyldu um hvaðeina er varðar einkalíf fólks sem þeir fá upplýsingar um við störf nefndarinnar. Miðað er við að nefndin ljúki störfum eigi síðar en 31. mars 2023. Borgarráð ákveður þá meðferð sem lokaskýrsla nefndarinnar fær.