Undanþágur vegna starfsleyfa

Hér eru birtar undanþágur sem umhverfis- orku, og auðlindaráðherra hefur veitt vegna útgáfu starfsleyfa skv. reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 . Ráðherra er heimilt að veita undanþágu frá einstökum greinum reglugerðarinnar að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar og Umhverfisstofnunar. Einnig eru birtar viðeigandi eftirlitsskýrslur sbr. tilmæli ráðuneytis.

Undanþágur úr gildi

MT Ísland ehf. - niðurrif á asbesti að Ármúla 6

Í ljósi umsagna Umhverfisstofnunar og Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur (HER) og í samræmi við 1. mgr. 6. laga nr. 7/1998, um hollustuhætti og mengunarvarnir og 4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 550/2018, um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, hefur Umhverfis- , orku- og loftslagsráðuneytið (URN) veitt MT Ísland ehf. kt. 4711119-0160 tímabundna undanþágu frá starfsleyfi vegna niðurrifs á asbesti í skrifstofuhúsnæði að Ármúla 6, jarðhæð, í Reykjavík (sjá meðfylgjandi bréf URN og eftirlitsskýrslu HER).  Undanþága þessi gildir þar til starfsleyfi hefur verið gefið út en þó eigi lengur en til 16. september 2022.

Úttekt Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur

Undanþága - bréf umhverfis- orku, og auðlindaráðuneytisins

Tillaga að starfsleyfi í auglýsingu